بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشويم،پس بگذار روزگارهرچه ميخواهد پيله كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما آنچنان گنج های بی بدیلی هستن که باید حتما دفنشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزن تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی اما برای من گران تمام شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرمادر وشير مادر جايگزين ندارد.
شيرمادرنخورده مهرمادرم را داد.
پدرم گاوي خريد و من بزرگ شدم.
بعدها معلم رياضي ام مرا خوب فهميد.وقتي كه گفت گوساله بتمرگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود دير ميشود... دوستم بدار، شايد كه ديگر فردايي نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومثل خواب نسيمي،به رنگ اشك شقايق،تومثل شبنم عشقي به روي پونه عاشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه ازيارنشاط ميطلبي ياركجاست؟ همه يارندولي ياروفاداركجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیاز به ترجمه ندارد. همه ی موجودات آنرا حس میکنند و به آن نیازمندند ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست، بلکه به معنی حضور در درون اوست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن، مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست ! یقین دارم قبل از آفرینشت . فرشته ای قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمی توانی فریاد بزنی . ناله نکن . خوش باش ! قرن ها نالیدن به کجا انجامید . تو محکوم به زندگی کردنی تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهام مثل ماهي توي تنك...... فكرم درياست نه كه اب توي حوض!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انقدر شیرین باشید که بخورنتون ، نه اونقدر تلخ که تُفِتون کنن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشويم،پس بگذار روزگارهرچه ميخواهد پيله كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما آنچنان گنج های بی بدیلی هستن که باید حتما دفنشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزن تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی اما برای من گران تمام شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرمادر وشير مادر جايگزين ندارد.
شيرمادرنخورده مهرمادرم را داد.
پدرم گاوي خريد و من بزرگ شدم.
بعدها معلم رياضي ام مرا خوب فهميد.وقتي كه گفت گوساله بتمرگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود دير ميشود... دوستم بدار، شايد كه ديگر فردايي نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومثل خواب نسيمي،به رنگ اشك شقايق،تومثل شبنم عشقي به روي پونه عاشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه ازيارنشاط ميطلبي ياركجاست؟ همه يارندولي ياروفاداركجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیاز به ترجمه ندارد. همه ی موجودات آنرا حس میکنند و به آن نیازمندند ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست، بلکه به معنی حضور در درون اوست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن، مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست ! یقین دارم قبل از آفرینشت . فرشته ای قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمی توانی فریاد بزنی . ناله نکن . خوش باش ! قرن ها نالیدن به کجا انجامید . تو محکوم به زندگی کردنی تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهام مثل ماهي توي تنك...... فكرم درياست نه كه اب توي حوض!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انقدر شیرین باشید که بخورنتون ، نه اونقدر تلخ که تُفِتون کنن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند.