بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن وقتی که ماه نگهبان شب شد و خورشید نگهبان روز، اونا دیگه همدیگه رو ندیدن. احساس مسوولیت گاهی آدمها رو از هم دور میکنه................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمین باش و نه خاک، که تو را خوار کنند / وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند آسمان باش که خلقی به نگاهت بخرند / وز پی دیدن تو، سر به بالا ببرند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه ی تلخی ست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پایان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون باش که به هیچکس دل نمیبنده ولی وقتی میاد همه رو خوش حال میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم گرچه گیرا نیست دعایت میکنم اما!نمیدانم چه میخواهی""از او خواهم برای تو هر آنچه در دلت خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين افراد در نزديكترين فاصله مان قرار گرفته اند.بي آنكه بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد ؟ و چرا مرغ مهاجر به هنگام سفر می گرید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما رو آفرید تا آدم باشیم............قصه ما به سر رسید...خدا به خواستش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــرف تــــــو که میشــــــود مــــــن چقــــــدر ناشیانه, ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را چاره ای نیست"مهم این است که فاصله ی میان آن دو را شادو خوب زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر كندني بود مطمئنا فرهاد جاي بيستون دل ميكندتعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس هنگامي به پايان ميرسد كه ايمان شروع ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن وقتی که ماه نگهبان شب شد و خورشید نگهبان روز، اونا دیگه همدیگه رو ندیدن. احساس مسوولیت گاهی آدمها رو از هم دور میکنه................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمین باش و نه خاک، که تو را خوار کنند / وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند آسمان باش که خلقی به نگاهت بخرند / وز پی دیدن تو، سر به بالا ببرند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه ی تلخی ست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پایان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون باش که به هیچکس دل نمیبنده ولی وقتی میاد همه رو خوش حال میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم گرچه گیرا نیست دعایت میکنم اما!نمیدانم چه میخواهی""از او خواهم برای تو هر آنچه در دلت خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين افراد در نزديكترين فاصله مان قرار گرفته اند.بي آنكه بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد ؟ و چرا مرغ مهاجر به هنگام سفر می گرید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما رو آفرید تا آدم باشیم............قصه ما به سر رسید...خدا به خواستش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــرف تــــــو که میشــــــود مــــــن چقــــــدر ناشیانه, ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را چاره ای نیست"مهم این است که فاصله ی میان آن دو را شادو خوب زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر كندني بود مطمئنا فرهاد جاي بيستون دل ميكندتعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس هنگامي به پايان ميرسد كه ايمان شروع ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.