بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت لالائی مخصوص خداست که تنها برای بهترین و خصوصی ترین بندگان خود می خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان که رسیدند رو به ماگفتند زمین چقدر حقیر است ای خاکی ها الهم الرزقنا توفیق الشهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی داشتن دوست داشتنیها نیست زندگی دوست داشتن داشتنی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید کی میدونه کجا دور زدن ممنوعه؟ یکی دستشو بلند کرد وگفت: "تورفاقت"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کاربردهای مانیتور کامپیوتر اینه که میشه بهش زل زد و به بدبختیها فکر کرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ، تصمیم قطعی خود را گرفتم... تصمیم گرفتم یادت را برای همیشه از وجودم ریشه کن کنم ، بسوزانم... اما... سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود... خودم را به آتش افکندم... چاره ای نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ويرانمان ميكند روزگار نيست حوصله هاي كوچك و آرزوهاي بزرگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هيچكس در زندگي ما اتفاقي نيست، خداوند در هر حضور، رازي نهان كرده است براي كمال ما.... و خوش ان روز كه دريابيم راز اين حضور را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه سخن نقره است، سكوت طلاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامي به زيبايي نام اهورا مزدا به بزرگي نام ايران به گرمي آتش زرتشت به زريني برگهاي تاريخ ماد وآريا تقديم به شما كه از نسل كوروش بزرگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد! تشنه که شدی مراقب باش ! عجیب وحشی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم فراموشت میکنم ! گفت نمیتونی … رفت ، بعد از یه مدت برگشت ؛ گفت دیدی نمیتونی ؟!؟!؟! گفتم شمــــــا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت آرزوی "افتادن" چیزی را نداشته ام ، حالا برای اولین بار میخواهم : "لطفا بیفت" ، ای زیباترین اتفاق زندگی من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یاد تو" پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط "عشق متقابل" قادر است دو روح را در یک جسم جای دهد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت لالائی مخصوص خداست که تنها برای بهترین و خصوصی ترین بندگان خود می خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان که رسیدند رو به ماگفتند زمین چقدر حقیر است ای خاکی ها الهم الرزقنا توفیق الشهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی داشتن دوست داشتنیها نیست زندگی دوست داشتن داشتنی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید کی میدونه کجا دور زدن ممنوعه؟ یکی دستشو بلند کرد وگفت: "تورفاقت"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کاربردهای مانیتور کامپیوتر اینه که میشه بهش زل زد و به بدبختیها فکر کرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ، تصمیم قطعی خود را گرفتم... تصمیم گرفتم یادت را برای همیشه از وجودم ریشه کن کنم ، بسوزانم... اما... سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود... خودم را به آتش افکندم... چاره ای نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ويرانمان ميكند روزگار نيست حوصله هاي كوچك و آرزوهاي بزرگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هيچكس در زندگي ما اتفاقي نيست، خداوند در هر حضور، رازي نهان كرده است براي كمال ما.... و خوش ان روز كه دريابيم راز اين حضور را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه سخن نقره است، سكوت طلاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامي به زيبايي نام اهورا مزدا به بزرگي نام ايران به گرمي آتش زرتشت به زريني برگهاي تاريخ ماد وآريا تقديم به شما كه از نسل كوروش بزرگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد! تشنه که شدی مراقب باش ! عجیب وحشی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم فراموشت میکنم ! گفت نمیتونی … رفت ، بعد از یه مدت برگشت ؛ گفت دیدی نمیتونی ؟!؟!؟! گفتم شمــــــا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت آرزوی "افتادن" چیزی را نداشته ام ، حالا برای اولین بار میخواهم : "لطفا بیفت" ، ای زیباترین اتفاق زندگی من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یاد تو" پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط "عشق متقابل" قادر است دو روح را در یک جسم جای دهد.