بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو "میشه" تحمل کرد بعضیارو "باید" تحمل کرد بعضیا "واقعا نمیشه" تحمل کرد اما.... بعضیا به "نفع خودشونه" که از همون اول تحملشون نکنیم، چون یه دفعه ممکنه بد بلایی سرشون بیاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسايي که ... براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني ... همين که يک رنگ باشي کافيه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین اشتباها اینه که به کسی لبخند بزنی که ارزشه لگد هم نداره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردم همه فکر کردند راضی هستم درصورتی که حال فریاد زدن نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر ، نه خاطره ای مبهم در ذهن صدها نفر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ، ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !! تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن خوبانی چون شما بی احترامی به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سررسیدتان تیک بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدي زندگي مرگ نيست انچه هنگام زنده بودن در درون تو ميميرد تراژدي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی ، نگو خدا با من قهر است او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و عقل عزیز لطفا بروید و جای دیگر دعوا کنید با اعتراض " بغض گلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یِ آدمای بی احساس جایِ پایِ یه آدم خائنُ حتما وجود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافــــــــــتم ................ یافــــتم ............... . . بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!! سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو "میشه" تحمل کرد بعضیارو "باید" تحمل کرد بعضیا "واقعا نمیشه" تحمل کرد اما.... بعضیا به "نفع خودشونه" که از همون اول تحملشون نکنیم، چون یه دفعه ممکنه بد بلایی سرشون بیاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسايي که ... براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني ... همين که يک رنگ باشي کافيه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین اشتباها اینه که به کسی لبخند بزنی که ارزشه لگد هم نداره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردم همه فکر کردند راضی هستم درصورتی که حال فریاد زدن نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر ، نه خاطره ای مبهم در ذهن صدها نفر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ، ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !! تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن خوبانی چون شما بی احترامی به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سررسیدتان تیک بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدي زندگي مرگ نيست انچه هنگام زنده بودن در درون تو ميميرد تراژدي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی ، نگو خدا با من قهر است او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و عقل عزیز لطفا بروید و جای دیگر دعوا کنید با اعتراض " بغض گلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یِ آدمای بی احساس جایِ پایِ یه آدم خائنُ حتما وجود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافــــــــــتم ................ یافــــتم ............... . . بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!! سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!