بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقـــــه ای پیـــــدا کـــــرده ام به نــــــام روزگـــــــار !!!! ایــــــن روزهــــا سخـــــــت مرا درآغــــــــوش خــــــویش به بـــــــــــازی گـــــــــرفته اســـــــــــت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو در جوب باید شست … تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاد و خندانم; غير از زماني به نام هميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواين دنياهركس يه نيمه گمشده داره كه فقط لايق همونه.پس سعي نكن درساختن پازل زندگيت تقلب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو...
آن نیستی که به یادت بیاورم;
تو... 
آن همیشه ای که بیادم میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جواب سادگیست هرکه با احساس باشد عاقبت خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد،گفتند: مگر کوری؟ روزگارت بی نیاز از جماعت نادان باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بوديم هوای غم میخوردیم در فصل گرسنگی به سر میبردیم چون سیر شدیم دور گشتيم ز هم اي کاش در آن گرسنگي ميمرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره،
(ثابت کرد)..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما به مرحله ای میرسند که فکر میکنند ته خطه و لی نمیدونند‎ ‎ان شروع یه راه دیگست برای ارزوهاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کندأزمن،من ناله کنم أزدل.يارب توقضاوت کن،ديوانه منم يادل..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت رازخوشبختی از زبان کورش کبیر: متنفرنباش، عصبانی نشو،ساده زندگی کن،کم توقع باش،همیشه لبخندبزن، زیادببخش ,یک دوست خوب داشته باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینــــجـا ، جــایـی بـــرای ِ کسی ، خـــالی ست... حجـــم ِ خـسته ی چــشم هـــا ، خبـــرش را آورده انـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـــتـتـــــــ دارمــ هــآیــت " را به بــآد می سپـــآرمــــــــــ بُگــــذار تمـــــآمی ِ کـــودکـآن جَهــآن غــــرق شـــوند در شـــآدی ِ ترکــآنــــدن حُبـــابهــآی ذهــن نــآرنجی تــــو .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایــ دلـــــ منــــ همیشهـــ "تــو" خواهــــی ماند... حتی اگر .............. مخاطبـــــــ تمامـــــــ این نوشته هایمــــ " او " شونــــد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقـــــه ای پیـــــدا کـــــرده ام به نــــــام روزگـــــــار !!!! ایــــــن روزهــــا سخـــــــت مرا درآغــــــــوش خــــــویش به بـــــــــــازی گـــــــــرفته اســـــــــــت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو در جوب باید شست … تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاد و خندانم; غير از زماني به نام هميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواين دنياهركس يه نيمه گمشده داره كه فقط لايق همونه.پس سعي نكن درساختن پازل زندگيت تقلب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو...
آن نیستی که به یادت بیاورم;
تو... 
آن همیشه ای که بیادم میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جواب سادگیست هرکه با احساس باشد عاقبت خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد،گفتند: مگر کوری؟ روزگارت بی نیاز از جماعت نادان باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بوديم هوای غم میخوردیم در فصل گرسنگی به سر میبردیم چون سیر شدیم دور گشتيم ز هم اي کاش در آن گرسنگي ميمرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره،
(ثابت کرد)..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما به مرحله ای میرسند که فکر میکنند ته خطه و لی نمیدونند‎ ‎ان شروع یه راه دیگست برای ارزوهاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کندأزمن،من ناله کنم أزدل.يارب توقضاوت کن،ديوانه منم يادل..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت رازخوشبختی از زبان کورش کبیر: متنفرنباش، عصبانی نشو،ساده زندگی کن،کم توقع باش،همیشه لبخندبزن، زیادببخش ,یک دوست خوب داشته باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینــــجـا ، جــایـی بـــرای ِ کسی ، خـــالی ست... حجـــم ِ خـسته ی چــشم هـــا ، خبـــرش را آورده انـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـــتـتـــــــ دارمــ هــآیــت " را به بــآد می سپـــآرمــــــــــ بُگــــذار تمـــــآمی ِ کـــودکـآن جَهــآن غــــرق شـــوند در شـــآدی ِ ترکــآنــــدن حُبـــابهــآی ذهــن نــآرنجی تــــو .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایــ دلـــــ منــــ همیشهـــ "تــو" خواهــــی ماند... حتی اگر .............. مخاطبـــــــ تمامـــــــ این نوشته هایمــــ " او " شونــــد!