بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابطه هاتون گاهي سنگ بندازيد ... تا عمقش براتون مشخص بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ " ﺑﮕﻪ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻱ ﻳﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ " ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابدهكاريم... به يكديگروبه تمام"دوستت دارم"هاي ناگفته اي كه،پشت ديوارغرورمان ماندوآنهارابلعيديم تانشان دهيم كه منطقي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتینِ سیگار آدم ها را جذب نمیکند ، آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات ، آدم ها معتادِ خاطرات می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش لحظه هاي بادوست بودن مثل خط سفيد جاده ها بود! تكه تكه مي شد ولي قطع نمي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي سرنوشت ..... "اسکار" حق توست سالهاست ک مرا فيلم کرده اي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومي است، "قسمت"همه تقصيرهاي مارا به گردن ميگيرد! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگروقت خودکشى مال نهنگها شده است... دريا بماندبراى"ماهيهاى"زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاکتوس ها نمی میرند ، از درون می گندند ، تیغ ، نشان زنده بودن نیست ، همانگونه که سرنیزه جلاد نماد جاودانگیش نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هر جا میروی با یک نخ به تو وصلم، نخ را قطع کنی میروم پیش خدا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که اول فکر کردیم 1رنگن ولی بعد فهمیدیم مداد رنگی 46 رنگن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ها گاهی می شکنند و گاهیی می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار تصور من از خوشبختی با تصور خدای من متفاوت است خدایا .. شاید لازم است کمی با هم حرف بزنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم اين روزها ، مديون همين انتظاريست كه ديگر از كسي ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم به طعنه می گویند... دوستانت چقدر بانمک اند!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابطه هاتون گاهي سنگ بندازيد ... تا عمقش براتون مشخص بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ " ﺑﮕﻪ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻱ ﻳﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ " ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابدهكاريم... به يكديگروبه تمام"دوستت دارم"هاي ناگفته اي كه،پشت ديوارغرورمان ماندوآنهارابلعيديم تانشان دهيم كه منطقي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتینِ سیگار آدم ها را جذب نمیکند ، آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات ، آدم ها معتادِ خاطرات می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش لحظه هاي بادوست بودن مثل خط سفيد جاده ها بود! تكه تكه مي شد ولي قطع نمي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي سرنوشت ..... "اسکار" حق توست سالهاست ک مرا فيلم کرده اي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومي است، "قسمت"همه تقصيرهاي مارا به گردن ميگيرد! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگروقت خودکشى مال نهنگها شده است... دريا بماندبراى"ماهيهاى"زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاکتوس ها نمی میرند ، از درون می گندند ، تیغ ، نشان زنده بودن نیست ، همانگونه که سرنیزه جلاد نماد جاودانگیش نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هر جا میروی با یک نخ به تو وصلم، نخ را قطع کنی میروم پیش خدا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که اول فکر کردیم 1رنگن ولی بعد فهمیدیم مداد رنگی 46 رنگن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ها گاهی می شکنند و گاهیی می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار تصور من از خوشبختی با تصور خدای من متفاوت است خدایا .. شاید لازم است کمی با هم حرف بزنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم اين روزها ، مديون همين انتظاريست كه ديگر از كسي ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم به طعنه می گویند... دوستانت چقدر بانمک اند!!!