بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های شاد موفق خیلی نگران این نیستند که زندگی منصفانه است یا نه ؟؟ آنها فقط با آن کنار می آیند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد زاده شد و اما همه جا خودش را در بند كرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقیتی که بدست می اید شامل ۹۹٪ شکست و ۱٪ پیروزی میباشد. سوشیرو هندا هیچ گاه از شکست های خود مایوس نشوید چراکه با هر شکست یک قدم به پیروزی نزدیک شده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ... دلت"به راه" نیست !! ولى سر به راهى ... خودت را میزنى به "آن راه" و میروى ... و همه ،  چه خوش باورانه فکر ميكنند ... که تــو.. "روبراهى"....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحـه ی آخر شناسنـامه مهــم نیست … یه وقتـایی بایـد یه نگاه تو آیـنه به خودت بندازی … ببینی زنده ای یا نـه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوسد دندانی ک  شکلات های شیرین میخورد ودلی ک  غصه های تلخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔✔یہ جملہ دیدم یہ جایے خیلے خوشم اومد. نوشتہ بود نجابت اون نیس کہ تو اوج رابطہ پاک بمونے، هر وقت تو اوج اختلاف خیانت نکردے نجیبے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که هیچ... دارم باهاش کاری میکنم که خودشم یادش نیاد چقد دوسش داشتم :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویند تنها یک آسمان هست، اماچهار گوشه‌ی آسمانم را نگاه کردم و نبودی. حتما آسمان‌های دیگری هم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـی اگـر در میـانِ مردمـانِ ایـن شهـرِ شلـوغ ؛ یکــ نفــر تـو را بفهمــد کافیستـــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد خود را برای سجده ی آدم رضا نکرد شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز آن سجده بر آدم واین بر خدا نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز آخرین روز باشد به مادر و پدرتون محبت کنید شاید امروز آخرین روز باشد به عشقتون محبت کنید شاید امروز آخرین روز باشد با همه مهربانتر باشیم شاید امروز آخرین روز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن سیاه ز تن دور میکنیم آنرا ذخیره کفن و گور میکنیم اجر دو ماه گریه بر غربت "حسین" تقدیم مادرش از ره دور میکنیم عزاداریتان قبول؛ ربیع مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخاره که می کنم... همیشه سوره ی "نساء" باز میشود... شاید خدا هم باورش شده که پای یک "زن" در میان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت عقیق اصل یمن گونه هایت قاچ سیب لبنانی  توبخندی شکسته خواهد شد  قیمت پسته های کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــــــــرورم یکـــ امپراطــورى کبیـــــــر است که براى هیچکــــس جـــــز "مــــــــــادرم" سقوطــ نخواهـــد کــــــــرد✘✘✘

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های شاد موفق خیلی نگران این نیستند که زندگی منصفانه است یا نه ؟؟ آنها فقط با آن کنار می آیند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد زاده شد و اما همه جا خودش را در بند كرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقیتی که بدست می اید شامل ۹۹٪ شکست و ۱٪ پیروزی میباشد. سوشیرو هندا هیچ گاه از شکست های خود مایوس نشوید چراکه با هر شکست یک قدم به پیروزی نزدیک شده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ... دلت"به راه" نیست !! ولى سر به راهى ... خودت را میزنى به "آن راه" و میروى ... و همه ،  چه خوش باورانه فکر ميكنند ... که تــو.. "روبراهى"....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحـه ی آخر شناسنـامه مهــم نیست … یه وقتـایی بایـد یه نگاه تو آیـنه به خودت بندازی … ببینی زنده ای یا نـه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوسد دندانی ک  شکلات های شیرین میخورد ودلی ک  غصه های تلخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔✔یہ جملہ دیدم یہ جایے خیلے خوشم اومد. نوشتہ بود نجابت اون نیس کہ تو اوج رابطہ پاک بمونے، هر وقت تو اوج اختلاف خیانت نکردے نجیبے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که هیچ... دارم باهاش کاری میکنم که خودشم یادش نیاد چقد دوسش داشتم :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویند تنها یک آسمان هست، اماچهار گوشه‌ی آسمانم را نگاه کردم و نبودی. حتما آسمان‌های دیگری هم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـی اگـر در میـانِ مردمـانِ ایـن شهـرِ شلـوغ ؛ یکــ نفــر تـو را بفهمــد کافیستـــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد خود را برای سجده ی آدم رضا نکرد شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز آن سجده بر آدم واین بر خدا نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز آخرین روز باشد به مادر و پدرتون محبت کنید شاید امروز آخرین روز باشد به عشقتون محبت کنید شاید امروز آخرین روز باشد با همه مهربانتر باشیم شاید امروز آخرین روز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن سیاه ز تن دور میکنیم آنرا ذخیره کفن و گور میکنیم اجر دو ماه گریه بر غربت "حسین" تقدیم مادرش از ره دور میکنیم عزاداریتان قبول؛ ربیع مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخاره که می کنم... همیشه سوره ی "نساء" باز میشود... شاید خدا هم باورش شده که پای یک "زن" در میان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت عقیق اصل یمن گونه هایت قاچ سیب لبنانی  توبخندی شکسته خواهد شد  قیمت پسته های کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــــــــرورم یکـــ امپراطــورى کبیـــــــر است که براى هیچکــــس جـــــز "مــــــــــادرم" سقوطــ نخواهـــد کــــــــرد✘✘✘