بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها اغاز میشود و ادمی با نخستین درد . . (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" یـــه وقــتــــــایــی ام مــیـشـــه دَســتِـتـــ خــــــالـیــه  . . . . وَلـــــــی؛ هَـــــنـوز بـــ ــه خـــــاطِـــــــــرِ یــــه وَرَق حـــاکِــمی... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی : هرکسی را خواستی نابود کنی درحضور خودش از او تعریف کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چیست؟؟؟؟؟؟ انچه ازچشم توتاعمق وجودم جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همــــه بدانند من برای دوســــت داشتنت،برای لمــــس دستانت، برای غرق شدن در آغـــوشت ، از هیــــچ کس اجازه نمیگیرم. . . حتی خــــــودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی, گندمکی هست که درمعبد یاد, چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود به یک " دلخوشی کوچک " ، به یک " هستم " ، به یک "کجایی؟ " ، به یک " خوبی؟ " ، به یک " حضور ". به یک "سلام "... سلام مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـواسـت بـاشـه بـا کـی" دسـت" مـیـدی وگـرنـه هـمـه چـیـتـو از "دسـت" مـیـدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان امید را بارور میکند و امید تو را به آرزو هایت میرساند.. خودم به شخصه به تک تک کلمات باور دارم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اسمون محبت یه کوله بارصداقت یه دشت پرستاره پراز گل های لاله برای قلب صافت هدیه به روی ماهت "تقدیم به همه پدرومادرای عزیز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله.. این بالایی ها همه مخاطبای خاص منن.. البته فقط یه فرق با مخاطب خاصای همه دارن واینکه شما هم میتونید باهاش حرف بزنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه ميدانم دوست دارد ولي باز غمگينم! چون نگاهش به شيريني روياهايم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همینجاست... خوبتر که بنگری... نگاه نگران مادرت... سرزنش و خطاب های پدرت... خنده های عشقت... سلام های دوستانت... همه اش بهشت است... باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیز...، لطفا بی جهت خودت را درگیر هر چیزی نکن، کار تو فقط خون رساندن است فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ، خلیفـه تنهـای خـدا روی زمیـن استـ . . .  امپراطـوری کـه گاهـی بایـد بـرگردد بـه آخـرین سـلاح اش " . . . و سـلاح او گریـه استـ . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد.. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها اغاز میشود و ادمی با نخستین درد . . (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" یـــه وقــتــــــایــی ام مــیـشـــه دَســتِـتـــ خــــــالـیــه  . . . . وَلـــــــی؛ هَـــــنـوز بـــ ــه خـــــاطِـــــــــرِ یــــه وَرَق حـــاکِــمی... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی : هرکسی را خواستی نابود کنی درحضور خودش از او تعریف کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چیست؟؟؟؟؟؟ انچه ازچشم توتاعمق وجودم جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همــــه بدانند من برای دوســــت داشتنت،برای لمــــس دستانت، برای غرق شدن در آغـــوشت ، از هیــــچ کس اجازه نمیگیرم. . . حتی خــــــودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی, گندمکی هست که درمعبد یاد, چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود به یک " دلخوشی کوچک " ، به یک " هستم " ، به یک "کجایی؟ " ، به یک " خوبی؟ " ، به یک " حضور ". به یک "سلام "... سلام مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـواسـت بـاشـه بـا کـی" دسـت" مـیـدی وگـرنـه هـمـه چـیـتـو از "دسـت" مـیـدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان امید را بارور میکند و امید تو را به آرزو هایت میرساند.. خودم به شخصه به تک تک کلمات باور دارم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اسمون محبت یه کوله بارصداقت یه دشت پرستاره پراز گل های لاله برای قلب صافت هدیه به روی ماهت "تقدیم به همه پدرومادرای عزیز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله.. این بالایی ها همه مخاطبای خاص منن.. البته فقط یه فرق با مخاطب خاصای همه دارن واینکه شما هم میتونید باهاش حرف بزنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه ميدانم دوست دارد ولي باز غمگينم! چون نگاهش به شيريني روياهايم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همینجاست... خوبتر که بنگری... نگاه نگران مادرت... سرزنش و خطاب های پدرت... خنده های عشقت... سلام های دوستانت... همه اش بهشت است... باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیز...، لطفا بی جهت خودت را درگیر هر چیزی نکن، کار تو فقط خون رساندن است فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ، خلیفـه تنهـای خـدا روی زمیـن استـ . . .  امپراطـوری کـه گاهـی بایـد بـرگردد بـه آخـرین سـلاح اش " . . . و سـلاح او گریـه استـ . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد.. .