بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ها گاهی می شکنند و گاهیی می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار تصور من از خوشبختی با تصور خدای من متفاوت است خدایا .. شاید لازم است کمی با هم حرف بزنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم اين روزها ، مديون همين انتظاريست كه ديگر از كسي ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم به طعنه می گویند... دوستانت چقدر بانمک اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباهت متفاوتی بین ماست. . . . تو دل شکسته ای و من دلشکسته ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی رادوست داری به او بگو زیرا قلب ها معلولا با کلماتی که ناگفته میماند میشکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســلامتیــه هر کــی کـــــه دلـش واســه یـــه بــی معــرفـت تنـــگ شـــده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنانه عاشق شو ... مردانه از عشقت محافظت کن ... و کودکانه سالهای سال عشقت را تازه نگهدار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد مادرای عزیزی کـــه دیگــه پیشمـــون نیستن؛ وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه، گفتم: مامان پـر، خندیدی و گفتی: «من که پر ندارم». بزرگ‌تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینای که از خیابون یه طرفه رد میشن،هم چپ نگاه میکن هم راست اینا همونایی هستن که هم از دشمن نارو خوردن هم دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين، فرش هاي كهنه را مردم گران تر مي خرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر ِبرتری وجود ندارد؛ فقط همه با هم متفاوتیم و تفاوت، برتری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشـم دیـدنـش را نــدارم؛ زنی کـه هـر روز؛ در گوشم تکـرار می کـند : The Mobile Set is Off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟! زندگی ثانیه ایست!! وسعت ثانیه را می فهمی؟! هیچکس تنها نیست...!! ما خدا را داریم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نیستم که تنها هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــی از اشتبـاهات زنـدگیـم آدم حسـاب کردن اونـایی بــود که آدم نبــودن هـنـوز هـم نشــدن بـعــدا هـــم نمیــشن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ها گاهی می شکنند و گاهیی می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار تصور من از خوشبختی با تصور خدای من متفاوت است خدایا .. شاید لازم است کمی با هم حرف بزنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم اين روزها ، مديون همين انتظاريست كه ديگر از كسي ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم به طعنه می گویند... دوستانت چقدر بانمک اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباهت متفاوتی بین ماست. . . . تو دل شکسته ای و من دلشکسته ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی رادوست داری به او بگو زیرا قلب ها معلولا با کلماتی که ناگفته میماند میشکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســلامتیــه هر کــی کـــــه دلـش واســه یـــه بــی معــرفـت تنـــگ شـــده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنانه عاشق شو ... مردانه از عشقت محافظت کن ... و کودکانه سالهای سال عشقت را تازه نگهدار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد مادرای عزیزی کـــه دیگــه پیشمـــون نیستن؛ وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه، گفتم: مامان پـر، خندیدی و گفتی: «من که پر ندارم». بزرگ‌تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینای که از خیابون یه طرفه رد میشن،هم چپ نگاه میکن هم راست اینا همونایی هستن که هم از دشمن نارو خوردن هم دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين، فرش هاي كهنه را مردم گران تر مي خرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر ِبرتری وجود ندارد؛ فقط همه با هم متفاوتیم و تفاوت، برتری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشـم دیـدنـش را نــدارم؛ زنی کـه هـر روز؛ در گوشم تکـرار می کـند : The Mobile Set is Off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟! زندگی ثانیه ایست!! وسعت ثانیه را می فهمی؟! هیچکس تنها نیست...!! ما خدا را داریم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نیستم که تنها هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــی از اشتبـاهات زنـدگیـم آدم حسـاب کردن اونـایی بــود که آدم نبــودن هـنـوز هـم نشــدن بـعــدا هـــم نمیــشن