بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات تصادفی زندگی ما,دقیقترین برنامه ریزی خدا برای ماست:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی صبور خواهی شدکه صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف،! آنچه ویرانمان می کند ، روزگارنیست:! حوصله کوچک و آرزوهای بزرگمان است."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود..... توگندم را بی اعتبار کردی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می کنم... دیگر به هوا هم نیازی ندارم،تو خودت را مثل آسمان مثل هوا مثل نور پهن کرده ای روی تمام لحظه هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایدیک باربه خاطرهمه چیزگریه کرد... آنقدرکه اشک هاخشک شوند! بعد ، باید این تن اندوهگین راچلاند ، وبعد، دفتر زندگی را ورق زد... وبه چیز دیگری فکر کرد باید پاها راحرکت دادوازنو شروع کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ما معمولى ها ارزوى بزرگى نداريم، يه سرى خواسته كوچيك هست  كه اونم اغلب حكمت خدا و تقدير باعث ميشه محقق نشه..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاروان اسرا که راه افتاد چشم راس الحسین به ناموس خدا بود.... ناموس شیعه!چشم امام زمان نظاره گر توست، . . . بنگر چگونه ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ..  فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک جمله. خدا بیشتر دوست دارد در برابر خوبی هایی که میکینید به شما نعمت بدهد نه در برابر گریه ها وگله هایی ک از خداوند میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نمی شوند حتی به اجبار دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی: هزارتا اس شب یلدا برات بیاد ولی حتی دریغ از یه دونه  تسلیت برای شهادت رحمه للعالمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید از دلواپسی،نگرانی و تردید دست بکشید و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد..شاید نه آنگونه که شما انتظار دارید بلکه آنگونه که صلاح در آن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـــﻤــﻮﻡ ﺭﻭﺯ ﻣــﯽ ﺧــﻨــﺪﻡ  ﺗــﻤــﻮﻡ ﺷـﺐ ﯾــﮑـﯽ ﺩﯾــﮕــﻪ ﺍﻡ ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺣـــﺎﻟــﻢ ﺑــﻪ ﺍﯾــﻦ ﻣــﺮﺩﻡ  ﺩﺭﻭﻏـــﺎﯼ ﺑــــﺪﯼ ﻣــــﯽﮔـــﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها "بدون من"....دیدی که صبح میشود شبها "بدون من"... این نبض زندگی بی وقفه میزند.... فرقی  نمیکند..بامن.بدون من..... دیروز گرچه سخت..امروز هم گذشت..... طوری نمیشود فردا "بدون من"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی در جهان ارزویی دارد. یکی مال میخواهد.یکی افتخار و دیگری زیبایی  اما به نظر من یک دوست حقیقی از تمام اینها بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. بـــه ســلامـــتـي شــيــريــني آرزوهـــايـي كــه اونـــقدر بـــه دلــم مــونـدن كــه شــدن "تــلــخـي حــسـرت"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات تصادفی زندگی ما,دقیقترین برنامه ریزی خدا برای ماست:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی صبور خواهی شدکه صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف،! آنچه ویرانمان می کند ، روزگارنیست:! حوصله کوچک و آرزوهای بزرگمان است."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود..... توگندم را بی اعتبار کردی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می کنم... دیگر به هوا هم نیازی ندارم،تو خودت را مثل آسمان مثل هوا مثل نور پهن کرده ای روی تمام لحظه هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایدیک باربه خاطرهمه چیزگریه کرد... آنقدرکه اشک هاخشک شوند! بعد ، باید این تن اندوهگین راچلاند ، وبعد، دفتر زندگی را ورق زد... وبه چیز دیگری فکر کرد باید پاها راحرکت دادوازنو شروع کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ما معمولى ها ارزوى بزرگى نداريم، يه سرى خواسته كوچيك هست  كه اونم اغلب حكمت خدا و تقدير باعث ميشه محقق نشه..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاروان اسرا که راه افتاد چشم راس الحسین به ناموس خدا بود.... ناموس شیعه!چشم امام زمان نظاره گر توست، . . . بنگر چگونه ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ..  فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک جمله. خدا بیشتر دوست دارد در برابر خوبی هایی که میکینید به شما نعمت بدهد نه در برابر گریه ها وگله هایی ک از خداوند میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نمی شوند حتی به اجبار دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی: هزارتا اس شب یلدا برات بیاد ولی حتی دریغ از یه دونه  تسلیت برای شهادت رحمه للعالمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید از دلواپسی،نگرانی و تردید دست بکشید و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد..شاید نه آنگونه که شما انتظار دارید بلکه آنگونه که صلاح در آن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـــﻤــﻮﻡ ﺭﻭﺯ ﻣــﯽ ﺧــﻨــﺪﻡ  ﺗــﻤــﻮﻡ ﺷـﺐ ﯾــﮑـﯽ ﺩﯾــﮕــﻪ ﺍﻡ ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺣـــﺎﻟــﻢ ﺑــﻪ ﺍﯾــﻦ ﻣــﺮﺩﻡ  ﺩﺭﻭﻏـــﺎﯼ ﺑــــﺪﯼ ﻣــــﯽﮔـــﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها "بدون من"....دیدی که صبح میشود شبها "بدون من"... این نبض زندگی بی وقفه میزند.... فرقی  نمیکند..بامن.بدون من..... دیروز گرچه سخت..امروز هم گذشت..... طوری نمیشود فردا "بدون من"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی در جهان ارزویی دارد. یکی مال میخواهد.یکی افتخار و دیگری زیبایی  اما به نظر من یک دوست حقیقی از تمام اینها بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. بـــه ســلامـــتـي شــيــريــني آرزوهـــايـي كــه اونـــقدر بـــه دلــم مــونـدن كــه شــدن "تــلــخـي حــسـرت"