بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نداشته هایت را بهانه میکند همان بهتر که او را هم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط آدم هستند، نه بيشتر و نه كمتر.اگر كمتر از چيزي كه هستند نگاهشان كني آنها را شكسته اي.اگر بيشتر از آن حسابشان كني،آنها تو را مي شكنند.بين اين آدم ها، فقط بايد عاقلانه زندگي كرد; نه عاشقانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه دلم سوي خدا پر نكشد/تا زماني كه اجل خط و نشاني نكشد/دارمد دوست به حدي كه خدا ميداند/راز اين قصه فقط باد صبا ميداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم:خورشید رهایت نکند،غم صدایت نکند،ظلمت شام سیاهت نکند، و تورا از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسیست که میتوان "دوستت دارم"‌هایش را باور کرد حتی اگر نگوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي آگاهانه تورا نمي فهمد خودت را براي توجيه خسته نكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ضرب المثل آشپز که دوتا شد آش یا شور می شه یا بی نمک برای درک پیشینه تاریخی ایرانیان در گند زدن به Team Work کافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدایا ! ! ! یا خیــلی برگردون عقبــــ یا بــزن بره جــلو! اینــجای فیلم زنــدگیم خیــــــلی خش داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بیاری مال وقتیه که, بــــد بی یــــــاری … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرشم نفهمیدم ما مردا ” هممون مثل همیم” یا “یکی از یکی بدتریم”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی باشه که سه نقطه ی آخر جمله تو بفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد... حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی !! ولی چه حیف سنــــگ قبــــــر من احساس ندارد..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خداحافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده ... بي برگي چه غم ؟ .. واي.. بر احوال.. برگ بي درخت.. شفيعي كدكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند كه ناخودآگاه از خودمان مي رنجانيم.مثل ساعت هايي كه صبح دلسوزانه زنگ مي زنند و در ميان خواب وبيداري بر سرشان مي كوبيم.بعد مي فهميم كه خيلي دير شده.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نداشته هایت را بهانه میکند همان بهتر که او را هم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط آدم هستند، نه بيشتر و نه كمتر.اگر كمتر از چيزي كه هستند نگاهشان كني آنها را شكسته اي.اگر بيشتر از آن حسابشان كني،آنها تو را مي شكنند.بين اين آدم ها، فقط بايد عاقلانه زندگي كرد; نه عاشقانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه دلم سوي خدا پر نكشد/تا زماني كه اجل خط و نشاني نكشد/دارمد دوست به حدي كه خدا ميداند/راز اين قصه فقط باد صبا ميداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم:خورشید رهایت نکند،غم صدایت نکند،ظلمت شام سیاهت نکند، و تورا از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسیست که میتوان "دوستت دارم"‌هایش را باور کرد حتی اگر نگوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي آگاهانه تورا نمي فهمد خودت را براي توجيه خسته نكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ضرب المثل آشپز که دوتا شد آش یا شور می شه یا بی نمک برای درک پیشینه تاریخی ایرانیان در گند زدن به Team Work کافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدایا ! ! ! یا خیــلی برگردون عقبــــ یا بــزن بره جــلو! اینــجای فیلم زنــدگیم خیــــــلی خش داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بیاری مال وقتیه که, بــــد بی یــــــاری … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرشم نفهمیدم ما مردا ” هممون مثل همیم” یا “یکی از یکی بدتریم”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی باشه که سه نقطه ی آخر جمله تو بفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد... حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی !! ولی چه حیف سنــــگ قبــــــر من احساس ندارد..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خداحافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده ... بي برگي چه غم ؟ .. واي.. بر احوال.. برگ بي درخت.. شفيعي كدكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند كه ناخودآگاه از خودمان مي رنجانيم.مثل ساعت هايي كه صبح دلسوزانه زنگ مي زنند و در ميان خواب وبيداري بر سرشان مي كوبيم.بعد مي فهميم كه خيلي دير شده.