بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيست كه غربت رفته راياد كند،دل غربت زده راشادكند،من نوشتم اين سخن ازبهردوست،تابداند اين دلم درفكراوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند،خراب باده لعل توهوشيارانند توراصباومرا آب ديده شدغماز،وگر نه عاشق ومعشوق رازدارانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق،معرفتي به هر نگاهم داده در حلقه ى عشق خويش راهم داده اينها همه علتش فقط يك چيز است ايرانى ام و رضا پناهم داده التماس شديد دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خودي خود نمي افتد...اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه به خدا تكيه نكرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدخداراچقدرشناختي؟گفتم:آنقدركه هرچه خواستم نشد،اماهرچه خواست شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب را گر به نظاره بنشینی سایه نتوانی دید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش...خوش به حال اویی که سالهابعدوقتی که درآغوشت آرام گرفته است،زیرگوشش زمزمه میکنی...قبل ترازاوهمه سوءتفاهم بودند‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدبه دور خود يك ديوارتنهايي كشيد!
نه براي اينكه ديگران را ازخودت دوركني، بلكه براي اينكه ببيني چه كسي براي ديدنت ديوار را خراب ميكند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشقم حقیره اگه جسمم کویره اگه همیشه تنهام اگه خالیه دستهام برای تو یکی عاشق ترین عاشق دنیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربازی روزگار..وقت یارکشی...چه خوبه باورادم این باشه...منوخدا...شماوهمه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام رو از اونی باید گرفت که رفت …. نه اونی که از همه جا بی خبر ؛ داره می یاد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه همه مامانایی که هر وقت صداشون می کنیم میگن : جانم ! و هر وقت صدامون میکنن ، میگیم: چیه ؟ ها . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا فقط تو را از نوشته هایت " می بینند "... درست دیده ای ، فقط "خوانده " میشوی بی آنکه بشناسند تو را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست بگذار بگريد و بداند آنچه ميخواهد هميشه نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی متوجه شدی کسی به تو نیاز دارد نازت را با نیازش معامله نکن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيست كه غربت رفته راياد كند،دل غربت زده راشادكند،من نوشتم اين سخن ازبهردوست،تابداند اين دلم درفكراوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند،خراب باده لعل توهوشيارانند توراصباومرا آب ديده شدغماز،وگر نه عاشق ومعشوق رازدارانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق،معرفتي به هر نگاهم داده در حلقه ى عشق خويش راهم داده اينها همه علتش فقط يك چيز است ايرانى ام و رضا پناهم داده التماس شديد دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خودي خود نمي افتد...اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه به خدا تكيه نكرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدخداراچقدرشناختي؟گفتم:آنقدركه هرچه خواستم نشد،اماهرچه خواست شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب را گر به نظاره بنشینی سایه نتوانی دید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش...خوش به حال اویی که سالهابعدوقتی که درآغوشت آرام گرفته است،زیرگوشش زمزمه میکنی...قبل ترازاوهمه سوءتفاهم بودند‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدبه دور خود يك ديوارتنهايي كشيد!
نه براي اينكه ديگران را ازخودت دوركني، بلكه براي اينكه ببيني چه كسي براي ديدنت ديوار را خراب ميكند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشقم حقیره اگه جسمم کویره اگه همیشه تنهام اگه خالیه دستهام برای تو یکی عاشق ترین عاشق دنیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربازی روزگار..وقت یارکشی...چه خوبه باورادم این باشه...منوخدا...شماوهمه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام رو از اونی باید گرفت که رفت …. نه اونی که از همه جا بی خبر ؛ داره می یاد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه همه مامانایی که هر وقت صداشون می کنیم میگن : جانم ! و هر وقت صدامون میکنن ، میگیم: چیه ؟ ها . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا فقط تو را از نوشته هایت " می بینند "... درست دیده ای ، فقط "خوانده " میشوی بی آنکه بشناسند تو را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست بگذار بگريد و بداند آنچه ميخواهد هميشه نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی متوجه شدی کسی به تو نیاز دارد نازت را با نیازش معامله نکن...