بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است: یکی به جرم تفاوت تنهاست یکی به جرم تنهایی متفاوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ها را می خواهیم؛ پر رنگها را می بینیم؛ و صداهای بلند را می شنویم... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛! بی رنگ می مانند؛! وبی صدا می روند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودنت را در کف دستانم مینویسم تا وقت دعا اولین خوسته ام از پروردگار باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که خدمت میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که عبادت میکنند.‍‍‍‍‍‍(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــوت و صبــــــوری آدم ها را به حساب ضــــعف و بی کســــی شان نگذارید، شاید هنوز به چیــــــــزهایی پای بندند، چیزهایی که شمـــــــــــــــــــا یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميرسه که ديگه از خدا نه پول ميخواي نه خونه ميخواي نه کسو کار ميخواي نه ... يه موقع هايي هست فقط يه دل خوش ميخواي!!! فقط يه دل خوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم را کوتاه میکنم تا خاطره ی انگشتانت را از یاد ببرند..... دیری نمی پاید خاطراتت دوباره می رویند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا بزن...... پشت پلک نازک کن به همه ی زلیخاهای زمان.....یوسف من باش..... تا ابدالدهر یعقوبت می مانم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیر بدهد کفش های بندی را...... که رفتنت را حتی دقیقه ای به تأخیر می اندازند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون هست مرحوم حسین پناهی می گفت: خدایا دست بشکنه , پا بشکنه , سر بشکنه اما دل نشکنه الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان یک رابطه ،فقط پایان یک رابطه نیست ! پایان خیلی از چیزهاست..... پایان حس و دید مثبت ، پایان دوست داشتن ، پایان خوش بینی ، پایان اعتماد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است: یکی به جرم تفاوت تنهاست یکی به جرم تنهایی متفاوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ها را می خواهیم؛ پر رنگها را می بینیم؛ و صداهای بلند را می شنویم... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛! بی رنگ می مانند؛! وبی صدا می روند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودنت را در کف دستانم مینویسم تا وقت دعا اولین خوسته ام از پروردگار باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که خدمت میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که عبادت میکنند.‍‍‍‍‍‍(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــوت و صبــــــوری آدم ها را به حساب ضــــعف و بی کســــی شان نگذارید، شاید هنوز به چیــــــــزهایی پای بندند، چیزهایی که شمـــــــــــــــــــا یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميرسه که ديگه از خدا نه پول ميخواي نه خونه ميخواي نه کسو کار ميخواي نه ... يه موقع هايي هست فقط يه دل خوش ميخواي!!! فقط يه دل خوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم را کوتاه میکنم تا خاطره ی انگشتانت را از یاد ببرند..... دیری نمی پاید خاطراتت دوباره می رویند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا بزن...... پشت پلک نازک کن به همه ی زلیخاهای زمان.....یوسف من باش..... تا ابدالدهر یعقوبت می مانم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیر بدهد کفش های بندی را...... که رفتنت را حتی دقیقه ای به تأخیر می اندازند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون هست مرحوم حسین پناهی می گفت: خدایا دست بشکنه , پا بشکنه , سر بشکنه اما دل نشکنه الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان یک رابطه ،فقط پایان یک رابطه نیست ! پایان خیلی از چیزهاست..... پایان حس و دید مثبت ، پایان دوست داشتن ، پایان خوش بینی ، پایان اعتماد ...