بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم، 
داشتن
بخشي از
زندگيست...
ولي
غمخوار
نداشتن 
 عذابي در 
زندگيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل انصاف داشتیومهربانی ام رابهانه ی رفتنت نمیکردی
تامن مجبورنشم هرروزسنگ رانشان دلم بدموبگم
اگه مثله این بودی او نمیرفت


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كسي رنگين كمونو مي بينه كه تا آخر زير بارون بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگراني مابيانگرفاصله ماباخداست.
خداوندا بين خودت و مافاصله نينداز :آمين:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

”ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورتر که می شوی ، دنیا پر رو تر می شود…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي اطرافمون مانند روز جمعه‌اند، نه زوج و نه فرد، پر از ابهامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دوستی را پاس میداریم حتی با سکوت.. به قول بعضیا:بادها می وزند و شنها را جابه جا می کنند،ولی صحرا همچنان صحرا باقی می ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز ناپاكزاده مداريد اميد كه زنگي به شستن نگردد سپيد ز بد اصل چشم بهي داشتن بود خاك در ديده انباشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ی شوق من از خنده دل انگیز تر است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نکن همیشه دلم برات میمیره..... یه روزی برمیگردی که خیلی دیره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كو آن كسي كه كار براي خدا كند بر جاي بي وفايي مردم وفا كند هر چند خلق سنگ ملامت بر او زنند بر جاي سنگ نيمه شبها دعا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت!!! آدم خودت بوديو حوايت.. وگرنه حواي توهم هوايي مي شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس آزاد نيست،حتي پرنده ها هم وابسته به آسمانن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ادمها موجودات عجيبي هستيم وقتي ميگوييم تنهايم بگذار يعني بيش از هميشه به وجودت احتياج دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم، 
داشتن
بخشي از
زندگيست...
ولي
غمخوار
نداشتن 
 عذابي در 
زندگيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل انصاف داشتیومهربانی ام رابهانه ی رفتنت نمیکردی
تامن مجبورنشم هرروزسنگ رانشان دلم بدموبگم
اگه مثله این بودی او نمیرفت


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كسي رنگين كمونو مي بينه كه تا آخر زير بارون بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگراني مابيانگرفاصله ماباخداست.
خداوندا بين خودت و مافاصله نينداز :آمين:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

”ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورتر که می شوی ، دنیا پر رو تر می شود…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي اطرافمون مانند روز جمعه‌اند، نه زوج و نه فرد، پر از ابهامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دوستی را پاس میداریم حتی با سکوت.. به قول بعضیا:بادها می وزند و شنها را جابه جا می کنند،ولی صحرا همچنان صحرا باقی می ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز ناپاكزاده مداريد اميد كه زنگي به شستن نگردد سپيد ز بد اصل چشم بهي داشتن بود خاك در ديده انباشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ی شوق من از خنده دل انگیز تر است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نکن همیشه دلم برات میمیره..... یه روزی برمیگردی که خیلی دیره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كو آن كسي كه كار براي خدا كند بر جاي بي وفايي مردم وفا كند هر چند خلق سنگ ملامت بر او زنند بر جاي سنگ نيمه شبها دعا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت!!! آدم خودت بوديو حوايت.. وگرنه حواي توهم هوايي مي شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس آزاد نيست،حتي پرنده ها هم وابسته به آسمانن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ادمها موجودات عجيبي هستيم وقتي ميگوييم تنهايم بگذار يعني بيش از هميشه به وجودت احتياج دارم