بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كلاس درس خدا ، اوني كه ناله ميكنه رد ميشه اوني كه صبر ميكنه قبول ميشه اوني كه شكر ميكنه شاگرد ممتازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز من اگرت عاشق وشیداست بگو ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد كودكيم مي نويسم دلتنگتم چون هيچگاه كودكي دروغ نمي گويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه با نغمه پر سوز تو عادت دارم باز از چشم تو اي دوست شفاعت دارم گر چه لبخند تو ديريست ز يادم رفته من به سر فصل نگاه تو ارادت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ تيزي گر به دستت داد روزي روزگار
هرچه ميخواهي ببر،اما رفاقت را بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'به 'حرمت' 'باران'سكوت 'ميكنم' 'تابداني' به' عظمت 'باران 'دوستت' دارم'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند،من به پرواز نمی اندیشم،به تو می اندیشم که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گر عمری باشد ماندگار میگذارم این سخن به یادگار مینویسم روی کوه بیستون زنده باد یاران خوب روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آهسته رفتن نترس، از بی حركت ایستادن بترس. *** تاریك ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرپايان داستان،رسيدن به تونباشد،بگذارقصه گو هرطورکه ميخواهدقصه راتمام کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد ای پنجره شوق چرا بسته شدی؟؟؟مگر از همنفسی با دل ما خسته شدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــانو حـــــوا ; .... تو مگر سیب را پوست کندی خوردی ؟؟؟ که دنیا اینگونه پوست ما را میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند, اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه دوستت دارم ها بوی هوس دارد و نگاه ها رنگ فریب و خواستن ها طعم احتیاج... من به تمام عاشقانه ها مشکوکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطایش این بود که می پنداشت من برای همیشه صبور خواهم ماند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران” همیشه برایم “گران” تمام شده اند بجای آن که “نگرانم ” شوند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كلاس درس خدا ، اوني كه ناله ميكنه رد ميشه اوني كه صبر ميكنه قبول ميشه اوني كه شكر ميكنه شاگرد ممتازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز من اگرت عاشق وشیداست بگو ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد كودكيم مي نويسم دلتنگتم چون هيچگاه كودكي دروغ نمي گويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه با نغمه پر سوز تو عادت دارم باز از چشم تو اي دوست شفاعت دارم گر چه لبخند تو ديريست ز يادم رفته من به سر فصل نگاه تو ارادت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ تيزي گر به دستت داد روزي روزگار
هرچه ميخواهي ببر،اما رفاقت را بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'به 'حرمت' 'باران'سكوت 'ميكنم' 'تابداني' به' عظمت 'باران 'دوستت' دارم'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند،من به پرواز نمی اندیشم،به تو می اندیشم که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گر عمری باشد ماندگار میگذارم این سخن به یادگار مینویسم روی کوه بیستون زنده باد یاران خوب روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آهسته رفتن نترس، از بی حركت ایستادن بترس. *** تاریك ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرپايان داستان،رسيدن به تونباشد،بگذارقصه گو هرطورکه ميخواهدقصه راتمام کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد ای پنجره شوق چرا بسته شدی؟؟؟مگر از همنفسی با دل ما خسته شدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــانو حـــــوا ; .... تو مگر سیب را پوست کندی خوردی ؟؟؟ که دنیا اینگونه پوست ما را میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند, اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه دوستت دارم ها بوی هوس دارد و نگاه ها رنگ فریب و خواستن ها طعم احتیاج... من به تمام عاشقانه ها مشکوکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطایش این بود که می پنداشت من برای همیشه صبور خواهم ماند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران” همیشه برایم “گران” تمام شده اند بجای آن که “نگرانم ” شوند…