بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامون مثل یه جادست منو تو مسافراشیم قدر امروز رو بدونیم ممکنه فردا نباشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم! ا گر خودم نه، حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهاتو پنهان كن...اينجامردم زيادي بانمك شدن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفيد پوشيده‌اند. منتظر حرکت تو هستند. گام بردار در صفحه شطرنجي دلم. مي‌توانم تمامش کنم، با يک حرکت حيف، امّا... شاه اين بازي از چشمان سياه تو فرمان مي‌پذيرد. نه از انگشتان بي رمق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی روبه روی دریا ایستاده باشی و خاطره یک خیابان خفه ات کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین حس مادرم به من تهوع بود . از بقیه هیچ انتظاری ندارم... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی نیوتن ! .. تو که دم از جاذبه میزنی .. مرا کشف کن .. منی را که غم ها مدام جذبم میشوند .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر عزیزی که برگ درختان برای بوسیدن جای پایت انتظار پاییز را می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي خوب نيست چون در لحظه مرگ كه شديدا بهش احتياج داري تنهات ميذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب بزرگ که بود ، آن خورشید که در آن ظلمات دور !شکست و شکسته زنده ماند گوش کنید اینک هزاران خورشید کوچک در انتظار ترکیدنند این انفجار روشن بی پایان را کدام چشم به انتها خواهد رساند؟ استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم را سياه كردند و ميگويند: شب است.....آتشي بر جانم افروختند و ميگويند: تب است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذری محرم اسرار نگردد....صحرای نمک زارچمنزار نگردد... هرجا که رسیدی طرح رفاقت مکش ای دل ... هر بی سر و پا یار وفادار نگردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دنبال آرزوهات ميري،حتمايه نگاهي به كوله پشتيت بنداز.مباداسوراخ باشه وچيزهايي كه امروزداري بشه ارزوي فردات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش درست نيمي از موفقيت است.. يكي ميگفت شب فرا رسيده است..درحالي كه ديگري ميگفت صبح در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بغل ماشین هم نشدیم که بعضیا از اونی که فکر میکنیم بهمون نزدیکتر باشن :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامون مثل یه جادست منو تو مسافراشیم قدر امروز رو بدونیم ممکنه فردا نباشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم! ا گر خودم نه، حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهاتو پنهان كن...اينجامردم زيادي بانمك شدن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفيد پوشيده‌اند. منتظر حرکت تو هستند. گام بردار در صفحه شطرنجي دلم. مي‌توانم تمامش کنم، با يک حرکت حيف، امّا... شاه اين بازي از چشمان سياه تو فرمان مي‌پذيرد. نه از انگشتان بي رمق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی روبه روی دریا ایستاده باشی و خاطره یک خیابان خفه ات کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین حس مادرم به من تهوع بود . از بقیه هیچ انتظاری ندارم... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی نیوتن ! .. تو که دم از جاذبه میزنی .. مرا کشف کن .. منی را که غم ها مدام جذبم میشوند .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر عزیزی که برگ درختان برای بوسیدن جای پایت انتظار پاییز را می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي خوب نيست چون در لحظه مرگ كه شديدا بهش احتياج داري تنهات ميذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب بزرگ که بود ، آن خورشید که در آن ظلمات دور !شکست و شکسته زنده ماند گوش کنید اینک هزاران خورشید کوچک در انتظار ترکیدنند این انفجار روشن بی پایان را کدام چشم به انتها خواهد رساند؟ استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم را سياه كردند و ميگويند: شب است.....آتشي بر جانم افروختند و ميگويند: تب است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذری محرم اسرار نگردد....صحرای نمک زارچمنزار نگردد... هرجا که رسیدی طرح رفاقت مکش ای دل ... هر بی سر و پا یار وفادار نگردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دنبال آرزوهات ميري،حتمايه نگاهي به كوله پشتيت بنداز.مباداسوراخ باشه وچيزهايي كه امروزداري بشه ارزوي فردات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش درست نيمي از موفقيت است.. يكي ميگفت شب فرا رسيده است..درحالي كه ديگري ميگفت صبح در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بغل ماشین هم نشدیم که بعضیا از اونی که فکر میکنیم بهمون نزدیکتر باشن :|