بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم را هیچ وقت ندیدم که پرواز کند؛ زیرا به پایش؛ من را بسته بود؛ پدرم را؛ و همه ی زندگیش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر(فقط شوخی بود)... کمی کنجکاوی پشت هر(همین جوری پرسیدم)... قدری احساس پشت هر(اصلا به من چه)... اندکی عصبانیت پشت هر(من چه میدونم)... قدر درد پشت( اشکالی نداره)..وجود دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعيف ترين كلمه حسرت است،نخورش.سست ترين كلمه غرور است،بشكنش.لطيف ترين كلمه لبخند است،حفظش كن.صميمي ترين كلمه دوست است فراموشش نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشوي، بگذار روزگار هر چقدر ميخواهد پيله كند. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد:شكست يا ميشكند يا شكسته ميشود!واعتماد به نفس ويژه افرادي است كه شكست را مي شكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هميشه خدا را براي كشتن اژدها آماده مي كنيم.. در حالي كه بوسيله مورچه هاي كوچكي دريده ميشويم كه هرگز به آنها اهميت نمي داديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دهکده ی تو خبر از بوی ریا نیست / چون نیست ریا ، هیچکس انگشت نما نیست ما طالب مهریم و دل از عاطفه لبریز / دل صافتر از تو به خدا هیچ کجا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بدبخت یه کم به زندگیت نگاه کن تموم زندگیتو کثافت گرفته… هیچى نگفتم! آخه نمیدونه خودش تموم زندگیمه…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک خوردی نوش جونت… نمکدونم شکستی،دمت گرم… دیگه بقیشو به زخممون نپاش…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بىگناهي كم گناهي نيست در دامان عشق يوسف از دامان پاكش سوي زندان مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته اي ازسنگ پرسيد.چرامانندخاك ازخدانميخواهي كه ازتوانسان بسازد؟سنگ تبسمي كردوگفت.هنوزآنقدرسخت نشده ام كه مستحق چنين خواسته اي باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا عاليه يكي رو داشته باشي ك روزتو با ياد اون شروع كني خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سگ استخوان بدهی... دورت میگرده، برات دم تکون میده.. من به تو "دل" دادم لعنتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پُر از حرف است... اما حیف ! با دهان پُر نباید سخن گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دنیات بهم خیانت کرد,طلاقش دادم! عروس مرگت رو زودتر بفرست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم را هیچ وقت ندیدم که پرواز کند؛ زیرا به پایش؛ من را بسته بود؛ پدرم را؛ و همه ی زندگیش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر(فقط شوخی بود)... کمی کنجکاوی پشت هر(همین جوری پرسیدم)... قدری احساس پشت هر(اصلا به من چه)... اندکی عصبانیت پشت هر(من چه میدونم)... قدر درد پشت( اشکالی نداره)..وجود دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعيف ترين كلمه حسرت است،نخورش.سست ترين كلمه غرور است،بشكنش.لطيف ترين كلمه لبخند است،حفظش كن.صميمي ترين كلمه دوست است فراموشش نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشوي، بگذار روزگار هر چقدر ميخواهد پيله كند. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد:شكست يا ميشكند يا شكسته ميشود!واعتماد به نفس ويژه افرادي است كه شكست را مي شكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هميشه خدا را براي كشتن اژدها آماده مي كنيم.. در حالي كه بوسيله مورچه هاي كوچكي دريده ميشويم كه هرگز به آنها اهميت نمي داديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دهکده ی تو خبر از بوی ریا نیست / چون نیست ریا ، هیچکس انگشت نما نیست ما طالب مهریم و دل از عاطفه لبریز / دل صافتر از تو به خدا هیچ کجا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بدبخت یه کم به زندگیت نگاه کن تموم زندگیتو کثافت گرفته… هیچى نگفتم! آخه نمیدونه خودش تموم زندگیمه…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک خوردی نوش جونت… نمکدونم شکستی،دمت گرم… دیگه بقیشو به زخممون نپاش…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بىگناهي كم گناهي نيست در دامان عشق يوسف از دامان پاكش سوي زندان مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته اي ازسنگ پرسيد.چرامانندخاك ازخدانميخواهي كه ازتوانسان بسازد؟سنگ تبسمي كردوگفت.هنوزآنقدرسخت نشده ام كه مستحق چنين خواسته اي باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا عاليه يكي رو داشته باشي ك روزتو با ياد اون شروع كني خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سگ استخوان بدهی... دورت میگرده، برات دم تکون میده.. من به تو "دل" دادم لعنتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پُر از حرف است... اما حیف ! با دهان پُر نباید سخن گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دنیات بهم خیانت کرد,طلاقش دادم! عروس مرگت رو زودتر بفرست...