بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني خوب بودن ارتباطي به دين ،مذهب ، وضع زندگي ، نژاد ، رنگ پوست ، ديدگاه سياسي يا فرهنگ شما ندارد ، بلكه به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه نسبت به ديگران خوشرفتاري مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدكم باشي تاكم بودنت احساس بشه نه اينكه اصلأ نباشي تانبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت
اگردركنارم نيست
يادمهربانت
مهمان هميشگي قلبم است،هميشةبيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


آدمهاي ساده رادوست دارم،همانهايي كه بدي هيچكس راباورندارند، همانهايي كه براي همه كس لبخنددارند، همانهاييكه بوي ناب "آدم" ميدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗــــﻮﯾــــﻰ ﮐﻪ ﻣﯿـــﮕﻰ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺜـــﻞ ﻣﻦ ﭘﯿـــﺪﺍ ﻧﻤﯿــﮑﻨﻰ..ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮑﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته در حالیکه ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدای از ( که؟) بودنت، هرکه هستی مبارکی............ همین که در اندیشه ی ما و به یاد ما میگذرانی ما را بس است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرخاله یه کیک مسموم گنده رو و خودش تنها خورده بود که بقیه نخورن مریض بشن.. صبح زود..تنهای تنها مجری گفت چرا ننداختی دور گفت:گفتم خوب مورچه ها میخورن - مورچه که نمیشه بهش سرم وصل کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی به دنبال ِ کسی گشتن و همه را شبیه او دیدن همه را با او مقایسه کردن و به همه لبخند زدن ...و پیش ِ همه بغض کردن و باز و همیشه به دنبال او گشتن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی آسایش جسم و بی خیالی است... پس خوشبخت ترین موجود روی کره زمین یک گاو هلندی است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد:خداوند ما را اتفاقی به دنیا نفرستاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقیقی یعنی پرداختن به روح و عشق مجازی یعنی پرداختن به جسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است : سوختن برای او که حتی لحظه ای برایت تب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را نرنجان، آنكه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فكرت هم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی ست میان شورش این همه فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست / ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني خوب بودن ارتباطي به دين ،مذهب ، وضع زندگي ، نژاد ، رنگ پوست ، ديدگاه سياسي يا فرهنگ شما ندارد ، بلكه به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه نسبت به ديگران خوشرفتاري مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدكم باشي تاكم بودنت احساس بشه نه اينكه اصلأ نباشي تانبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت
اگردركنارم نيست
يادمهربانت
مهمان هميشگي قلبم است،هميشةبيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


آدمهاي ساده رادوست دارم،همانهايي كه بدي هيچكس راباورندارند، همانهايي كه براي همه كس لبخنددارند، همانهاييكه بوي ناب "آدم" ميدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗــــﻮﯾــــﻰ ﮐﻪ ﻣﯿـــﮕﻰ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺜـــﻞ ﻣﻦ ﭘﯿـــﺪﺍ ﻧﻤﯿــﮑﻨﻰ..ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮑﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته در حالیکه ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدای از ( که؟) بودنت، هرکه هستی مبارکی............ همین که در اندیشه ی ما و به یاد ما میگذرانی ما را بس است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرخاله یه کیک مسموم گنده رو و خودش تنها خورده بود که بقیه نخورن مریض بشن.. صبح زود..تنهای تنها مجری گفت چرا ننداختی دور گفت:گفتم خوب مورچه ها میخورن - مورچه که نمیشه بهش سرم وصل کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی به دنبال ِ کسی گشتن و همه را شبیه او دیدن همه را با او مقایسه کردن و به همه لبخند زدن ...و پیش ِ همه بغض کردن و باز و همیشه به دنبال او گشتن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی آسایش جسم و بی خیالی است... پس خوشبخت ترین موجود روی کره زمین یک گاو هلندی است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد:خداوند ما را اتفاقی به دنیا نفرستاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقیقی یعنی پرداختن به روح و عشق مجازی یعنی پرداختن به جسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است : سوختن برای او که حتی لحظه ای برایت تب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را نرنجان، آنكه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فكرت هم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی ست میان شورش این همه فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست / ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست