بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که گریه می‌کند انگار تو هم دلت می‌خواهد که ابر شوی و بباری... بباری و پاک کنی، زنگار دل سیاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم ! نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر... " تو " میدانی ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر… یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد… دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...!! {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس سرما می کند شاخه می لرزد به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس درقيامت باشفاعت هم حل نمي شودآنچه ازمن بردل داريداينروزا ببخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه اي ميگريستم،عابري گفت:حالتان خوب است؟گفتم خوبم، تنها تكه اي تنهايي درچشمم فرورفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه دوم عمر آدمی غمگین تر از نیمه نخست اوست... گرچه در جهان سوم معمولا نیمه اول غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند وچون دريا آرام شد خود را اسير تورصيادان يافتند،تلاطم هاى زندگى حكمتى ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياى دوروبرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها همه چیز را همین جور حاضر وآماده از دکان میخرند.اما چون دکانی نیست که درآن دوست معامله کنند آدمها مانده اند بی دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم..همه ي آنهايي را كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــآور کـنּ ، خیلي حرفــــ استـ !!! وفــآدار دستـهآیت بـاشم، کـهـ یکـبار همـ لمســشآن نکــرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها راروی قلب هم می نویسیم حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد شکستشان یک ادم را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی ، اما برای من گران تمام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت معادله ایست که نفسهایم را اثبات میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی / محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی ای دوست الهی در این عالم هستی / سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که گریه می‌کند انگار تو هم دلت می‌خواهد که ابر شوی و بباری... بباری و پاک کنی، زنگار دل سیاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم ! نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر... " تو " میدانی ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر… یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد… دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...!! {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس سرما می کند شاخه می لرزد به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس درقيامت باشفاعت هم حل نمي شودآنچه ازمن بردل داريداينروزا ببخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه اي ميگريستم،عابري گفت:حالتان خوب است؟گفتم خوبم، تنها تكه اي تنهايي درچشمم فرورفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه دوم عمر آدمی غمگین تر از نیمه نخست اوست... گرچه در جهان سوم معمولا نیمه اول غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند وچون دريا آرام شد خود را اسير تورصيادان يافتند،تلاطم هاى زندگى حكمتى ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياى دوروبرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها همه چیز را همین جور حاضر وآماده از دکان میخرند.اما چون دکانی نیست که درآن دوست معامله کنند آدمها مانده اند بی دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم..همه ي آنهايي را كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــآور کـنּ ، خیلي حرفــــ استـ !!! وفــآدار دستـهآیت بـاشم، کـهـ یکـبار همـ لمســشآن نکــرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها راروی قلب هم می نویسیم حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد شکستشان یک ادم را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی ، اما برای من گران تمام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت معادله ایست که نفسهایم را اثبات میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی / محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی ای دوست الهی در این عالم هستی / سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی