بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچكس ندانست برف تكه های خودكشی یك ابر است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب شکست ، پيمان شکست ، عهدي شکست ، قلبي شکست از شکست هر شکستي بر دلم آهي نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم "مردونه" ببازم تا اینکه "کثیف" ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از لحظه هاي دراز، بر درخت خاكستري پنجره ام برگي روييد و نسيم سبزي تار و پود خفته مرا لرزاند. و هنوز من ريشه هاي تنم را در شن هاي روياها فرو نبرده بودم كه براه افتادم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین و بدترین ثانیه های زندگیم زمانیست که مادرم گریه کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ! ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي بكن گوش هاي خدا پر از آرزوست و دست هايش پر از معجزه شايد كوچكترين معجزه اش آرزوي تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـــدت هــآسـت تـنـهـآ چـیزی کـه مـرآ یـآد ِ تـو مـی انـدآزد طــعنــه هـآی دیـگرآن اسـت ! شــآید اگـر ایـن " دیـگـرآن " نـبـودنـد ، تـُـو زودتـر از ایـنـها بـرآی مـن ، مـُرده بــودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود. تهیه کننده: دوستم کارگردان :عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ،تحمل کردن شخصی که اوایل طور دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که ، به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که تنگ مي شود هوس ميکنم بيايم دم خانه ات و داد بزنم : کجايي خــــــــــــــــدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش رو پاک میکنی ؛ که فراموشش کنی .... اما ... قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن یـــه وقــتـایــــی بـــایــد گــوشیــتـو خــامـــوش کـنـی تــا بـبـینـی کـیـــا نــگـــرانـــت میــشـــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست ... ساعت و زمان هم ندارد ! تو که نباشی .. زندگی باید به کام من تلخ شود لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این آمد و رفت های مکرر دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته یا نیا ، یا نرو !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچكس ندانست برف تكه های خودكشی یك ابر است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب شکست ، پيمان شکست ، عهدي شکست ، قلبي شکست از شکست هر شکستي بر دلم آهي نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم "مردونه" ببازم تا اینکه "کثیف" ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از لحظه هاي دراز، بر درخت خاكستري پنجره ام برگي روييد و نسيم سبزي تار و پود خفته مرا لرزاند. و هنوز من ريشه هاي تنم را در شن هاي روياها فرو نبرده بودم كه براه افتادم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین و بدترین ثانیه های زندگیم زمانیست که مادرم گریه کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ! ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي بكن گوش هاي خدا پر از آرزوست و دست هايش پر از معجزه شايد كوچكترين معجزه اش آرزوي تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـــدت هــآسـت تـنـهـآ چـیزی کـه مـرآ یـآد ِ تـو مـی انـدآزد طــعنــه هـآی دیـگرآن اسـت ! شــآید اگـر ایـن " دیـگـرآن " نـبـودنـد ، تـُـو زودتـر از ایـنـها بـرآی مـن ، مـُرده بــودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود. تهیه کننده: دوستم کارگردان :عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ،تحمل کردن شخصی که اوایل طور دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که ، به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که تنگ مي شود هوس ميکنم بيايم دم خانه ات و داد بزنم : کجايي خــــــــــــــــدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش رو پاک میکنی ؛ که فراموشش کنی .... اما ... قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن یـــه وقــتـایــــی بـــایــد گــوشیــتـو خــامـــوش کـنـی تــا بـبـینـی کـیـــا نــگـــرانـــت میــشـــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست ... ساعت و زمان هم ندارد ! تو که نباشی .. زندگی باید به کام من تلخ شود لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این آمد و رفت های مکرر دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته یا نیا ، یا نرو !