بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند... بعد هی می پرسند... چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تراژدی است برای آن کسی که احساس میکند و کمدی است برای آن کسی که می اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا چیز دل آدمو خیلی زود می زنه حواست باشه یکی شیرینی که شیرینیش بیش از اندازه باشه یکیش هم عشقی که ابراز عشقش بیش از اندازه باشه پس خیلی مواظب باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مـی خواهد وفادار احساسـی باشـی کــه ِ میدانـی شکست مـی دهد روزی نفس ـهای دلت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای بـی تـــو مـثـل صـبـح ِ بَـهـــاری ِ بـی گـنـجـشـک نـه ایـنـکـه زیـبــا نـبـاشـد جـذاب نـیـسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین های زندگی را هم هرچه بالا پایین کنیم ... روح را خسته می کند ... بگذار بالا همان بالا بماند و پایین همین پایین... تنها جنسمان است که باید کمی نرم باشد و روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآزادي هزار آرزو داريم اما در اسارت فقط آرزويمان آزاديست . خداوندا كمكم كن آزاديم را اسير آرزوها نكنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای حوصله ام ابریست... سر رفته است جایی که سودا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزيم نيست كه ... فقط گذشته ام درد مي كند.. حالم ميسوزد.. و آينده ام مرده است.. چيزيم نيست كه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که با میل خودش رفته یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه اینکه خیلی چیزا بمونه،باید نباشه گاهی ماهی واسه موندن باید از آب جدا شه گاهی هم باید بمیری تا که یک زندگی نو شه بهتره گلی نباشه تا باغ گلهات درو شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا بین این همه آدم پیله کردم به تو؟؟؟؟؟؟ شاید فقط با تو پروانه میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم شیری روبه رویم نعره بکشد / تا سگی پشت سرم پارس کند.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پروژکتورهای روز و شب ، از سکانس های تکراری زمین ، خسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند... بعد هی می پرسند... چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تراژدی است برای آن کسی که احساس میکند و کمدی است برای آن کسی که می اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا چیز دل آدمو خیلی زود می زنه حواست باشه یکی شیرینی که شیرینیش بیش از اندازه باشه یکیش هم عشقی که ابراز عشقش بیش از اندازه باشه پس خیلی مواظب باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مـی خواهد وفادار احساسـی باشـی کــه ِ میدانـی شکست مـی دهد روزی نفس ـهای دلت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای بـی تـــو مـثـل صـبـح ِ بَـهـــاری ِ بـی گـنـجـشـک نـه ایـنـکـه زیـبــا نـبـاشـد جـذاب نـیـسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین های زندگی را هم هرچه بالا پایین کنیم ... روح را خسته می کند ... بگذار بالا همان بالا بماند و پایین همین پایین... تنها جنسمان است که باید کمی نرم باشد و روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآزادي هزار آرزو داريم اما در اسارت فقط آرزويمان آزاديست . خداوندا كمكم كن آزاديم را اسير آرزوها نكنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای حوصله ام ابریست... سر رفته است جایی که سودا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزيم نيست كه ... فقط گذشته ام درد مي كند.. حالم ميسوزد.. و آينده ام مرده است.. چيزيم نيست كه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که با میل خودش رفته یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه اینکه خیلی چیزا بمونه،باید نباشه گاهی ماهی واسه موندن باید از آب جدا شه گاهی هم باید بمیری تا که یک زندگی نو شه بهتره گلی نباشه تا باغ گلهات درو شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا بین این همه آدم پیله کردم به تو؟؟؟؟؟؟ شاید فقط با تو پروانه میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم شیری روبه رویم نعره بکشد / تا سگی پشت سرم پارس کند.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پروژکتورهای روز و شب ، از سکانس های تکراری زمین ، خسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم !