بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان با همه ی خشمش نمیماند، دریاست که همیشه پابرجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تا بدانی که تنهایی برایم باوفانیست نوشتم ازتوبودن تا بدانی بی توبودن هم صفانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی فرو خواهد ریخت و آخرین کسی که فراموشم میکند کیست؟تا قبل از مرگ جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بازار سیاه رفتم برای خرید عشق اما در ابتدای ورودی نوشته بود،توجه توجه حراج عشق.در غرفه ی هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه ی دوستانی که انگشت شمارند... شادی را علتند، نه شریک... غم را شریکند، نه دلیل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را می گرفتم ، گم میشدم حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است ، اضطراب گم شدن نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودتو واسه کسی شرح نده...چون کسی که دوستت داره نیازی به این کار نداره...و کسی که دوستت نداره اونو باور نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن،،،،،،، تو لحظه ی بی کسی ها قیدتو راحت میزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم پنجره ای دیگر داشت/ ای کاش خدا فقط شقایق می کاشت ای کاش یکی می آمد و غم ها را / از قلب اهالی زمین برمیداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که در یادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی گذشته ها اگر رفت و گذشتند / ولی در قلب من باز هم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خبر از این دل تنگم داشتی / کاش خبر از غصه و آهم داشتی این دل شده مبتلا به تو ای دوست / کاش مرهمی برای دردش داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش محبت اثری داشته باشد / معشوق ز عاشق خبری داشته باشد کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر / قربان رفیقی که وفا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادیگر فقیرنیستیم،پزشک ده گفت:چشم های پدرم پراست از اب مروارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ نخوري شور بشي از چشم من دور بشي چايي بخور داغ بشي تو قلب من جا بشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبهاهرگزتنهانیستندمهربانی همسایه همیشگی آنهاست وتوخوبترینی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان با همه ی خشمش نمیماند، دریاست که همیشه پابرجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تا بدانی که تنهایی برایم باوفانیست نوشتم ازتوبودن تا بدانی بی توبودن هم صفانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی فرو خواهد ریخت و آخرین کسی که فراموشم میکند کیست؟تا قبل از مرگ جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بازار سیاه رفتم برای خرید عشق اما در ابتدای ورودی نوشته بود،توجه توجه حراج عشق.در غرفه ی هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه ی دوستانی که انگشت شمارند... شادی را علتند، نه شریک... غم را شریکند، نه دلیل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را می گرفتم ، گم میشدم حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است ، اضطراب گم شدن نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودتو واسه کسی شرح نده...چون کسی که دوستت داره نیازی به این کار نداره...و کسی که دوستت نداره اونو باور نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن،،،،،،، تو لحظه ی بی کسی ها قیدتو راحت میزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم پنجره ای دیگر داشت/ ای کاش خدا فقط شقایق می کاشت ای کاش یکی می آمد و غم ها را / از قلب اهالی زمین برمیداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که در یادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی گذشته ها اگر رفت و گذشتند / ولی در قلب من باز هم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خبر از این دل تنگم داشتی / کاش خبر از غصه و آهم داشتی این دل شده مبتلا به تو ای دوست / کاش مرهمی برای دردش داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش محبت اثری داشته باشد / معشوق ز عاشق خبری داشته باشد کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر / قربان رفیقی که وفا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادیگر فقیرنیستیم،پزشک ده گفت:چشم های پدرم پراست از اب مروارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ نخوري شور بشي از چشم من دور بشي چايي بخور داغ بشي تو قلب من جا بشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبهاهرگزتنهانیستندمهربانی همسایه همیشگی آنهاست وتوخوبترینی.