بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ی پادشاه مصر به کوروش بزرگ: ما برای شرف میجنگیم و شما برای ثروت کوروش در جواب: هر کس برای نداشته هایش میجنگد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجيب است دريا...! همين كه غرقش ميشوي پس ميزند تورا... مثل آدمها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشون نیست ، به دلهره ایست که در نبودشون ایجاد میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها عبور نفس ها نیست ، تداعی لحظه هاییست که به یاد دوست می گذرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای ، این روزها قندهایت را در دل چه کسی آب میکنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه ها... این بار شما در دیگ ها را ببندید.. این مردم دیگر حیا را به ناکجا آباد برده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای رفیقی که روزقیامت زمین ازسنگینی معرفتش شکایت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی وقتی بهت پیام نمیدم یعنی چی؟یعنی پیامی درحدمرامت ندارم بامرام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هر پله بایستی باز هم خداوند 1 پله از تو بالاتره نه به خاطر اینکه خداست برای این است که دستت را بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني هايت را با بچگي هايم پير كردم ، مرا به موي سپيدت ببخش معلم_روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت پرچم صلحي ست ميان شورش اينهمه فكر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند... و در آشکارا از آنانیکه دوستمان دارند غافلیم... شاید این است دلیل تنهاییمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسي رو که دوستش داري نتوني بهش بگي که دوستش داري وچقدر بده که کسي تورو دوست داشته باشه واينو نتونه بهت بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان ! دستان‌تان را بوسه می‌زنیم.روزتان مبارک ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ی پادشاه مصر به کوروش بزرگ: ما برای شرف میجنگیم و شما برای ثروت کوروش در جواب: هر کس برای نداشته هایش میجنگد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجيب است دريا...! همين كه غرقش ميشوي پس ميزند تورا... مثل آدمها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشون نیست ، به دلهره ایست که در نبودشون ایجاد میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها عبور نفس ها نیست ، تداعی لحظه هاییست که به یاد دوست می گذرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای ، این روزها قندهایت را در دل چه کسی آب میکنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه ها... این بار شما در دیگ ها را ببندید.. این مردم دیگر حیا را به ناکجا آباد برده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای رفیقی که روزقیامت زمین ازسنگینی معرفتش شکایت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی وقتی بهت پیام نمیدم یعنی چی؟یعنی پیامی درحدمرامت ندارم بامرام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هر پله بایستی باز هم خداوند 1 پله از تو بالاتره نه به خاطر اینکه خداست برای این است که دستت را بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني هايت را با بچگي هايم پير كردم ، مرا به موي سپيدت ببخش معلم_روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت پرچم صلحي ست ميان شورش اينهمه فكر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند... و در آشکارا از آنانیکه دوستمان دارند غافلیم... شاید این است دلیل تنهاییمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسي رو که دوستش داري نتوني بهش بگي که دوستش داري وچقدر بده که کسي تورو دوست داشته باشه واينو نتونه بهت بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان ! دستان‌تان را بوسه می‌زنیم.روزتان مبارک ...