بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامگاه واقعی از آن خاک نیست بلکه قلب دوستانیست که ما را فراموش نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم همه ی عمر دمی بود و نمی دانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای اول دبستان تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایستادی یه نفر میاد و میگه : میای با هم دوست شیم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا هم چون درختی باشیم که در تهاجم پاییز ، هر چه را بدهد ، روح زندگی را برای خود نگه میدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است.. دنیا را بی خیال، فعلا که دار و ندار ما تویی و ندیدنت مکافات..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاور کن بیشتر از تو دلتـــــنگم... حداقل یک سر و گردن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط این نیست که وقتی کنار عشقتی دستش رو بگیری و بگی عاشقتم.عشق واقعی وقتیه که دست تقدیر بینتون فاصله انداخته و از هم جدایید ولی به عشقت خیانت نکنی و برای فرار از تنهای با هر ناکسی رفیق نشی.همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا وقتي از من گرفتي و زماني كه به من بخشيدي فهميدم معادله زندگي نه غصه خوردن براي نداشته هاست و نه شاد بودن براي داشته ها!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کار خود، من و تو ز او بی وفاتریم با من ز بی وفایی دنیا، سخن مگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که زیر و رو شدم بعد از تو در چاه خودم فرو شدم بعد از تو از بس به دلم دروغ گفتم بانو چوپان دروغ گو شدم بعد از تو (جلیل صفربیگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه زندگی، تو از دست می رود وقتی کسی که هستی تو است، می رود شاید که اندکی بنشیند کنار تو اما کسی که بار سفر بست، می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن شايسته مرديست كه به او احترام بگذارد و هر مرد لياقت آن زني را دارد كه قدر تلاش آن مرد را بداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــلخ ترین قهوه ی جهان هم نتوانست روی تلخی حرف های تو را کم کند..!! زبان لعنتی ات ســـم ترشح میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در خانه 5 نفر باشیم و چهار تکه نان خوشمزه داشته باشیم اولین کسی که از مزه ن نان اصلا خوشش نمی آید مادر است... سلامتی تمام مادرهای زنده و شادی روح تمام از دست رفته هاشون صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم،حافظه اش تنها هشت ثانیه است... تا ابد خالی از هر خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افكار غريبي داشت كرم ابريشم،تمام عمر قفس ميساخت ولي فكر پريدن داشت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامگاه واقعی از آن خاک نیست بلکه قلب دوستانیست که ما را فراموش نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم همه ی عمر دمی بود و نمی دانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای اول دبستان تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایستادی یه نفر میاد و میگه : میای با هم دوست شیم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا هم چون درختی باشیم که در تهاجم پاییز ، هر چه را بدهد ، روح زندگی را برای خود نگه میدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است.. دنیا را بی خیال، فعلا که دار و ندار ما تویی و ندیدنت مکافات..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاور کن بیشتر از تو دلتـــــنگم... حداقل یک سر و گردن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط این نیست که وقتی کنار عشقتی دستش رو بگیری و بگی عاشقتم.عشق واقعی وقتیه که دست تقدیر بینتون فاصله انداخته و از هم جدایید ولی به عشقت خیانت نکنی و برای فرار از تنهای با هر ناکسی رفیق نشی.همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا وقتي از من گرفتي و زماني كه به من بخشيدي فهميدم معادله زندگي نه غصه خوردن براي نداشته هاست و نه شاد بودن براي داشته ها!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کار خود، من و تو ز او بی وفاتریم با من ز بی وفایی دنیا، سخن مگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که زیر و رو شدم بعد از تو در چاه خودم فرو شدم بعد از تو از بس به دلم دروغ گفتم بانو چوپان دروغ گو شدم بعد از تو (جلیل صفربیگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه زندگی، تو از دست می رود وقتی کسی که هستی تو است، می رود شاید که اندکی بنشیند کنار تو اما کسی که بار سفر بست، می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن شايسته مرديست كه به او احترام بگذارد و هر مرد لياقت آن زني را دارد كه قدر تلاش آن مرد را بداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــلخ ترین قهوه ی جهان هم نتوانست روی تلخی حرف های تو را کم کند..!! زبان لعنتی ات ســـم ترشح میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در خانه 5 نفر باشیم و چهار تکه نان خوشمزه داشته باشیم اولین کسی که از مزه ن نان اصلا خوشش نمی آید مادر است... سلامتی تمام مادرهای زنده و شادی روح تمام از دست رفته هاشون صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم،حافظه اش تنها هشت ثانیه است... تا ابد خالی از هر خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افكار غريبي داشت كرم ابريشم،تمام عمر قفس ميساخت ولي فكر پريدن داشت.