بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقایع زندگی به ۲ صورت میباشد: اگه خوش بگذره ، اسمش خاطره ست اگه پدرت در بیاد ، تجربه ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک دل را حکم کردم تا بدانی ای رفیق. در قمار با تو بودن، هستی أم را میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پلكي ميزند عقلم
نه راهي ميرود هوشم
چراغ خسته اي درانتهاي شهر خاموشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشى هاباخوبى هافرق دارد...! بخاطرخوبى هابايدازخيلى خوشى ها گذشت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداقنارى وكلاغ رويه جورآفريد،قنارى اعتراض كردوزيباشد،كلاغ راضى به رضاى خداشد.حالا قنارى تو قفسه و كلاغ آزاد،گاه صلاح در رضاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمي درديست كه فردرانمي كشد
امااطرافيان رادق مرگ مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور/بر سنگ سخت گور دستی چنین نوشت: دنیا فدای دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چه حالي داره وقتي تو تابستون هوا سرد ميشه بعد پنجره اتاقت بازه و صداي بارونم مياد و تو زيرپتو دراز كشيدي به صداي بارش بارون گوش ميدي من الان تو همچين وضعيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون که نمی پرسی:حالت چطوره؟تا مجبور نشم دروغ بگم .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پرتو عصر است که در بزم وجود ، به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمون بگو چکار کنم ، دنیا پر از درد و غمه / تموم زندگیم توئی ، تو هم که اخمات تو همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس تنهائیم را حس نکرد / برکه طوفانیم را حس نکرد او که سامان غزل هایم از اوست / بی سر و سامانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب شکست ، پیمان شکست ، عهدی شکست ، قلبی شکست از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو زل نمیزنم ، رازی است که با نگاه فاش میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک شد هرکه بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقایع زندگی به ۲ صورت میباشد: اگه خوش بگذره ، اسمش خاطره ست اگه پدرت در بیاد ، تجربه ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک دل را حکم کردم تا بدانی ای رفیق. در قمار با تو بودن، هستی أم را میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پلكي ميزند عقلم
نه راهي ميرود هوشم
چراغ خسته اي درانتهاي شهر خاموشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشى هاباخوبى هافرق دارد...! بخاطرخوبى هابايدازخيلى خوشى ها گذشت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداقنارى وكلاغ رويه جورآفريد،قنارى اعتراض كردوزيباشد،كلاغ راضى به رضاى خداشد.حالا قنارى تو قفسه و كلاغ آزاد،گاه صلاح در رضاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمي درديست كه فردرانمي كشد
امااطرافيان رادق مرگ مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور/بر سنگ سخت گور دستی چنین نوشت: دنیا فدای دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چه حالي داره وقتي تو تابستون هوا سرد ميشه بعد پنجره اتاقت بازه و صداي بارونم مياد و تو زيرپتو دراز كشيدي به صداي بارش بارون گوش ميدي من الان تو همچين وضعيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون که نمی پرسی:حالت چطوره؟تا مجبور نشم دروغ بگم .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پرتو عصر است که در بزم وجود ، به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمون بگو چکار کنم ، دنیا پر از درد و غمه / تموم زندگیم توئی ، تو هم که اخمات تو همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس تنهائیم را حس نکرد / برکه طوفانیم را حس نکرد او که سامان غزل هایم از اوست / بی سر و سامانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب شکست ، پیمان شکست ، عهدی شکست ، قلبی شکست از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو زل نمیزنم ، رازی است که با نگاه فاش میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک شد هرکه بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت