بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم می توانستم به تو نشان دهم که یاد تو در من تا چه اندازه شیرین است و تا چه اندازه دوست دارم که تو را دوست بدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط است هرکه بگوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون است دل او خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما یاد بگیرید کمتر ب هم تهمت بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد! قیمتی دارد که هرکس،توان پرداختنش را ندارد! جمله کوتاهی است اما هر کس "لیاقت" شنیدنش را ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کلید شهر قلب است به شرط آنکه قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه گفتن دوستت دارم چرا تا فردا صبر میکنی؟!!! همین الان بگو.....از همین جا بگو.....خیلی ساده بگو دوستت دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(. خوبـی ؟ .) . . گاهی با تمام ِ تكـراری بودنَش غوغــا می كند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب شباهت روز و شب ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوایت را کرده لعنتی... میخواستم هوا را خفه کنم...اما حیف..نشد..!! در دستانم جا نمیشود این همه پوچی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينروزها مثل آن مسجد بين راه تنهاييم هركس هم ميآيد ميشكند هم دلم هم نمازش را و ميرودكه ميرودومن ميمانم باخاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحال من اگر پرسي بجز دوري ملالي نيست.ملالي هم اگر باشد تو خوش باشي خيالي نيست.نميدانم كه در خاطر بري نام مرا يا نه .ولي اين را بدان روزي پشيمان ميشوي آخر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن که هرگز*فراموش نشدن*چه حالی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشويم،پس بگذار روزگارهرچه ميخواهد پيله كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما آنچنان گنج های بی بدیلی هستن که باید حتما دفنشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزن تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی اما برای من گران تمام شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرمادر وشير مادر جايگزين ندارد.
شيرمادرنخورده مهرمادرم را داد.
پدرم گاوي خريد و من بزرگ شدم.
بعدها معلم رياضي ام مرا خوب فهميد.وقتي كه گفت گوساله بتمرگ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم می توانستم به تو نشان دهم که یاد تو در من تا چه اندازه شیرین است و تا چه اندازه دوست دارم که تو را دوست بدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط است هرکه بگوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون است دل او خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما یاد بگیرید کمتر ب هم تهمت بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد! قیمتی دارد که هرکس،توان پرداختنش را ندارد! جمله کوتاهی است اما هر کس "لیاقت" شنیدنش را ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کلید شهر قلب است به شرط آنکه قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه گفتن دوستت دارم چرا تا فردا صبر میکنی؟!!! همین الان بگو.....از همین جا بگو.....خیلی ساده بگو دوستت دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(. خوبـی ؟ .) . . گاهی با تمام ِ تكـراری بودنَش غوغــا می كند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب شباهت روز و شب ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوایت را کرده لعنتی... میخواستم هوا را خفه کنم...اما حیف..نشد..!! در دستانم جا نمیشود این همه پوچی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينروزها مثل آن مسجد بين راه تنهاييم هركس هم ميآيد ميشكند هم دلم هم نمازش را و ميرودكه ميرودومن ميمانم باخاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحال من اگر پرسي بجز دوري ملالي نيست.ملالي هم اگر باشد تو خوش باشي خيالي نيست.نميدانم كه در خاطر بري نام مرا يا نه .ولي اين را بدان روزي پشيمان ميشوي آخر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن که هرگز*فراموش نشدن*چه حالی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشويم،پس بگذار روزگارهرچه ميخواهد پيله كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما آنچنان گنج های بی بدیلی هستن که باید حتما دفنشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزن تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی اما برای من گران تمام شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرمادر وشير مادر جايگزين ندارد.
شيرمادرنخورده مهرمادرم را داد.
پدرم گاوي خريد و من بزرگ شدم.
بعدها معلم رياضي ام مرا خوب فهميد.وقتي كه گفت گوساله بتمرگ...