بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز فنجـانم را بـ ـه یـاد تـ ـو پـر از گـ ـل کـرده ام شایـد هـ ـوای دلــم کمـی بـه هـوای دلـ ـت بهــاری شـ ـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!! و ایـن روزهـا . . . چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ، و مـن . . . هر روز برایش میرقــصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن. . . چرا که او زیباترین لحظه های زندگیش را به خاطر من از دست داده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کلام در وصف واقعیت کم میاره ناچار این سه نقطه ... دیگر هیچ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هميشه مثل ماه رمضون منتظر اذون صبح باشيم.... كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکر نکن.بزار آنها فکرکنند وحسرت با تو بودن را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوترنياخاکسترميشوى!!! اينجادلي راسوزانده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم دريک كاسه آب خلاصه ميشد آنرا بدرقه راهت مىكردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوجه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین و اشکامو پاک کنه دستو بگیره و بگه آدما اذیتت میکنن بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى را ديدم شتابان مى دويد. گفتم درويش كجا؟ گفت مراسم عزا ، گفتم مگه كى مرده؟ آهي كشيد و گفت معرفت و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی راســوزانـــده ام !!حــالا ..یـکــی. ..یـــکــی !!دلــــم رامــی ســوزانـــنــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! و گرنه من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه ی تو غرق شده ام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز فنجـانم را بـ ـه یـاد تـ ـو پـر از گـ ـل کـرده ام شایـد هـ ـوای دلــم کمـی بـه هـوای دلـ ـت بهــاری شـ ـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!! و ایـن روزهـا . . . چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ، و مـن . . . هر روز برایش میرقــصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن. . . چرا که او زیباترین لحظه های زندگیش را به خاطر من از دست داده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کلام در وصف واقعیت کم میاره ناچار این سه نقطه ... دیگر هیچ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هميشه مثل ماه رمضون منتظر اذون صبح باشيم.... كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکر نکن.بزار آنها فکرکنند وحسرت با تو بودن را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوترنياخاکسترميشوى!!! اينجادلي راسوزانده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم دريک كاسه آب خلاصه ميشد آنرا بدرقه راهت مىكردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوجه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین و اشکامو پاک کنه دستو بگیره و بگه آدما اذیتت میکنن بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى را ديدم شتابان مى دويد. گفتم درويش كجا؟ گفت مراسم عزا ، گفتم مگه كى مرده؟ آهي كشيد و گفت معرفت و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی راســوزانـــده ام !!حــالا ..یـکــی. ..یـــکــی !!دلــــم رامــی ســوزانـــنــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! و گرنه من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه ی تو غرق شده ام