بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوبه دار چشمانم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید ..... یادم افتاد همان رفیقیست که به مادرم میگفت" مادر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار خـــــــدا تو صداشون کدئین تزریق کرده ... با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا میکنن مامانا رو میگم ... سلامتی تک تکشون از صمیم قلب ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم، قلب هايي است كه جذب ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك لبخند براي آغاز يك روز خدايي كافيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پدرم بوی خاک می دهد ، دست هایش بوی نان به سلامتی همه پدرهای زحمتکش … بزن لایکو به خاطر پدرت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق میکنیم و فراموش کرده ایم رنگ چشم های مــــــــــــادرمان را !!! به سلامتیشون … لایک......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قبل از خواب، اندیشه ای کن، شاید دستانی که دوس داشته باشند و هم صدایت شوند در زندگیت خالی باشند، بودنشان خوب، فکری بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی..!خسته می شوند از رنگ تکـــراریت..این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است!یک انسان یا باید بماند یا برودو این هر دواکنون برایم از معنی تهی شده است و دریغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى...!؟ وقتى كه هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل چینی: برنج سرد را می توان خورد، چای سرد را می توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی هر سختی که میدیدیم بهمون میگفتن بزرگ میشی یادت میره راست میگفتن انگار میدونستن که چی به سرمون میاد این سختی ها کجا! اون ها کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دلشون گرفته,دلشون شکسته ولی وقتی میپرسی میگن به خاطر غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی خطی از دفتر خستگی‌هایم را ، هیچ کس حاضر نشد از نگاهم بخواند ! هر که هم به چشمانم خیره شد تنها خودش را در آن دید و بس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا:
زيباترين لحظه هارا نصيب كسي كن،كه زيباترين لحظه هايش را بخاطربخشيدن زيباترين لحظه هابه ديگران ازدست ميدهد.
 


گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوبه دار چشمانم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید ..... یادم افتاد همان رفیقیست که به مادرم میگفت" مادر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار خـــــــدا تو صداشون کدئین تزریق کرده ... با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا میکنن مامانا رو میگم ... سلامتی تک تکشون از صمیم قلب ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم، قلب هايي است كه جذب ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك لبخند براي آغاز يك روز خدايي كافيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پدرم بوی خاک می دهد ، دست هایش بوی نان به سلامتی همه پدرهای زحمتکش … بزن لایکو به خاطر پدرت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق میکنیم و فراموش کرده ایم رنگ چشم های مــــــــــــادرمان را !!! به سلامتیشون … لایک......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قبل از خواب، اندیشه ای کن، شاید دستانی که دوس داشته باشند و هم صدایت شوند در زندگیت خالی باشند، بودنشان خوب، فکری بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی..!خسته می شوند از رنگ تکـــراریت..این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است!یک انسان یا باید بماند یا برودو این هر دواکنون برایم از معنی تهی شده است و دریغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى...!؟ وقتى كه هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل چینی: برنج سرد را می توان خورد، چای سرد را می توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی هر سختی که میدیدیم بهمون میگفتن بزرگ میشی یادت میره راست میگفتن انگار میدونستن که چی به سرمون میاد این سختی ها کجا! اون ها کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دلشون گرفته,دلشون شکسته ولی وقتی میپرسی میگن به خاطر غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی خطی از دفتر خستگی‌هایم را ، هیچ کس حاضر نشد از نگاهم بخواند ! هر که هم به چشمانم خیره شد تنها خودش را در آن دید و بس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا:
زيباترين لحظه هارا نصيب كسي كن،كه زيباترين لحظه هايش را بخاطربخشيدن زيباترين لحظه هابه ديگران ازدست ميدهد.