بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آن که نداری خبر از حال دل من،از گردش ایام چه آمد به سر من؟من تازه گلی بودم اندر چمن حسن،نشکفته فرو ریخت فلک بالو پر من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ و روی مرد و نامرد یکیست،آنقدر باید بگردی تا بدانی مرد کیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود گذشت روزهای بلندی که آرزوی کوتاه شدنش را داشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگی که ما گداییم / نگی که بی وفاییم / ما اهل هر کجاییم / مخلص بعضیاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار ديگران نام تو را بدانند. همين زلال آبي چشمانت براي پچ پچ هزار ساله آنان كافيست!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار عشق خاصيت خاص تو باشد نه رابطه خاص تو با ديگري.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشهايم كه جفت ميشوند دلم هواي رفتن ميكند.من چه كودكانه دلتنگ ميشوم،بي آنكه فكر كنم چه كسي دلتنگ من ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي همه اونايى كه حالشون خوب نيست،اما ميخندن تا حال بقيه گرفته نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به باران حسودیم میشه که بی پروا با آغوش گونه هات عشق بازی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود یا اسیر غصه فردا نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهای کودکانه آموختم به چیزی که به من تعلق ندارد فکر نکنم،اما ناگهان او همه فکرم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك لحظه هاى من،همپاى خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودنت رادركف دستانم مينويسم تاوقت دعا اولين خواسته ام ازخداباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با یکدیگر عهد میبندیم روز جداییمان روز وداع با زندگی باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آن که نداری خبر از حال دل من،از گردش ایام چه آمد به سر من؟من تازه گلی بودم اندر چمن حسن،نشکفته فرو ریخت فلک بالو پر من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ و روی مرد و نامرد یکیست،آنقدر باید بگردی تا بدانی مرد کیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود گذشت روزهای بلندی که آرزوی کوتاه شدنش را داشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگی که ما گداییم / نگی که بی وفاییم / ما اهل هر کجاییم / مخلص بعضیاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار ديگران نام تو را بدانند. همين زلال آبي چشمانت براي پچ پچ هزار ساله آنان كافيست!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار عشق خاصيت خاص تو باشد نه رابطه خاص تو با ديگري.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشهايم كه جفت ميشوند دلم هواي رفتن ميكند.من چه كودكانه دلتنگ ميشوم،بي آنكه فكر كنم چه كسي دلتنگ من ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي همه اونايى كه حالشون خوب نيست،اما ميخندن تا حال بقيه گرفته نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به باران حسودیم میشه که بی پروا با آغوش گونه هات عشق بازی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود یا اسیر غصه فردا نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهای کودکانه آموختم به چیزی که به من تعلق ندارد فکر نکنم،اما ناگهان او همه فکرم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك لحظه هاى من،همپاى خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودنت رادركف دستانم مينويسم تاوقت دعا اولين خواسته ام ازخداباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با یکدیگر عهد میبندیم روز جداییمان روز وداع با زندگی باشد