بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم که از درد های کوچک است که آدم می نالد اما وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادم به جاده ای که دوست می داشتم و جاده مرا برد برد برد به جایی که دوست نمی داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چه معنی دارد ؟ دلتنگی معنی ندارد ... درد دارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بله اما ! ..از خود که میگذری دیگر رنگ خودت را نخواهی دید .. و می شوی محض ! آری میشوی تنهای محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ؛ آری دلم ، گرفته است ، از تمام لحظه هایی که در طالع من رقم خورد ! از همه چیزی که بر باد رفت ، حتی نفس هایی کمه بر باد حبس ؛ رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سرد است ،هوای دستانم ،و چه تنها می گذرد این تن من ،از کوچهء خیال های خوش ،آغوشی که هیچ کس برایش ،احساسی خرج نکرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد ، از فرصت هایی که ؛ می گذرند ، و من همچنان در اسارت خویشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد ، پُشت میله ها باشی ؛ یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن ، وقتی که آرزوهایت ، در حبس باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی به تو نگاه کرد و قلبت لرزید عجله نکن چون ممکنه کاری با قلبت بکنه که چشمات بلرزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که: در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی. به آنچه گریه دار بود میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نامش"زندگي"بود مراكشت مانده ام آنچه نامش "مرگ"است بامن چه كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدمها را خراب می کند، گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دونفره پاییز نزدیک می شویم ...طلب صبربرای یک نفره ها... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شی بذار فکر کنن نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانـــــی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم که از درد های کوچک است که آدم می نالد اما وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادم به جاده ای که دوست می داشتم و جاده مرا برد برد برد به جایی که دوست نمی داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چه معنی دارد ؟ دلتنگی معنی ندارد ... درد دارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بله اما ! ..از خود که میگذری دیگر رنگ خودت را نخواهی دید .. و می شوی محض ! آری میشوی تنهای محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ؛ آری دلم ، گرفته است ، از تمام لحظه هایی که در طالع من رقم خورد ! از همه چیزی که بر باد رفت ، حتی نفس هایی کمه بر باد حبس ؛ رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سرد است ،هوای دستانم ،و چه تنها می گذرد این تن من ،از کوچهء خیال های خوش ،آغوشی که هیچ کس برایش ،احساسی خرج نکرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد ، از فرصت هایی که ؛ می گذرند ، و من همچنان در اسارت خویشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد ، پُشت میله ها باشی ؛ یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن ، وقتی که آرزوهایت ، در حبس باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی به تو نگاه کرد و قلبت لرزید عجله نکن چون ممکنه کاری با قلبت بکنه که چشمات بلرزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که: در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی. به آنچه گریه دار بود میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نامش"زندگي"بود مراكشت مانده ام آنچه نامش "مرگ"است بامن چه كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدمها را خراب می کند، گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دونفره پاییز نزدیک می شویم ...طلب صبربرای یک نفره ها... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شی بذار فکر کنن نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانـــــی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی