بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیباست که در تاریکی صحرا  زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را  یکی مثل نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشقيم و خوش تر از اين كار، كار نيست يعنى به كارهاى دگر اعتبار نيست بر ما گذشت نيك و بد، اما تو روزگار فكرى به حال خويش كن، اين روزگار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه گــذشتـــه هــایــی دلخــــوشـــم  .......... کــه هنــــــــــوز بــــویِ تــــو را میــــــــــــدهــــد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی اوقات بـــی قانونی ؛ عجیب بیداد می کند در عاشقـــی …. یکی دور می زند … امــا ….  دیگری جــریمه میشــود و تـــاوان میپردازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت، هیچ زمان سهم تو نخواهد شد "ویسلاوا شیمبورسکا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســـــی که کار جهان لنگـــــــ میزند بـــــی او فرشتـــه نیستـــــ پــــری نیستــــــ حـــــور نیستـــــ. ........................... زن استـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا می کنم! روزهای خوب تو... ربط عجیبی دارند به حال خوب من...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو پشت یه پیکان دیدم... "این جمعه و آن جمعه ی دیگر حرف است... آدم بشوم،سه شنبه هم می آیی....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول یک قانون ریاضی به یک واقعیت اشاره می شود ولی یقین وجود ندارد. در طول زمانی که یقین وجود دارد،کسی به واقعیت اشاره نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ اگہ نِمیــتونے مَنـو تو "بَدتَریــن" شَرایِطَـــم تَحَمُــل کنـــے..✘ ☜ قَطعاً لـیاقَتِ مَنـو تو  "بـِهـتَـریــن" شَرایطم نداری✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفید شدن موهای مادر اتفاق ترسناکیه و از اون ترسناکتر چروک شدن صورت پدره سلامتی همشون و یه صلوات واسه پدرمادرهایی که الان تو آسمونن♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور هوایم را دارد ..!! "قبر ..."را میگویم ... میگویند روزی "پنج بار ..." صدایم میکند . کاش اولین شبی که مهمانش  میشوم ...!!به من نگوید،که: "دلت را به دنیا باختی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز: داغونش کردن . آدم آرومم همینطور! . آدم عصبی هم همینطور . ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشمای تو دریای اب چشمای خسته من دنبال خواب با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل به دلم" که ندادی "پا به پایم" که نیامدی "دست در دستم" که نگذاشتی "سر به سرم" هم نگذار که قولش را به بیابان دادم...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی سوال کردند ، محبت را نشان چیست ؟ گفت : " ان که به نیکوئی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد . "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیباست که در تاریکی صحرا  زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را  یکی مثل نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشقيم و خوش تر از اين كار، كار نيست يعنى به كارهاى دگر اعتبار نيست بر ما گذشت نيك و بد، اما تو روزگار فكرى به حال خويش كن، اين روزگار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه گــذشتـــه هــایــی دلخــــوشـــم  .......... کــه هنــــــــــوز بــــویِ تــــو را میــــــــــــدهــــد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی اوقات بـــی قانونی ؛ عجیب بیداد می کند در عاشقـــی …. یکی دور می زند … امــا ….  دیگری جــریمه میشــود و تـــاوان میپردازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت، هیچ زمان سهم تو نخواهد شد "ویسلاوا شیمبورسکا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســـــی که کار جهان لنگـــــــ میزند بـــــی او فرشتـــه نیستـــــ پــــری نیستــــــ حـــــور نیستـــــ. ........................... زن استـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا می کنم! روزهای خوب تو... ربط عجیبی دارند به حال خوب من...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو پشت یه پیکان دیدم... "این جمعه و آن جمعه ی دیگر حرف است... آدم بشوم،سه شنبه هم می آیی....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول یک قانون ریاضی به یک واقعیت اشاره می شود ولی یقین وجود ندارد. در طول زمانی که یقین وجود دارد،کسی به واقعیت اشاره نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ اگہ نِمیــتونے مَنـو تو "بَدتَریــن" شَرایِطَـــم تَحَمُــل کنـــے..✘ ☜ قَطعاً لـیاقَتِ مَنـو تو  "بـِهـتَـریــن" شَرایطم نداری✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفید شدن موهای مادر اتفاق ترسناکیه و از اون ترسناکتر چروک شدن صورت پدره سلامتی همشون و یه صلوات واسه پدرمادرهایی که الان تو آسمونن♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور هوایم را دارد ..!! "قبر ..."را میگویم ... میگویند روزی "پنج بار ..." صدایم میکند . کاش اولین شبی که مهمانش  میشوم ...!!به من نگوید،که: "دلت را به دنیا باختی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز: داغونش کردن . آدم آرومم همینطور! . آدم عصبی هم همینطور . ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشمای تو دریای اب چشمای خسته من دنبال خواب با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل به دلم" که ندادی "پا به پایم" که نیامدی "دست در دستم" که نگذاشتی "سر به سرم" هم نگذار که قولش را به بیابان دادم...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی سوال کردند ، محبت را نشان چیست ؟ گفت : " ان که به نیکوئی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد . "