بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا زیباترین می دانم ای دوست / ز رویت عشق را می خوانم ای دوست مرا در عاشقی کردی تو مجنون / چه لیلاوش شدی در جانم ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود درد مو و درمانم از دوست / بود وصل مو و هجرانم از دوست اگر قصابم از تن واکره پوست / جدا هرگز نگردد جانم از دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی چیزی برای هدیه نیست / طرح دریا و غروب گریه نیست دوستی یک کلبه ویرانه نیست / صحبت از شمع و گل پروانه نیست دوستی تنهای تنها یک تب است / بی تو ماندن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ظاهرمون مثل زغال سیاه بود اما باطنمون مثل خاکسترش سفید بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم كن طمع از جهان و ميزي خرسند/از نيك و بد زمانه بگسل پيوند/مي در كف و زلف دلبري گير كه زود/هم بگذرد و نماند اين روزي چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت از آن كساني است كه منتظر ديگران نمي مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــــــــر... ! یکـ فریب بزرگ است! سالهاست که با قوره ها کلنجار میروم... حلــــوا نمیشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده نپندار و از روزی که دل میبندی این نیرو را در خود بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی چرا که آرام جان دیگری در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست،و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین غمی که امروز داریم خاطرات شادمانی های دیروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی كه پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است كه غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مترسك!آنقدردستهايت رابازنكن،كسي تورادرآغوش نميگيرد.ايستادگي هميشه تنهايي مي آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به كنار... آنچه عقاب راپيرميكند... پرواز"زاغ بى سروپاست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عالم كفر تا به دين يك نفس است/وز عالم شك تا به يقين يك نفس است/اين يك نفس عزيز را خوش ميدار/كز حاصل عمر ما همين يك نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س-ک-و-ت قانون زندگی من باشد ... وقتی واژه ها درد ان را نمی فهمند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا زیباترین می دانم ای دوست / ز رویت عشق را می خوانم ای دوست مرا در عاشقی کردی تو مجنون / چه لیلاوش شدی در جانم ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود درد مو و درمانم از دوست / بود وصل مو و هجرانم از دوست اگر قصابم از تن واکره پوست / جدا هرگز نگردد جانم از دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی چیزی برای هدیه نیست / طرح دریا و غروب گریه نیست دوستی یک کلبه ویرانه نیست / صحبت از شمع و گل پروانه نیست دوستی تنهای تنها یک تب است / بی تو ماندن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ظاهرمون مثل زغال سیاه بود اما باطنمون مثل خاکسترش سفید بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم كن طمع از جهان و ميزي خرسند/از نيك و بد زمانه بگسل پيوند/مي در كف و زلف دلبري گير كه زود/هم بگذرد و نماند اين روزي چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت از آن كساني است كه منتظر ديگران نمي مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــــــــر... ! یکـ فریب بزرگ است! سالهاست که با قوره ها کلنجار میروم... حلــــوا نمیشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده نپندار و از روزی که دل میبندی این نیرو را در خود بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی چرا که آرام جان دیگری در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست،و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین غمی که امروز داریم خاطرات شادمانی های دیروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی كه پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است كه غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مترسك!آنقدردستهايت رابازنكن،كسي تورادرآغوش نميگيرد.ايستادگي هميشه تنهايي مي آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به كنار... آنچه عقاب راپيرميكند... پرواز"زاغ بى سروپاست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عالم كفر تا به دين يك نفس است/وز عالم شك تا به يقين يك نفس است/اين يك نفس عزيز را خوش ميدار/كز حاصل عمر ما همين يك نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س-ک-و-ت قانون زندگی من باشد ... وقتی واژه ها درد ان را نمی فهمند...