بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با هیچکس درد دل نمیکنم! زخمى که از عصب بگذرد ، دیگر درد ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دلم به سان قبله نماست؛ وقتی عقربه اش به سمت "تــــــــو" می ایستد، آرام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زنـده بـه چشمـانِ مسیحـای تو هستـم مـن را بـه فـرامـوشـیِ ایـن خاطـره نسپــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم . . . . . . . خيلي غمگينم . . . . . . . غمگين تر از پسري كه اولين تار موي سفيدش را ديده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیرمردى پرسیدند: چرا ناراحتى؟ گفت: جاسیگاریم شکست گفتند مگر چه قدر قیمت داشت؟ گفت به قیمتش نیست... "تمام جوانیم را در آن سوزاندم"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حــرف زد،گاه بایــد سکـوت کـرد حـرف دل که گفتنی نیست !باید آدمش باشد کسی که با یـک نـگاه کــردن به چشمت تا تـه بغضت را بـفهمـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ... از خودم از زندگی سردم رفیق ... بیصدا در بی کسی ها گم شده ام ... اعتراف ....... دیگر کم آورده ام رفیق ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه نیست....  مشکل اینجاست،  ما دیــــــــــر زندگی را شروع می کنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بی درد و غصّه و گرفتاری نیست، اما قشنگیش به اینه که تو اوج غم لبخند بزنی و لبخند بیاری به لب دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویی که دلت به بودنم خوش است... بودن یا نبودنم در روند زندگیت هیچ تاثیری ندارد ... تو قلبت برای همه زد جز من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوطم مثل پرواز ميمونه،فقط مقصدش مشخص نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخم ها رو باید درمان کنی تا بتونی به راحت ادامه بدی بعضی زخمها ، باید باقی بمونه تا هیچوقت راهت رو گم نکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 نفرو هیچوقت نمیبخشم...!!!! کسی که پشت سرم حرفِ مفت زد!!!! کسی که حرفاشو باور کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود  آن همه نازی که من از تو خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این جمله زیباست!!! کارگر شهرداری پشته گاریش نوشته "به کارم نخند ، محتاجه روزگارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ما اسفندی ها  زیر نویس داشت..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با هیچکس درد دل نمیکنم! زخمى که از عصب بگذرد ، دیگر درد ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دلم به سان قبله نماست؛ وقتی عقربه اش به سمت "تــــــــو" می ایستد، آرام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زنـده بـه چشمـانِ مسیحـای تو هستـم مـن را بـه فـرامـوشـیِ ایـن خاطـره نسپــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم . . . . . . . خيلي غمگينم . . . . . . . غمگين تر از پسري كه اولين تار موي سفيدش را ديده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیرمردى پرسیدند: چرا ناراحتى؟ گفت: جاسیگاریم شکست گفتند مگر چه قدر قیمت داشت؟ گفت به قیمتش نیست... "تمام جوانیم را در آن سوزاندم"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حــرف زد،گاه بایــد سکـوت کـرد حـرف دل که گفتنی نیست !باید آدمش باشد کسی که با یـک نـگاه کــردن به چشمت تا تـه بغضت را بـفهمـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ... از خودم از زندگی سردم رفیق ... بیصدا در بی کسی ها گم شده ام ... اعتراف ....... دیگر کم آورده ام رفیق ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه نیست....  مشکل اینجاست،  ما دیــــــــــر زندگی را شروع می کنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بی درد و غصّه و گرفتاری نیست، اما قشنگیش به اینه که تو اوج غم لبخند بزنی و لبخند بیاری به لب دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویی که دلت به بودنم خوش است... بودن یا نبودنم در روند زندگیت هیچ تاثیری ندارد ... تو قلبت برای همه زد جز من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوطم مثل پرواز ميمونه،فقط مقصدش مشخص نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخم ها رو باید درمان کنی تا بتونی به راحت ادامه بدی بعضی زخمها ، باید باقی بمونه تا هیچوقت راهت رو گم نکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 نفرو هیچوقت نمیبخشم...!!!! کسی که پشت سرم حرفِ مفت زد!!!! کسی که حرفاشو باور کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود  آن همه نازی که من از تو خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این جمله زیباست!!! کارگر شهرداری پشته گاریش نوشته "به کارم نخند ، محتاجه روزگارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ما اسفندی ها  زیر نویس داشت..