بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه طور است که مردم حرف زدن با دهن پُر را بی ادبی می دانند ولی حرف زدن با کلّه خالی را عادی تلقی می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر سوزنــــی اگـــر مـــرا مـــیخواست….. زمــــــــین و زمـان را بــه هم میـــــــدوخـــتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگرن دلیل سردرد هایم نیستـــــ از خوردن فکرهای مسموم مغزم دلپیچه گرفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد میگرفتم اگر در رابطه ای حرمتم زیر سوال رفت برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنم و به طور احمقانه ای منتظر معجزه نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري خسته ام وبه نرمي لبخند مي زنم بر خستگي كه فقط همين است-در تن آرزويي براي خواب،در روح تمنايي براي نينديشيدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي دانم.فقط من, كه چقدر مي سوزد اين دل،كه در آن نه يقينيست نه قانوني نه ترانه اي نه انديشه اي!فقط من.وهيچ كدام را نمي توانم بگويم زيرا كه احساسش آسمان است-ديده مي شود اما چيزي براي ديدن در آن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم کوروش بزرگـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودباور، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی از نسل آدم......دو چشمت خوش ترین پیغام عالم...تمام ارزوهایم همین است...نبینم در نگاهت ذره ای غم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي بي سوادي كه وقتي گفت عشق چهار حرفه همه مسخرش كردن،برگشت گفت (ر ف ي ق ) عشقه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی دنیا چیز های نیست که جمع می کنیم قلبهای است که جذب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایـت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار مـن و تـو مشتــی کاه می ماند برای بادهـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر از وحشت مرداب خودم دلگيرم، ،من اگر بركه صفت ماندم و دريانشدم،،مگذاريد دگر بر سر راهم تله اي،من خودم بي تله در دام خودم زنجيرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن/در جهان گریاندن آسان است/اشکی پاک کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزانه هزاران انسان به دنیا میان.... اما انسانیت در حال انقراض است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه طور است که مردم حرف زدن با دهن پُر را بی ادبی می دانند ولی حرف زدن با کلّه خالی را عادی تلقی می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر سوزنــــی اگـــر مـــرا مـــیخواست….. زمــــــــین و زمـان را بــه هم میـــــــدوخـــتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگرن دلیل سردرد هایم نیستـــــ از خوردن فکرهای مسموم مغزم دلپیچه گرفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد میگرفتم اگر در رابطه ای حرمتم زیر سوال رفت برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنم و به طور احمقانه ای منتظر معجزه نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري خسته ام وبه نرمي لبخند مي زنم بر خستگي كه فقط همين است-در تن آرزويي براي خواب،در روح تمنايي براي نينديشيدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي دانم.فقط من, كه چقدر مي سوزد اين دل،كه در آن نه يقينيست نه قانوني نه ترانه اي نه انديشه اي!فقط من.وهيچ كدام را نمي توانم بگويم زيرا كه احساسش آسمان است-ديده مي شود اما چيزي براي ديدن در آن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم کوروش بزرگـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودباور، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی از نسل آدم......دو چشمت خوش ترین پیغام عالم...تمام ارزوهایم همین است...نبینم در نگاهت ذره ای غم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي بي سوادي كه وقتي گفت عشق چهار حرفه همه مسخرش كردن،برگشت گفت (ر ف ي ق ) عشقه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی دنیا چیز های نیست که جمع می کنیم قلبهای است که جذب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایـت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار مـن و تـو مشتــی کاه می ماند برای بادهـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر از وحشت مرداب خودم دلگيرم، ،من اگر بركه صفت ماندم و دريانشدم،،مگذاريد دگر بر سر راهم تله اي،من خودم بي تله در دام خودم زنجيرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن/در جهان گریاندن آسان است/اشکی پاک کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزانه هزاران انسان به دنیا میان.... اما انسانیت در حال انقراض است