بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیگار که لازم نیست براش تعریف کنی،همین که میبینه ناراحتی ...آتـــــیـــــش میگیره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد،گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس این باران،گاه باید خندید بر غمی بی پایان... لحظه هایت بی غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگی است خار در بیابان نشان زندگی است جلبک و پروانه هر دو زنده اند فرق ها از زندگی تا زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بداركسى راكه دوستت داردحتى اگرغلام درگاهت باشد،دوست مداركسى راكه دوستت نداردحتى اگرسلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خرابات نشینان همه از جنس همیم گر بسوزد یک نفر ما همه سوخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر واقعه ابتدا به صورت رویاست، آنگاه اتفاق می افتد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــواب يــه حـــرفایی فقــط يـه "نفــس عمـــيقه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن فاصله ها مانند شكستن شيشه همسايه است،نميداني تو را كتك ميزنند يا با مهرباني توپت را پس مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پازل دل یکی رو به هم ریختن هنر نیست هروقت تونستی با تیکه های شکسته ی دل یه نفر پازل جدید براش بسازی هنر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که چشمات لنزِ دماغتم که عمل کردی… نصف وزنتم لوازم آرایشِ … ! نه بابا تو خودتم خودتو قبول نداشتی چه برسه به ما !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه دنیا که یاری نیست،نشانی از کسی یا از دیاری نیست،به عشقی جز خداوند اعتباری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسانها نیست:زیرا هیچ حادثه ای دو بار یه شکل رخ نمیده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن آدم را پخته میکند.هر داغی یک روز سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر روزی او را نبینم شهر را به آتش میکشم،اما امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم که ببینم او کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه در زندگي مرا شاد مي كند كسي است كه به من مي گويد: تو مرا شاد مي كني

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیگار که لازم نیست براش تعریف کنی،همین که میبینه ناراحتی ...آتـــــیـــــش میگیره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد،گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس این باران،گاه باید خندید بر غمی بی پایان... لحظه هایت بی غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگی است خار در بیابان نشان زندگی است جلبک و پروانه هر دو زنده اند فرق ها از زندگی تا زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بداركسى راكه دوستت داردحتى اگرغلام درگاهت باشد،دوست مداركسى راكه دوستت نداردحتى اگرسلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خرابات نشینان همه از جنس همیم گر بسوزد یک نفر ما همه سوخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر واقعه ابتدا به صورت رویاست، آنگاه اتفاق می افتد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــواب يــه حـــرفایی فقــط يـه "نفــس عمـــيقه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن فاصله ها مانند شكستن شيشه همسايه است،نميداني تو را كتك ميزنند يا با مهرباني توپت را پس مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پازل دل یکی رو به هم ریختن هنر نیست هروقت تونستی با تیکه های شکسته ی دل یه نفر پازل جدید براش بسازی هنر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که چشمات لنزِ دماغتم که عمل کردی… نصف وزنتم لوازم آرایشِ … ! نه بابا تو خودتم خودتو قبول نداشتی چه برسه به ما !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه دنیا که یاری نیست،نشانی از کسی یا از دیاری نیست،به عشقی جز خداوند اعتباری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسانها نیست:زیرا هیچ حادثه ای دو بار یه شکل رخ نمیده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن آدم را پخته میکند.هر داغی یک روز سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر روزی او را نبینم شهر را به آتش میکشم،اما امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم که ببینم او کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه در زندگي مرا شاد مي كند كسي است كه به من مي گويد: تو مرا شاد مي كني