بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول دیالوگی تو فیلم نجات سرباز راین: اگه خدا با ماست ، پس کی با اوناست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد ! فکر گستردگی واژه نباش . . . همه در گوشه ی تنهایی من جا دارند . . . پر از عاشقانه هستی ؛ دگر از خدا چه خواهم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی .... بین آدمایی که ؛ بزرگترین دغدغه شون ، تفریح کردنه ! هر چی نزدیکتر باشی اسباب بازی تری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد ميان اين همه"نامردي" بايد شيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت؛ جهنم را به جان خريد اما"تظاهر" به دوست داشتن آدم نكرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان مشترکی داریم با این همه یکدیگر را نمی فهمیم ما باید مثل غارنشین ها تنها به علامت دست های مان اکتفا می کردیم آن وقت شاید هیچ سوء تفاهمی میانمان جدایی نمی انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصد … مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست … دنیای ِ آدم بزرگ ها … فقط جادّه دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيشه اي مي شكند...يك نفرمي پرسدكه چراشيشه شكست؟يك نفرمي گويدشايداين رفع بلاست...دل من سخت شكست هيچكس هيچ نگفت غصه ام رانشنيدازخودم مي پرسم ارزش قلب من ازشيشه ي يك پنجره هم كم تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حیوونارُ کردیم تو باغ وحش بقیه شونم پرورش میدیم میخوریم یا با پوستشون لباس درست میکنیم یا برای سرگرمی شکار یا صیدشون میکنیم..و بر این باوریم که ما اهلی ایم و حیوونا وحشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجامينگري؟! زندگي ثانيه ايست... وسعت ثانيه راميفهمي...؟! هيچكس تنهانيست! ماخداراداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بیامهایت نمیرسند... سیم بانان را خبر کن!!!! شاید کاجی افتاده باشد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... تکه کلام تو بود که من بی جهت به ان توجه کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب میکند، گاهی آدم ها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی، اما زیباتر آن است که دوستی داری که قلبش تو هستی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنياساعت بود ومن وتوعقربه هايش تاهريك ساعت يكباربه هم ميرسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدن این نیست که : نشونه ی پیری در ظاهرتون پیدا بشه …. هر زمانی که از درون احساس شادی نکردید ؛ اون موقع دارید پیر میشید … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی کردن دو راه وجود دارد. یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول دیالوگی تو فیلم نجات سرباز راین: اگه خدا با ماست ، پس کی با اوناست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد ! فکر گستردگی واژه نباش . . . همه در گوشه ی تنهایی من جا دارند . . . پر از عاشقانه هستی ؛ دگر از خدا چه خواهم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی .... بین آدمایی که ؛ بزرگترین دغدغه شون ، تفریح کردنه ! هر چی نزدیکتر باشی اسباب بازی تری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد ميان اين همه"نامردي" بايد شيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت؛ جهنم را به جان خريد اما"تظاهر" به دوست داشتن آدم نكرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان مشترکی داریم با این همه یکدیگر را نمی فهمیم ما باید مثل غارنشین ها تنها به علامت دست های مان اکتفا می کردیم آن وقت شاید هیچ سوء تفاهمی میانمان جدایی نمی انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصد … مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست … دنیای ِ آدم بزرگ ها … فقط جادّه دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيشه اي مي شكند...يك نفرمي پرسدكه چراشيشه شكست؟يك نفرمي گويدشايداين رفع بلاست...دل من سخت شكست هيچكس هيچ نگفت غصه ام رانشنيدازخودم مي پرسم ارزش قلب من ازشيشه ي يك پنجره هم كم تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حیوونارُ کردیم تو باغ وحش بقیه شونم پرورش میدیم میخوریم یا با پوستشون لباس درست میکنیم یا برای سرگرمی شکار یا صیدشون میکنیم..و بر این باوریم که ما اهلی ایم و حیوونا وحشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجامينگري؟! زندگي ثانيه ايست... وسعت ثانيه راميفهمي...؟! هيچكس تنهانيست! ماخداراداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بیامهایت نمیرسند... سیم بانان را خبر کن!!!! شاید کاجی افتاده باشد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... تکه کلام تو بود که من بی جهت به ان توجه کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب میکند، گاهی آدم ها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی، اما زیباتر آن است که دوستی داری که قلبش تو هستی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنياساعت بود ومن وتوعقربه هايش تاهريك ساعت يكباربه هم ميرسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدن این نیست که : نشونه ی پیری در ظاهرتون پیدا بشه …. هر زمانی که از درون احساس شادی نکردید ؛ اون موقع دارید پیر میشید … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی کردن دو راه وجود دارد. یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است.