بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دونفره پاییز نزدیک می شویم ...طلب صبربرای یک نفره ها... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شی بذار فکر کنن نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانـــــی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود 
و مي گفت زندگي خود را مديون ماشين مدل بالايش است
و خدا همچنان لبخند ميزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت اين قبيله اينه ...
دور آتشــــي كه تو ميسوزي , مي رقصند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو..با توام... تو که هم نفسم بودی... داری تک تک نفسامو ازم میگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُغضهــایم را به آسمان ســپرده امـــ.. خــــدا به خیــر کنـــد باران امـــشب را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم اي قلم: اي همزاد اي همراه اي هم سرنوشت! هر دومان حيران بازي هاي دوران هاي زشت... شعرهايم را نوشتي دست خوش! اشک هايم را کجا خواهي نوشت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي به کسي اعتماد کن که به او ايمان داري نه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن خوب است ... قهقهه عالی است ... گریستن آدم را آرام می کند اما ... لعنت بر بغض که ادم را خفه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است امروز دستهایت را میگیرند قصه عادت که شدی همان دست ها را برایت تکان میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست. حتی در این دوران بی مهری, باز هم پاییز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، این تعارف نیست زندگی من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم فریاد نمی کند آواز می خواند برای دل تنگی هایش برای نداشته هایش اما هم چنان شکر گذار است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دونفره پاییز نزدیک می شویم ...طلب صبربرای یک نفره ها... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شی بذار فکر کنن نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانـــــی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود 
و مي گفت زندگي خود را مديون ماشين مدل بالايش است
و خدا همچنان لبخند ميزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت اين قبيله اينه ...
دور آتشــــي كه تو ميسوزي , مي رقصند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو..با توام... تو که هم نفسم بودی... داری تک تک نفسامو ازم میگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُغضهــایم را به آسمان ســپرده امـــ.. خــــدا به خیــر کنـــد باران امـــشب را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم اي قلم: اي همزاد اي همراه اي هم سرنوشت! هر دومان حيران بازي هاي دوران هاي زشت... شعرهايم را نوشتي دست خوش! اشک هايم را کجا خواهي نوشت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي به کسي اعتماد کن که به او ايمان داري نه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن خوب است ... قهقهه عالی است ... گریستن آدم را آرام می کند اما ... لعنت بر بغض که ادم را خفه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است امروز دستهایت را میگیرند قصه عادت که شدی همان دست ها را برایت تکان میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست. حتی در این دوران بی مهری, باز هم پاییز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، این تعارف نیست زندگی من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم فریاد نمی کند آواز می خواند برای دل تنگی هایش برای نداشته هایش اما هم چنان شکر گذار است