بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون وقتی منو نقاشی میکردی زیبا نقاشیم کردی ممنون... سالم نقاشیم کردی ممنون... ولی اخه چرا خداجون تنها نقاشیم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدگاه مردم قطار باید اسیر ریل بماند،چون نتیجه آزادیش فاجعه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم امروز که در اسایشم تو را میپرستم و از تو سپاسگذارم تا در موقع گرفتاری هنگام بلند کردن دستانم به سمتت احساس خجالت نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالـی بپرسمـــ دعوایــم نمـــی کنـــی؟ باز نمـــــی گویــــی : دســــت بردار.... چشـــ ــم غــره نمـــــــی زنـــــی؟؟ می تـــوانی به یـــاد گذشته ها بــه دروغ بـگــ ــویـــی دوستــ ــم داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را آرزو کردم از دست دادم...دلتنگ آرزوهای از دست رفته نیستم،نگران آنم که روزی دلم ناخواسته تو را آرزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم اما کسی بودم که تنـــــــــــــــــــــها تورا دوست داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید دقیقا همون رابطه ای که آسمونیه ، بدست زمینی ها متلاشی میشه؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو!!! آدمها دروغ شاخدار میگویند و بینی بزرگ خود را جراحی پلاستیک میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرم تنها کسی است که میتواند به من ثابت کند فرشته ها هم میتانند مرد باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از آفتاب یاد میگرفتیم که بی دریغ باشیم در غم ها و شادیهایمان!حتی در نان خشکمان!!! و کاردهایمان را جز برای قسمت کردن بیرون نکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر کشیدن،پر میزند ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم کجاست و چگونه مى گذرد!! چند وقتیست از “حالم” بى خبرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت ، به حُرمت آنچه با خود بُرد، حــَق ِ بازگشت…..ندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون وقتی منو نقاشی میکردی زیبا نقاشیم کردی ممنون... سالم نقاشیم کردی ممنون... ولی اخه چرا خداجون تنها نقاشیم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدگاه مردم قطار باید اسیر ریل بماند،چون نتیجه آزادیش فاجعه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم امروز که در اسایشم تو را میپرستم و از تو سپاسگذارم تا در موقع گرفتاری هنگام بلند کردن دستانم به سمتت احساس خجالت نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالـی بپرسمـــ دعوایــم نمـــی کنـــی؟ باز نمـــــی گویــــی : دســــت بردار.... چشـــ ــم غــره نمـــــــی زنـــــی؟؟ می تـــوانی به یـــاد گذشته ها بــه دروغ بـگــ ــویـــی دوستــ ــم داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را آرزو کردم از دست دادم...دلتنگ آرزوهای از دست رفته نیستم،نگران آنم که روزی دلم ناخواسته تو را آرزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم اما کسی بودم که تنـــــــــــــــــــــها تورا دوست داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید دقیقا همون رابطه ای که آسمونیه ، بدست زمینی ها متلاشی میشه؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو!!! آدمها دروغ شاخدار میگویند و بینی بزرگ خود را جراحی پلاستیک میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرم تنها کسی است که میتواند به من ثابت کند فرشته ها هم میتانند مرد باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از آفتاب یاد میگرفتیم که بی دریغ باشیم در غم ها و شادیهایمان!حتی در نان خشکمان!!! و کاردهایمان را جز برای قسمت کردن بیرون نکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر کشیدن،پر میزند ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم کجاست و چگونه مى گذرد!! چند وقتیست از “حالم” بى خبرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت ، به حُرمت آنچه با خود بُرد، حــَق ِ بازگشت…..ندارد