بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای سرزنش من به او نگاه کنید دلیل سر به هوا بودن زمین ، ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر آزادی! من با اسارت سرخوشم تا وقتی که در حصار تن تو یک اسیر بی دفاعم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماند گاهی … پشت دستهای توست وقتی گریه می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ایم ز دوست، که دل نیست قابلش / باید برای هدیه، سری دست و پا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ دوستی تلفیق شعور من و توست دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا دوستی حس عجیبیست میان من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنزديكى دشت محبت نردبانى كرده ام پيدا،
كه تاقصرخداهم پلكان دارد
درآنجا دستهايم رابسويش باتمنا باز كردم،
برايت بهترين را آرزو كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص ...برایت فریاد تجویز کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همهمه مبهمي از خاطره هاست هركجا خنديديم..... زندگي آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قصه گويي نيست كه داستانش اين گونه آغاز شود ، كه يكي بود ، ديگري هم بود . همه با هم بودند . و ما اسير اين قصه كهن ، براي بودن يكي ، ديگري را نيست مي كنيم: يكي بود،يكي نبود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم… یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي درد ها نه ميتوان گريه كردنه ميتوان فريادزد،براي بعضي دردهافقط ميتوان نگاه كردو بيصداشكست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را از یاد نمی‏برم با هر بهانه‏ای ، شاید این فراتر از دوست داشتن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح؛ پلك هايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند؛ سطر اول هميشه اين است: "خدا هميشه با ماست" پس بخوانش با لبخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواد ماه ديده بشه میخواد نشه،خودتون ماهيد. پيشاپيش عيدتان مبارك.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای سرزنش من به او نگاه کنید دلیل سر به هوا بودن زمین ، ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر آزادی! من با اسارت سرخوشم تا وقتی که در حصار تن تو یک اسیر بی دفاعم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماند گاهی … پشت دستهای توست وقتی گریه می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ایم ز دوست، که دل نیست قابلش / باید برای هدیه، سری دست و پا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ دوستی تلفیق شعور من و توست دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا دوستی حس عجیبیست میان من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنزديكى دشت محبت نردبانى كرده ام پيدا،
كه تاقصرخداهم پلكان دارد
درآنجا دستهايم رابسويش باتمنا باز كردم،
برايت بهترين را آرزو كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص ...برایت فریاد تجویز کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همهمه مبهمي از خاطره هاست هركجا خنديديم..... زندگي آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قصه گويي نيست كه داستانش اين گونه آغاز شود ، كه يكي بود ، ديگري هم بود . همه با هم بودند . و ما اسير اين قصه كهن ، براي بودن يكي ، ديگري را نيست مي كنيم: يكي بود،يكي نبود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم… یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي درد ها نه ميتوان گريه كردنه ميتوان فريادزد،براي بعضي دردهافقط ميتوان نگاه كردو بيصداشكست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را از یاد نمی‏برم با هر بهانه‏ای ، شاید این فراتر از دوست داشتن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح؛ پلك هايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند؛ سطر اول هميشه اين است: "خدا هميشه با ماست" پس بخوانش با لبخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواد ماه ديده بشه میخواد نشه،خودتون ماهيد. پيشاپيش عيدتان مبارك.