بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نــــوازشم كــــن
نــتــرس

تــنــهــايــي ام واگــيــر نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى!؟
جيره مختصرى است؛مثل يك فنجان
چاى وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،
زندگى را با عشق، نوش جان بايد كرد...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي باران... دير... آتشش ريشه هايم را هم سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجود من… تو شده اى انقلاب زندگى من، حالا هر آنچه در زندگى من است، تاریخ دار شده است، قبل از تو ، بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد ... خالی ام ...؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت ...؛ و حتی از عشق ...! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیم یاد گرفتم: دوست بشم، بخندم، ببخشم، اما یاد نگرفتم کسی رو فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفرواست سالادفصل سلطنتى درست ميكنند،لب نميزنى... ولى دوس دارى تره اى روبخورى كه اون هيچ وقت واست خردنكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و روی هر گل نشست. اما بهتره مثل تو مهربون بود و توی هر دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهرشد ... گرم شد عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی کن, گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از دوستی ها مثل دوستی تام و جریه سر به سر همدیگه میذارن همدیگرو اذیت میکنن همدیگرو عصبانی میکنن اما باورکنید نمیتونن بدون هم زندگی کنن...:(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نسیم می‌وزد نه صدای آوازی می‌آید و نه در داستانی که می‌خوانم قهرمان کاری می‌کند زمان کند می‌گذرد بی‌تو روغن‌کاری می‌خواهد این چرخ قدیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ هم زیباست ! به شرط آن که : زیبایی های طاووس را ، در آن جستجو نکنیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب هم از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــ بهــانه نمیـــ خواهــد ؛ بهـانهــ های مانـدنـــ که تمـامـــ شــود کــافـیستــ ــ ـ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پخته شدن فقط يك راه وجود دارد؛ اينكه زود از كوره در نرويم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نــــوازشم كــــن
نــتــرس

تــنــهــايــي ام واگــيــر نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى!؟
جيره مختصرى است؛مثل يك فنجان
چاى وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،
زندگى را با عشق، نوش جان بايد كرد...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي باران... دير... آتشش ريشه هايم را هم سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجود من… تو شده اى انقلاب زندگى من، حالا هر آنچه در زندگى من است، تاریخ دار شده است، قبل از تو ، بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد ... خالی ام ...؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت ...؛ و حتی از عشق ...! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیم یاد گرفتم: دوست بشم، بخندم، ببخشم، اما یاد نگرفتم کسی رو فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفرواست سالادفصل سلطنتى درست ميكنند،لب نميزنى... ولى دوس دارى تره اى روبخورى كه اون هيچ وقت واست خردنكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و روی هر گل نشست. اما بهتره مثل تو مهربون بود و توی هر دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهرشد ... گرم شد عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی کن, گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از دوستی ها مثل دوستی تام و جریه سر به سر همدیگه میذارن همدیگرو اذیت میکنن همدیگرو عصبانی میکنن اما باورکنید نمیتونن بدون هم زندگی کنن...:(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نسیم می‌وزد نه صدای آوازی می‌آید و نه در داستانی که می‌خوانم قهرمان کاری می‌کند زمان کند می‌گذرد بی‌تو روغن‌کاری می‌خواهد این چرخ قدیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ هم زیباست ! به شرط آن که : زیبایی های طاووس را ، در آن جستجو نکنیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب هم از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــ بهــانه نمیـــ خواهــد ؛ بهـانهــ های مانـدنـــ که تمـامـــ شــود کــافـیستــ ــ ـ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پخته شدن فقط يك راه وجود دارد؛ اينكه زود از كوره در نرويم...!