بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه، خونه نیست وقتی مامان نباشه. بابا کیه؟ اونیه که تا هست دیده نمی شه. ولی وقتی که میره کمر آدم می شکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيرويي به اسم نفرت وجود ندارد.نفرت صرفا نبود عشق است,همان طور كه تاريكي نبود نور است.فقر نبود فزوني است,بيماري نبود سلامتي,وغم نبود شادي. **هر منفي نبود يك چيز مثبت است** خيلي خوب است كه اين را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونلها هم راست ميگويند از دل سنگ هم ميشود راهي پيدا كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی 2 چیز افسونم میکند! آبی اسمان که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست . . . . .(دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران برای خوابیدن قصه میگویند ما قصه خود را میگوییم تا دیگران بیدار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم دیدم با دیگری شادتری رفتم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزیم که اگرستاره نیستیم،ابرهم نباشیم که جلوی درخشش ستاره رابگیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيازى نيست انسانها را امتحان کنيد,کمى صبر کنيد خودشان امتحانشان را پس مى دهند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان چقدرسریع میگذردوماچقدرآسوده خاطربه امیدفردای مینشینیم که دقیقا مثل دیروزاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود-گاهی نمیشودنمیشود که نمیشود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست- گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده لب تنگ ماهي نشسته بود ، و به ماهي نگاه ميکرد و مي گفت : سقف قفست شکسته چرا پرواز نمي کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلافه ام
درست شبيه لحظه اي كه مادربزرگ
نميتواند سوزن نخ كند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط پلي بودم براي عبورت.فكر تخريب من نباش،به آخر كه رسيدي،دست تكان بده،خودم فرو ميريزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين آزادي كه هزاران شكارچي در كمين اند...
زنده بادقفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشبنم عشق خاک ادم گل شد شوری برخاست فتنه ای حاصل سرنشترعشق بر رگ روح زدند یک قطره از ان چکید و نامش دل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت توسط كساني كه جنگيدن و زمين نخوردن معني نميشه، توسط كساني معني ميشه كه جنگيدن،زمين خوردن و دوباره بلند شدن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه، خونه نیست وقتی مامان نباشه. بابا کیه؟ اونیه که تا هست دیده نمی شه. ولی وقتی که میره کمر آدم می شکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيرويي به اسم نفرت وجود ندارد.نفرت صرفا نبود عشق است,همان طور كه تاريكي نبود نور است.فقر نبود فزوني است,بيماري نبود سلامتي,وغم نبود شادي. **هر منفي نبود يك چيز مثبت است** خيلي خوب است كه اين را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونلها هم راست ميگويند از دل سنگ هم ميشود راهي پيدا كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی 2 چیز افسونم میکند! آبی اسمان که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست . . . . .(دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران برای خوابیدن قصه میگویند ما قصه خود را میگوییم تا دیگران بیدار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم دیدم با دیگری شادتری رفتم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزیم که اگرستاره نیستیم،ابرهم نباشیم که جلوی درخشش ستاره رابگیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيازى نيست انسانها را امتحان کنيد,کمى صبر کنيد خودشان امتحانشان را پس مى دهند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان چقدرسریع میگذردوماچقدرآسوده خاطربه امیدفردای مینشینیم که دقیقا مثل دیروزاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود-گاهی نمیشودنمیشود که نمیشود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست- گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده لب تنگ ماهي نشسته بود ، و به ماهي نگاه ميکرد و مي گفت : سقف قفست شکسته چرا پرواز نمي کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلافه ام
درست شبيه لحظه اي كه مادربزرگ
نميتواند سوزن نخ كند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط پلي بودم براي عبورت.فكر تخريب من نباش،به آخر كه رسيدي،دست تكان بده،خودم فرو ميريزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين آزادي كه هزاران شكارچي در كمين اند...
زنده بادقفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشبنم عشق خاک ادم گل شد شوری برخاست فتنه ای حاصل سرنشترعشق بر رگ روح زدند یک قطره از ان چکید و نامش دل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت توسط كساني كه جنگيدن و زمين نخوردن معني نميشه، توسط كساني معني ميشه كه جنگيدن،زمين خوردن و دوباره بلند شدن.