بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم / بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم / بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیونگیست که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه در یکی از آنها به ما خیانت شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگران را در مشقت ها و سختی ها دلداری دهیم خود نیز تسکین می یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق هر کسی لایق آن نیست که برادر باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبیگانه ی همدرد ازدو خویش بی درد به هم نزدیکترند…… دکتر علی شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین تکرارساعتها ازاین بیهوده بودنها ازاین بی تاب ماندنها ازاین تردیدها نیرنگها شکها خیانتها ازاین رنگین کمان سرد آدمها وازاین مرگ باورها ورویاها پریشانم .... دلم پروازمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگه : جات خالیه .... نگو دوستان به جای ما ! شاید منتظر اینه که بگی : جامو نگهدار ؛ زود میام ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول پسرخاله وقتي اومدي نفهميدم كي اومد وقتي همه جا رو به هم ريختي و رفتي فهميدم كي اومده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نميكنم خالق نظم دانه هاي انار، زندگي مرا بي نظم چيده باشد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باورش دردناک و سخت است که مادری میتواند از ۱۰فرزندش نگهداری کند اما ۱۰فرزند نمیتواند از یک مادر نگهداری کنند واقعا بی انصافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نوشیدن این قهوه های تلخ خسته که نمیشوم هیچ مشتاق تر میشوم گویی نام تو در ته فنجان بعدی دیده خواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه، خونه نیست وقتی مامان نباشه. بابا کیه؟ اونیه که تا هست دیده نمی شه. ولی وقتی که میره کمر آدم می شکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيرويي به اسم نفرت وجود ندارد.نفرت صرفا نبود عشق است,همان طور كه تاريكي نبود نور است.فقر نبود فزوني است,بيماري نبود سلامتي,وغم نبود شادي. **هر منفي نبود يك چيز مثبت است** خيلي خوب است كه اين را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونلها هم راست ميگويند از دل سنگ هم ميشود راهي پيدا كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی 2 چیز افسونم میکند! آبی اسمان که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست . . . . .(دکتر علی شریعتی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم / بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم / بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیونگیست که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه در یکی از آنها به ما خیانت شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگران را در مشقت ها و سختی ها دلداری دهیم خود نیز تسکین می یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق هر کسی لایق آن نیست که برادر باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبیگانه ی همدرد ازدو خویش بی درد به هم نزدیکترند…… دکتر علی شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین تکرارساعتها ازاین بیهوده بودنها ازاین بی تاب ماندنها ازاین تردیدها نیرنگها شکها خیانتها ازاین رنگین کمان سرد آدمها وازاین مرگ باورها ورویاها پریشانم .... دلم پروازمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگه : جات خالیه .... نگو دوستان به جای ما ! شاید منتظر اینه که بگی : جامو نگهدار ؛ زود میام ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول پسرخاله وقتي اومدي نفهميدم كي اومد وقتي همه جا رو به هم ريختي و رفتي فهميدم كي اومده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نميكنم خالق نظم دانه هاي انار، زندگي مرا بي نظم چيده باشد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باورش دردناک و سخت است که مادری میتواند از ۱۰فرزندش نگهداری کند اما ۱۰فرزند نمیتواند از یک مادر نگهداری کنند واقعا بی انصافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نوشیدن این قهوه های تلخ خسته که نمیشوم هیچ مشتاق تر میشوم گویی نام تو در ته فنجان بعدی دیده خواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه، خونه نیست وقتی مامان نباشه. بابا کیه؟ اونیه که تا هست دیده نمی شه. ولی وقتی که میره کمر آدم می شکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيرويي به اسم نفرت وجود ندارد.نفرت صرفا نبود عشق است,همان طور كه تاريكي نبود نور است.فقر نبود فزوني است,بيماري نبود سلامتي,وغم نبود شادي. **هر منفي نبود يك چيز مثبت است** خيلي خوب است كه اين را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونلها هم راست ميگويند از دل سنگ هم ميشود راهي پيدا كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی 2 چیز افسونم میکند! آبی اسمان که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست . . . . .(دکتر علی شریعتی)