بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که از هر انگشتشون یه هنر میریزه... میرنجونن... میسوزونن... میشکونن... له میکنن... نابود میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ آدمـــک هایِ هـــــزار رنـــــگ... دلباخته یک رنـــگی او شدم افــسوس... گذر زمان بیرنـــگش کرد کم رنگ... وکم رنگ تر..... وآخـــ ـــــر مــَــــــحـــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ” خدا ” گفتم : تو را چگونه میتوانم ببینم , ” خدا ” گفت : تو من را نخواهی دید اما کسی را برات گذاشتم که نیمی ازمن است ” مادر “ "ســلــامــتی تــمــوم مـــادرهــای دنــیــا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که گوشهایش را گرفته فریادِ من چیزی شبیه شکلک در آوردن ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردونگی به چه چیزیست؟ به تیپ؟ به ریش؟ به سیبیل؟ به خالکوبی رو بدن؟ به هیکل گنده داشتن؟ به سیگار کشیدن؟ به چی؟ مرودنگی به مرام و شخصیته..... برای مردونگی فقط کافیه مرد باشی نه نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزها سر تا پا گوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عكس جواني ز تو دلگير شدم از ديدن لبخند تو من سير شدم لبخند مليح تو چه معنادار است يعني تو جوانتري و من پير شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه دست من به دامنت نميرسد اشك من به دامن تو مي چكد! ما صداي گريه مان به آسمان رسيد از خدا چرا صدا نمي رسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش آدم آرامش می کند!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که از هر انگشتشون یه هنر میریزه... میرنجونن... میسوزونن... میشکونن... له میکنن... نابود میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ آدمـــک هایِ هـــــزار رنـــــگ... دلباخته یک رنـــگی او شدم افــسوس... گذر زمان بیرنـــگش کرد کم رنگ... وکم رنگ تر..... وآخـــ ـــــر مــَــــــحـــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ” خدا ” گفتم : تو را چگونه میتوانم ببینم , ” خدا ” گفت : تو من را نخواهی دید اما کسی را برات گذاشتم که نیمی ازمن است ” مادر “ "ســلــامــتی تــمــوم مـــادرهــای دنــیــا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که گوشهایش را گرفته فریادِ من چیزی شبیه شکلک در آوردن ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردونگی به چه چیزیست؟ به تیپ؟ به ریش؟ به سیبیل؟ به خالکوبی رو بدن؟ به هیکل گنده داشتن؟ به سیگار کشیدن؟ به چی؟ مرودنگی به مرام و شخصیته..... برای مردونگی فقط کافیه مرد باشی نه نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزها سر تا پا گوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عكس جواني ز تو دلگير شدم از ديدن لبخند تو من سير شدم لبخند مليح تو چه معنادار است يعني تو جوانتري و من پير شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه دست من به دامنت نميرسد اشك من به دامن تو مي چكد! ما صداي گريه مان به آسمان رسيد از خدا چرا صدا نمي رسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش آدم آرامش می کند!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…