بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خط دلت را مشغول نکن شاید دلتنگی پشت خط باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف مصر اگر مشتریش دید و خرید ، دیده نادیده خریدار توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست ، تاج من در قلب من جای دارد تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند تاج من ، عشق توست که بر دل دارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری،دلت دریاست میدانم پر از احساس بارانی،و این زیباست میدانم در این ایام نورانی دعایم کن، که قلبت چشمه ی جوشان خوبیهاست،میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانت بي غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پر سرور.
بخت و تقديرت قشنگ
 عمر شيرينت بلند.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا راديو"دل"است. صداي مرا از عمق"قلبم" ميشنويد اين يك SMS نيست، يك"احساس"پاك است كه ميگويد ... فراموشي درمرام ما نيست ; عزيز دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی سفری کن به حوالی دلت چه بسا خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه رسیده ای و نمیدانی... و گاه در ابتدای راهی و گمان میکنی رسیده ای... مهم آغاز است ... که گاه هیج روی نمیدهد.. و گاه می شود بدون آنکه خواسته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی... نترس گردوی کوچک.. آنچه سیاه می شود روی تو نیست... دست آنهاست.. "حسین پنهای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدايا ازهمه دلگيرم!گفت:حتي من؟ گفتم:دلم را ربودند!گفت: پيش ازمن؟گفتم: چقدر دوري؟گفت: تويا من! گفتم:تنهاترينم؟ گفت:پس من؟گفتم: كمك خواستم! گفت: ازغيرمن؟ گفتم: خدايا دوستت دارم! گفت: بيش از من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیست،لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را بشکافی،پرهایش را بزن خاطره پریدن با او کاری میکند که خود را به اعماق دره ها پرت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی غربت میدهم اما غریبه نیستم// گرچه میدانم که عمری در غریبی زیستم// روبه روی آینه شب تا سحر غم میخورم//تا بفهمم عاقبت در جستجوی چیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار،دنیا پر از زیباییست... عینک را برداشتم، وحشت کردم از هیاهوی رنگها.. عینکم را بدهید، می خواهم به دنیای یک رنگ خودم پناه ببرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر حادثه ای آسان بود، فرهاد به جای بیستون دل میکند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خط دلت را مشغول نکن شاید دلتنگی پشت خط باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف مصر اگر مشتریش دید و خرید ، دیده نادیده خریدار توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست ، تاج من در قلب من جای دارد تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند تاج من ، عشق توست که بر دل دارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری،دلت دریاست میدانم پر از احساس بارانی،و این زیباست میدانم در این ایام نورانی دعایم کن، که قلبت چشمه ی جوشان خوبیهاست،میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانت بي غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پر سرور.
بخت و تقديرت قشنگ
 عمر شيرينت بلند.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا راديو"دل"است. صداي مرا از عمق"قلبم" ميشنويد اين يك SMS نيست، يك"احساس"پاك است كه ميگويد ... فراموشي درمرام ما نيست ; عزيز دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی سفری کن به حوالی دلت چه بسا خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه رسیده ای و نمیدانی... و گاه در ابتدای راهی و گمان میکنی رسیده ای... مهم آغاز است ... که گاه هیج روی نمیدهد.. و گاه می شود بدون آنکه خواسته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی... نترس گردوی کوچک.. آنچه سیاه می شود روی تو نیست... دست آنهاست.. "حسین پنهای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدايا ازهمه دلگيرم!گفت:حتي من؟ گفتم:دلم را ربودند!گفت: پيش ازمن؟گفتم: چقدر دوري؟گفت: تويا من! گفتم:تنهاترينم؟ گفت:پس من؟گفتم: كمك خواستم! گفت: ازغيرمن؟ گفتم: خدايا دوستت دارم! گفت: بيش از من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیست،لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را بشکافی،پرهایش را بزن خاطره پریدن با او کاری میکند که خود را به اعماق دره ها پرت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی غربت میدهم اما غریبه نیستم// گرچه میدانم که عمری در غریبی زیستم// روبه روی آینه شب تا سحر غم میخورم//تا بفهمم عاقبت در جستجوی چیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار،دنیا پر از زیباییست... عینک را برداشتم، وحشت کردم از هیاهوی رنگها.. عینکم را بدهید، می خواهم به دنیای یک رنگ خودم پناه ببرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر حادثه ای آسان بود، فرهاد به جای بیستون دل میکند....