بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نياز به فلسفه ندارد. فقط كافيست زندگي را با فلسفه طبيعي خودش زندگي كني. مثل يونان باستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید عاقلانه شناخت، عاشقانه پیمود و عارفانه به پایان رسانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغــذه ... که اگه مچاله شد ، هر چقدر هم صافش كنى محاله به حالت اولــش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ﻟﯿﺎﻗﺖ'' ﻭﺍﮊﻩ ﺣﺴﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکدیـــــــگر را گـــــــــم کرده ایم تا یــــــــــکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن آدم فقط یک بار عاشق می شه، اما من هر وقت صدا تو میشنوم دوباره عاشق میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــتنگــــــی را چگونه هجـــــی کنم ؛ تا درک کنی .... ؟! چهار ستون بدنم زیر سنگینی اش تا خورده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که حرف بـرای گفتـن کم دارند .... درد بـرای گـفـتــن ؛ زیــاد دارنـــد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس.. تو... هیچ چیز کم نداری...!!! حتی مرا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـقصـیر تـــو نیـست ... حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب ِ دیـگری شـدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوســـــــفندها …. میدانند …. که چـــــوپان دوستشان دارد…… اما نمیدانند ….. که چــــــــوپان …… دوست ِ صمـــــیمی ِ قصــــــاب است …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخــــــــــــــم های کوچک است که انسان می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شود آدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توىِ “زندگــ ــ ــ ــیت” جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که : اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ، فقط یه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتدگی باغی ست که باقی ست، مشغول دل باش نه دل مشغول! همه غصه های ما از قصه های خیالی ماست، پس اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ همه میرود ... ! چه هرزه ایست .... ! این تنهایی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟ می خواهــــم بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را ... به نامتـــــــ كنم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نياز به فلسفه ندارد. فقط كافيست زندگي را با فلسفه طبيعي خودش زندگي كني. مثل يونان باستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید عاقلانه شناخت، عاشقانه پیمود و عارفانه به پایان رسانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغــذه ... که اگه مچاله شد ، هر چقدر هم صافش كنى محاله به حالت اولــش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ﻟﯿﺎﻗﺖ'' ﻭﺍﮊﻩ ﺣﺴﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکدیـــــــگر را گـــــــــم کرده ایم تا یــــــــــکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن آدم فقط یک بار عاشق می شه، اما من هر وقت صدا تو میشنوم دوباره عاشق میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــتنگــــــی را چگونه هجـــــی کنم ؛ تا درک کنی .... ؟! چهار ستون بدنم زیر سنگینی اش تا خورده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که حرف بـرای گفتـن کم دارند .... درد بـرای گـفـتــن ؛ زیــاد دارنـــد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس.. تو... هیچ چیز کم نداری...!!! حتی مرا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـقصـیر تـــو نیـست ... حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب ِ دیـگری شـدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوســـــــفندها …. میدانند …. که چـــــوپان دوستشان دارد…… اما نمیدانند ….. که چــــــــوپان …… دوست ِ صمـــــیمی ِ قصــــــاب است …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخــــــــــــــم های کوچک است که انسان می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شود آدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توىِ “زندگــ ــ ــ ــیت” جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که : اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ، فقط یه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتدگی باغی ست که باقی ست، مشغول دل باش نه دل مشغول! همه غصه های ما از قصه های خیالی ماست، پس اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ همه میرود ... ! چه هرزه ایست .... ! این تنهایی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟ می خواهــــم بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را ... به نامتـــــــ كنم ...