بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تو تنها رایحه ی بهشت است که به یادگار خواهم برد تا دل دوزخ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافری در پرواز اگر باشد پلک بزن پر می ریزد از مژه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیروز رفته ای ... و انگار هزار فرداست که کسی به من نگفته : "دوستت دارم" ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بزرگها ديگه فرصت شناختن هيچ چيزی رو ندارند. همه چيزها رو ساخته و آماده مي خرند. ولي چون كسي نيست كه دوست بفروشه, آدمها ديگه دوستي ندارند. شازده کوچولو ,آنتوان دو سنت‌اگزوپری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله ی زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که می تواند تو را به خاک سیاه بنشاند، یک دوست کاملاً مورد اعتماد است ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بر سر نفس خود امیری مَردی / ور بر دگری نکته نگیری مَردی مَردی نبُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مَردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درویشیم و قلندر وار می گردیم/ ما عاشقانه پی دلدار می گردیم/ شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه می گردیم/ لباس کهنه می پوشیم/ ولی مردانه می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــوپـــان دروغگــو از نــــام ننگــــــت سرافکــــــــنده نــــباش ...... اين روز ها خيلی از ما با ديدن آدم ها فــــرياد می زنيم گــرگ گــرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد!
اما افسون که نه بر اعتماد اعتقادیست نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهادوست دارم انگشت شصتم رابجوم تالذت کودکانه رادریابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزمنتظرفرداي خيالي نباش، سهمت را ازشادي هاي زندگي
همين امروزبگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بارش باران دلم از غربت خورشيد مي گيرد،
و روز آفتابي هم دلم بي تاب باران است،
خدايا من به دنبال چه ميگردم؟؟
چه ميخواهم؟نميدانم. . . .
توميداني،خداوندا. . . .
هرآنچه خويش ميداني،براي من مقدرساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک بخواب نازنین تختی نیست اواره شدن حکایت سختی نیست از پاکی اشکهای خود فهمیدم لبخند همیشه راز خوشبختی نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تو تنها رایحه ی بهشت است که به یادگار خواهم برد تا دل دوزخ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافری در پرواز اگر باشد پلک بزن پر می ریزد از مژه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیروز رفته ای ... و انگار هزار فرداست که کسی به من نگفته : "دوستت دارم" ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بزرگها ديگه فرصت شناختن هيچ چيزی رو ندارند. همه چيزها رو ساخته و آماده مي خرند. ولي چون كسي نيست كه دوست بفروشه, آدمها ديگه دوستي ندارند. شازده کوچولو ,آنتوان دو سنت‌اگزوپری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله ی زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که می تواند تو را به خاک سیاه بنشاند، یک دوست کاملاً مورد اعتماد است ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بر سر نفس خود امیری مَردی / ور بر دگری نکته نگیری مَردی مَردی نبُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مَردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درویشیم و قلندر وار می گردیم/ ما عاشقانه پی دلدار می گردیم/ شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه می گردیم/ لباس کهنه می پوشیم/ ولی مردانه می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــوپـــان دروغگــو از نــــام ننگــــــت سرافکــــــــنده نــــباش ...... اين روز ها خيلی از ما با ديدن آدم ها فــــرياد می زنيم گــرگ گــرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد!
اما افسون که نه بر اعتماد اعتقادیست نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهادوست دارم انگشت شصتم رابجوم تالذت کودکانه رادریابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزمنتظرفرداي خيالي نباش، سهمت را ازشادي هاي زندگي
همين امروزبگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بارش باران دلم از غربت خورشيد مي گيرد،
و روز آفتابي هم دلم بي تاب باران است،
خدايا من به دنبال چه ميگردم؟؟
چه ميخواهم؟نميدانم. . . .
توميداني،خداوندا. . . .
هرآنچه خويش ميداني،براي من مقدرساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک بخواب نازنین تختی نیست اواره شدن حکایت سختی نیست از پاکی اشکهای خود فهمیدم لبخند همیشه راز خوشبختی نیست