بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است:
درميان مردمي كه مي دوند براي "زنده بودن"
آرام قدم برداري براي"زندگي كردن"


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم خم میکند نه ترس! .............. سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهد مرا «عاق» کنی؛ همین که نگاهت رنجیده باشد؛ دنیای من، جهنم است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه تو را گرم کند سرد مباش بر آنکه تو را شفا دهد درد مباش چیزی به جهان به ز جوانمردی نیست رسوای زمانه باش و نامرد مباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد ماندگاری ندارید ، یادگاری هم نگذارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان با سکوتش می گوید : سخت نگیر ، زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند

انسان های خوب همیشه زیبایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگرمیشودباسنگ انداختن پیاپی تصویرماه راازحافظه آب پاک کرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

░▒▓ااگــه وجـــود خــــدا (بـــاورت) بشــــه خــــودش يــه نقــطـه ميـــذاره زيــره بــــاورت و (يــــاورت) ميشــــه!▓▒░

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك استكان چاى داغ مهمان كلبه ى من باش چاى رفاقت من هميشه تازه دم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن! 
حتي اگربهترينهايت را ازدست دادي...
چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر برايت ميسازد . . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است ؛ زمان به ما نشان خواهد داد که هیچ جانشینی برای آن ها نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامگاه واقعی از آن خاک نیست بلکه قلب دوستانیست که ما را فراموش نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم همه ی عمر دمی بود و نمی دانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای اول دبستان تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایستادی یه نفر میاد و میگه : میای با هم دوست شیم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا هم چون درختی باشیم که در تهاجم پاییز ، هر چه را بدهد ، روح زندگی را برای خود نگه میدارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است:
درميان مردمي كه مي دوند براي "زنده بودن"
آرام قدم برداري براي"زندگي كردن"


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم خم میکند نه ترس! .............. سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهد مرا «عاق» کنی؛ همین که نگاهت رنجیده باشد؛ دنیای من، جهنم است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه تو را گرم کند سرد مباش بر آنکه تو را شفا دهد درد مباش چیزی به جهان به ز جوانمردی نیست رسوای زمانه باش و نامرد مباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد ماندگاری ندارید ، یادگاری هم نگذارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان با سکوتش می گوید : سخت نگیر ، زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند

انسان های خوب همیشه زیبایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگرمیشودباسنگ انداختن پیاپی تصویرماه راازحافظه آب پاک کرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

░▒▓ااگــه وجـــود خــــدا (بـــاورت) بشــــه خــــودش يــه نقــطـه ميـــذاره زيــره بــــاورت و (يــــاورت) ميشــــه!▓▒░

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك استكان چاى داغ مهمان كلبه ى من باش چاى رفاقت من هميشه تازه دم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن! 
حتي اگربهترينهايت را ازدست دادي...
چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر برايت ميسازد . . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است ؛ زمان به ما نشان خواهد داد که هیچ جانشینی برای آن ها نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامگاه واقعی از آن خاک نیست بلکه قلب دوستانیست که ما را فراموش نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم همه ی عمر دمی بود و نمی دانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای اول دبستان تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایستادی یه نفر میاد و میگه : میای با هم دوست شیم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا هم چون درختی باشیم که در تهاجم پاییز ، هر چه را بدهد ، روح زندگی را برای خود نگه میدارد...