بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل درد ها"را به یک زبان ناله میکردیم همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد زبان گفتیم اما کسی نفهمید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است
وانار چه دل خونی دارد از رسیدن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستنِ چشم ها فايده ندارد سهراب! چشم را بايد بست بهتر است اصلاً نديد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسيدم لحظاتي ماندم همه ي دفتر عمرم ورقي بيش نبود همه ي حسرت من، حسرت ديدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايراني زانو نميزند حتي اگرآسمان ازقامتش كوتاه ترباشد. (كوروش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای که خاطراتت دست از سرم برنمیدارند.. من دست بر سر میگذارم.. . . فقط برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره يعني يك سكوت غير منتظره ميان خنده هايي بلند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که میشد یواشکی عوض کنیم قلبامونو،یا که میشد یواشکی به هم بدیم دستامونو،کاش میشد یواشکی نگاه کنی توی چشام تا بدونی عزیزم خاطرتو خیلی میخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو انتظار نداشتم دستمو رها کنی،من واست بمیرمو به دیگری نگاه کنی،باورم نمیشه که من از خدا تو رو بخوام،تو واسه یکی دیگه شبا خدا خدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يواشكي يه سلام" يواشكي يه پيام" يواشكي چندكلام" به يادتم بامرام!!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند... بعد هی می پرسند... چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تراژدی است برای آن کسی که احساس میکند و کمدی است برای آن کسی که می اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا چیز دل آدمو خیلی زود می زنه حواست باشه یکی شیرینی که شیرینیش بیش از اندازه باشه یکیش هم عشقی که ابراز عشقش بیش از اندازه باشه پس خیلی مواظب باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مـی خواهد وفادار احساسـی باشـی کــه ِ میدانـی شکست مـی دهد روزی نفس ـهای دلت را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل درد ها"را به یک زبان ناله میکردیم همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد زبان گفتیم اما کسی نفهمید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است
وانار چه دل خونی دارد از رسیدن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستنِ چشم ها فايده ندارد سهراب! چشم را بايد بست بهتر است اصلاً نديد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسيدم لحظاتي ماندم همه ي دفتر عمرم ورقي بيش نبود همه ي حسرت من، حسرت ديدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايراني زانو نميزند حتي اگرآسمان ازقامتش كوتاه ترباشد. (كوروش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای که خاطراتت دست از سرم برنمیدارند.. من دست بر سر میگذارم.. . . فقط برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره يعني يك سكوت غير منتظره ميان خنده هايي بلند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که میشد یواشکی عوض کنیم قلبامونو،یا که میشد یواشکی به هم بدیم دستامونو،کاش میشد یواشکی نگاه کنی توی چشام تا بدونی عزیزم خاطرتو خیلی میخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو انتظار نداشتم دستمو رها کنی،من واست بمیرمو به دیگری نگاه کنی،باورم نمیشه که من از خدا تو رو بخوام،تو واسه یکی دیگه شبا خدا خدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يواشكي يه سلام" يواشكي يه پيام" يواشكي چندكلام" به يادتم بامرام!!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند... بعد هی می پرسند... چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تراژدی است برای آن کسی که احساس میکند و کمدی است برای آن کسی که می اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا چیز دل آدمو خیلی زود می زنه حواست باشه یکی شیرینی که شیرینیش بیش از اندازه باشه یکیش هم عشقی که ابراز عشقش بیش از اندازه باشه پس خیلی مواظب باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مـی خواهد وفادار احساسـی باشـی کــه ِ میدانـی شکست مـی دهد روزی نفس ـهای دلت را