بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئن باش که نمی ریزد بعد تکیه کن ... هر کسی واسه آدم تکیه گاه نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه “بادا باد” ؛ “تاس دل” می ریزم … یا “بـر بـاد” می روم ، یـا “از یـاد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم فعل خواستن را که صرف می کند ، اینطور می شود : خواستم خواستی نشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را بشنو ، دهانم پر از سکوت است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه زندگی از دیدن خنده من لجش می گیرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم اما رفتنم را تنها یک نفر دید : سایه ی سیاه پوشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سنگ تمام گذاشتی و من حتی با کلوخی سست می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم بس که زخم خوردم … تو دیگر باور کن ؛ سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید : لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست ! شاید همین پاییز عاشق شُدید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاييز است..اندكى از مهر پيداست...
حتى در اين دوران بى مهرى 
باز هم پاييز زيباست!
مهرتان افزون.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نا اميدي بر جانت پنجه افكند و رها نمي شوي به من اميدوار باش .سوره زمر ايه 53

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،اعتبار مهر شما در حال پایان است ، لطفا هر چه زودتر نسبت به شارژ وفاي مهرآ اقدام کنید@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،با شارژ100اعتبار مهر500 وفاي مهر رایگان به حساب شما اضافه میشود ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم ولی در حقیقت چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي هم عالمي دارد...خوش هستي...به فكر كسي نيستي...ازهمه مهمتر تنهايي دلتو نميشكونه و باهات ميمونه!!.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئن باش که نمی ریزد بعد تکیه کن ... هر کسی واسه آدم تکیه گاه نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه “بادا باد” ؛ “تاس دل” می ریزم … یا “بـر بـاد” می روم ، یـا “از یـاد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم فعل خواستن را که صرف می کند ، اینطور می شود : خواستم خواستی نشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را بشنو ، دهانم پر از سکوت است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه زندگی از دیدن خنده من لجش می گیرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم اما رفتنم را تنها یک نفر دید : سایه ی سیاه پوشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سنگ تمام گذاشتی و من حتی با کلوخی سست می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم بس که زخم خوردم … تو دیگر باور کن ؛ سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید : لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست ! شاید همین پاییز عاشق شُدید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاييز است..اندكى از مهر پيداست...
حتى در اين دوران بى مهرى 
باز هم پاييز زيباست!
مهرتان افزون.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نا اميدي بر جانت پنجه افكند و رها نمي شوي به من اميدوار باش .سوره زمر ايه 53

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،اعتبار مهر شما در حال پایان است ، لطفا هر چه زودتر نسبت به شارژ وفاي مهرآ اقدام کنید@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،با شارژ100اعتبار مهر500 وفاي مهر رایگان به حساب شما اضافه میشود ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم ولی در حقیقت چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي هم عالمي دارد...خوش هستي...به فكر كسي نيستي...ازهمه مهمتر تنهايي دلتو نميشكونه و باهات ميمونه!!.