بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمی دانست ...  تفنگ نمی دانست ...  شکارچی نمی دانست ...  پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد ...  خدا که می دانست... نمی دانست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا !!! بیرون اومدی خبرم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ظهور نه باید نشست و نه باید ایستاد باید یکی ، یکی گناهان را ترک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برای از دست دادنت گریه کنم نگاه کردم دیدم همه اشکامو به پای به دست اوردنت ریختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم گفتم :بیا کنار من بشین.... هرچند بی معنی بود ... ولی برای اطمینان دست خودم را گرفتم و باخودم روی پرچین نشستیم.... "مایکل لونیگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار بـرود... همســـــــفرِ "راهِ" من کــــــــه نَشـــــد ! دَربــــــــدَرِ "آهِ" مـــــن کـِـه میشـــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی که می رود... یک روز.. یک جایی... به یک هوایی ... برمیگردد!!! همیشه یک چیز برای جا ماندن هست!! حتی یک خاطره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☆شعاع مهربانیت را روز به روز زیاد کن،آن قدر که روزی بتوانی همه را در آن جا دهی. آن وقت تا خدا فاصله ای نیست...☆

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در آمد اشک من از رفتنت، دلخور نشو ... دست کم در شهرتان باران خوبی می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــــتــی یــادم مــی افــتــه هــر آدمـــی تـــوی نــگــاه مــادرش چــقــد دوس داشــتـــنــیــه،جــرات نــمــی کــنــم از کــســی بــدم بــیــاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاییز کنار دیوار بنشین، با زمستان کنار کرسی بنشین، حافظ بخوان.. و استکان استکان چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش.. مبادا!مبادا!مبادا.. زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمی دانست ...  تفنگ نمی دانست ...  شکارچی نمی دانست ...  پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد ...  خدا که می دانست... نمی دانست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا !!! بیرون اومدی خبرم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ظهور نه باید نشست و نه باید ایستاد باید یکی ، یکی گناهان را ترک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برای از دست دادنت گریه کنم نگاه کردم دیدم همه اشکامو به پای به دست اوردنت ریختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم گفتم :بیا کنار من بشین.... هرچند بی معنی بود ... ولی برای اطمینان دست خودم را گرفتم و باخودم روی پرچین نشستیم.... "مایکل لونیگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار بـرود... همســـــــفرِ "راهِ" من کــــــــه نَشـــــد ! دَربــــــــدَرِ "آهِ" مـــــن کـِـه میشـــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی که می رود... یک روز.. یک جایی... به یک هوایی ... برمیگردد!!! همیشه یک چیز برای جا ماندن هست!! حتی یک خاطره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☆شعاع مهربانیت را روز به روز زیاد کن،آن قدر که روزی بتوانی همه را در آن جا دهی. آن وقت تا خدا فاصله ای نیست...☆

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در آمد اشک من از رفتنت، دلخور نشو ... دست کم در شهرتان باران خوبی می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــــتــی یــادم مــی افــتــه هــر آدمـــی تـــوی نــگــاه مــادرش چــقــد دوس داشــتـــنــیــه،جــرات نــمــی کــنــم از کــســی بــدم بــیــاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاییز کنار دیوار بنشین، با زمستان کنار کرسی بنشین، حافظ بخوان.. و استکان استکان چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش.. مبادا!مبادا!مبادا.. زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری..