بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام كه خواب بودنت،تعبير بيداري بشه… تو قصه ي وارونگي ،يه بار دلم برنده شه… فيلم بوي گندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسه خوبیه وقتی به یکی میگی خوبی؟ میگه نه! این ینی روت حساب کرده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان‌ به‌ معراج‌ آغوشت‌ مرا  که‌ سرزمین‌ این‌ کولی‌  از مرز نفس‌های‌ تو آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمی دانست ...  تفنگ نمی دانست ...  شکارچی نمی دانست ...  پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد ...  خدا که می دانست... نمی دانست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا !!! بیرون اومدی خبرم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ظهور نه باید نشست و نه باید ایستاد باید یکی ، یکی گناهان را ترک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برای از دست دادنت گریه کنم نگاه کردم دیدم همه اشکامو به پای به دست اوردنت ریختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم گفتم :بیا کنار من بشین.... هرچند بی معنی بود ... ولی برای اطمینان دست خودم را گرفتم و باخودم روی پرچین نشستیم.... "مایکل لونیگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار بـرود... همســـــــفرِ "راهِ" من کــــــــه نَشـــــد ! دَربــــــــدَرِ "آهِ" مـــــن کـِـه میشـــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی که می رود... یک روز.. یک جایی... به یک هوایی ... برمیگردد!!! همیشه یک چیز برای جا ماندن هست!! حتی یک خاطره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام كه خواب بودنت،تعبير بيداري بشه… تو قصه ي وارونگي ،يه بار دلم برنده شه… فيلم بوي گندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسه خوبیه وقتی به یکی میگی خوبی؟ میگه نه! این ینی روت حساب کرده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان‌ به‌ معراج‌ آغوشت‌ مرا  که‌ سرزمین‌ این‌ کولی‌  از مرز نفس‌های‌ تو آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمی دانست ...  تفنگ نمی دانست ...  شکارچی نمی دانست ...  پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد ...  خدا که می دانست... نمی دانست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا !!! بیرون اومدی خبرم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ظهور نه باید نشست و نه باید ایستاد باید یکی ، یکی گناهان را ترک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برای از دست دادنت گریه کنم نگاه کردم دیدم همه اشکامو به پای به دست اوردنت ریختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم گفتم :بیا کنار من بشین.... هرچند بی معنی بود ... ولی برای اطمینان دست خودم را گرفتم و باخودم روی پرچین نشستیم.... "مایکل لونیگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار بـرود... همســـــــفرِ "راهِ" من کــــــــه نَشـــــد ! دَربــــــــدَرِ "آهِ" مـــــن کـِـه میشـــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی که می رود... یک روز.. یک جایی... به یک هوایی ... برمیگردد!!! همیشه یک چیز برای جا ماندن هست!! حتی یک خاطره!