بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی" عاشق نشو ... "زیادی " اعتماد نکن ... چون همون "زیادی" بعدا "زیادی" داغونت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایــا ! خــودمونیما! ایــن ضــربه هایی که من مـــیخورم چند امــتــیازیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت.... نــه اینکـــه دوستـــم نداشت.... نه......! چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــا چیزی که خرجــی ندارد جـــاری شدن در ذهـــن دیـــگران است.... پس آنگونه جاری شـــو که خنـده بر لبانشــــان نـــــقش بــــبندد ...نه نــــفرت در دلشــــان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که مي گي منو بيشتر از اون دوست داري يعني هنوز به اون فکر مي کني !همين براي ترسيدن من کافيه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اشتباه بزرگه واسه کسی بمیری که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نگفت با بقیه فرق داره ثابت کرد که فرق میکنه ! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدری که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری…! بسلامتی تمام پدر ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنـیـا بی وفـاست امــا ... قدرش را بدانید... مـن دنـیـای بی وفـاتری هم داشتم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه چه زن باشه چه مرد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها .. چنان کیشت میکنند ... که سالهای سال مـــــــــــــات می مانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدتـرین چیز در زنـدگـی.. شـکـسـتـن قـلـب زن و شـکـسـتـن غـرور مـرد است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هر تحقيري كه شدیم باصداي بلند خنديدیم نام ما را گذاشتند با جنبه بي آنكه بدانند خنديدیم تا كسي صداي شكسته شدن قلبمان را نشنود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب پر بغضم !... شانه ات ساعتی چند رفیق ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی" عاشق نشو ... "زیادی " اعتماد نکن ... چون همون "زیادی" بعدا "زیادی" داغونت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایــا ! خــودمونیما! ایــن ضــربه هایی که من مـــیخورم چند امــتــیازیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت.... نــه اینکـــه دوستـــم نداشت.... نه......! چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــا چیزی که خرجــی ندارد جـــاری شدن در ذهـــن دیـــگران است.... پس آنگونه جاری شـــو که خنـده بر لبانشــــان نـــــقش بــــبندد ...نه نــــفرت در دلشــــان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که مي گي منو بيشتر از اون دوست داري يعني هنوز به اون فکر مي کني !همين براي ترسيدن من کافيه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اشتباه بزرگه واسه کسی بمیری که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نگفت با بقیه فرق داره ثابت کرد که فرق میکنه ! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدری که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری…! بسلامتی تمام پدر ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنـیـا بی وفـاست امــا ... قدرش را بدانید... مـن دنـیـای بی وفـاتری هم داشتم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه چه زن باشه چه مرد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها .. چنان کیشت میکنند ... که سالهای سال مـــــــــــــات می مانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدتـرین چیز در زنـدگـی.. شـکـسـتـن قـلـب زن و شـکـسـتـن غـرور مـرد است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هر تحقيري كه شدیم باصداي بلند خنديدیم نام ما را گذاشتند با جنبه بي آنكه بدانند خنديدیم تا كسي صداي شكسته شدن قلبمان را نشنود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب پر بغضم !... شانه ات ساعتی چند رفیق ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است...