بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي تماشايي ترين مخلوق خاکي درزمين...آسماني ميشوم...وقتي نگاهت ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند... با شب بمان.... شب همیشه یک رنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا آسمان آبی دل من است . که گاهی هوایش بهاریست و گهگاهی هم ابری . دل من ستاره هایی دارد که شاید چشمک بزنند . یا پشت ابری قایم بشوند . آسمان آبی دل من رازی دارد بزرگ اما پنهان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش قانون تمام دوستی ها این بود، یا رفاقت تعطیل ، یا جدایی هرگز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمی کند!کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند...و حرف هایی که معنیشان را خیلی دیر می فهمیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت،تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايي كه بي عاطفه هستند روزگاري بسيار عاشق بودند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 قبول داشته باشیم غیر از خدا کسی را نداریم سر خودمون که نمیتونیم کلاه بزاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود(دقت کنید،هیچ کس نبود) در آبادی کوچکی مردمی زندگی می کردند حالا می فهم،ما با قصه خواب نمی رفتیم. همون اول هنگ می کردیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبان باستان نوشتم دوستت دارم، فکرشو بکن از اون قديما دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده خوب است، قهقه عالي،گريستن آدم را آرام ميكنداما...لعنت بر بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر چهار چيز هيچگاه كسي را مسخره نكنيد: -1چهره -2والدين(پدرومادر) -3زادگاه -4فاميلي چون انسان هيچ حق انتخابي در مورد آنها ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني خوب بودن ارتباطي به دين ،مذهب ، وضع زندگي ، نژاد ، رنگ پوست ، ديدگاه سياسي يا فرهنگ شما ندارد ، بلكه به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه نسبت به ديگران خوشرفتاري مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدكم باشي تاكم بودنت احساس بشه نه اينكه اصلأ نباشي تانبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت
اگردركنارم نيست
يادمهربانت
مهمان هميشگي قلبم است،هميشةبيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


آدمهاي ساده رادوست دارم،همانهايي كه بدي هيچكس راباورندارند، همانهايي كه براي همه كس لبخنددارند، همانهاييكه بوي ناب "آدم" ميدهند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي تماشايي ترين مخلوق خاکي درزمين...آسماني ميشوم...وقتي نگاهت ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند... با شب بمان.... شب همیشه یک رنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا آسمان آبی دل من است . که گاهی هوایش بهاریست و گهگاهی هم ابری . دل من ستاره هایی دارد که شاید چشمک بزنند . یا پشت ابری قایم بشوند . آسمان آبی دل من رازی دارد بزرگ اما پنهان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش قانون تمام دوستی ها این بود، یا رفاقت تعطیل ، یا جدایی هرگز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمی کند!کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند...و حرف هایی که معنیشان را خیلی دیر می فهمیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت،تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايي كه بي عاطفه هستند روزگاري بسيار عاشق بودند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 قبول داشته باشیم غیر از خدا کسی را نداریم سر خودمون که نمیتونیم کلاه بزاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود(دقت کنید،هیچ کس نبود) در آبادی کوچکی مردمی زندگی می کردند حالا می فهم،ما با قصه خواب نمی رفتیم. همون اول هنگ می کردیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبان باستان نوشتم دوستت دارم، فکرشو بکن از اون قديما دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده خوب است، قهقه عالي،گريستن آدم را آرام ميكنداما...لعنت بر بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر چهار چيز هيچگاه كسي را مسخره نكنيد: -1چهره -2والدين(پدرومادر) -3زادگاه -4فاميلي چون انسان هيچ حق انتخابي در مورد آنها ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني خوب بودن ارتباطي به دين ،مذهب ، وضع زندگي ، نژاد ، رنگ پوست ، ديدگاه سياسي يا فرهنگ شما ندارد ، بلكه به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه نسبت به ديگران خوشرفتاري مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدكم باشي تاكم بودنت احساس بشه نه اينكه اصلأ نباشي تانبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت
اگردركنارم نيست
يادمهربانت
مهمان هميشگي قلبم است،هميشةبيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


آدمهاي ساده رادوست دارم،همانهايي كه بدي هيچكس راباورندارند، همانهايي كه براي همه كس لبخنددارند، همانهاييكه بوي ناب "آدم" ميدهند.