بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق! فخر نفروش! معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط میخوای بری,بری هرجایی شده... رد پاهات توی برف چه تماشایی شده... قدمای اول یکم اهسته تره... تو دلم گفتم خدا,یعنی میشه که نره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" فقط و فقط لحظه ایست که احساس کنی با آنچه داری خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گشتگی ام افتخاریست پوچ به نام زندگی؛ز آغاز درد و به فرجام درد ؛متنش هم تکرار غروب است ؛کوتاه بگویم: عمریست که من نعش کش پیکر خویشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پاهات درد میکنه و اگه خیلی خسته میشی واسه اینه که روزی 1000 بار تو خاطرم میای و میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگيه ليــاقــــت اينه كه همه نميتونن داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت , از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست دارم و عاشقتم "پر کاربردترین واژه های ایرانی. بدون اینکه کاربراش معنی وافعیش رو بدونن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان ... آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر آمد.. مادر دوان دوان آمد.. مادر با استرس آمد.. مادر با دلشوره آمد.. مادر با نگرانی آمد.. مادر باز همسایه مخشو کار گرفته،تا برسه غذا جزقاله شد.. و بالاخره مادر با فلافل آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ضرب المثلها اعتباری نیست*تازگی یا کهنگیش،دردی را دوا نمیکند*ماهی را هروقت از اب بگیری میمیرد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم هستم اگر کسی خوشش نیامد به جهنم که نیامد اینج مجسمه سازی نیست!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیری را گفتم توبه کردی.. خون دل میخوری گفت: توان پارس وگاز گرفتن سگهای پست گله را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت دعا کن که آرام باشی . وقتی توفان می آید ، تو همچنان آرام باشی . تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومی است(قسمت) همه ی تقصیرهای ما را به گردن میگیرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق! فخر نفروش! معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط میخوای بری,بری هرجایی شده... رد پاهات توی برف چه تماشایی شده... قدمای اول یکم اهسته تره... تو دلم گفتم خدا,یعنی میشه که نره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" فقط و فقط لحظه ایست که احساس کنی با آنچه داری خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گشتگی ام افتخاریست پوچ به نام زندگی؛ز آغاز درد و به فرجام درد ؛متنش هم تکرار غروب است ؛کوتاه بگویم: عمریست که من نعش کش پیکر خویشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پاهات درد میکنه و اگه خیلی خسته میشی واسه اینه که روزی 1000 بار تو خاطرم میای و میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگيه ليــاقــــت اينه كه همه نميتونن داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت , از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست دارم و عاشقتم "پر کاربردترین واژه های ایرانی. بدون اینکه کاربراش معنی وافعیش رو بدونن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان ... آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر آمد.. مادر دوان دوان آمد.. مادر با استرس آمد.. مادر با دلشوره آمد.. مادر با نگرانی آمد.. مادر باز همسایه مخشو کار گرفته،تا برسه غذا جزقاله شد.. و بالاخره مادر با فلافل آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ضرب المثلها اعتباری نیست*تازگی یا کهنگیش،دردی را دوا نمیکند*ماهی را هروقت از اب بگیری میمیرد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم هستم اگر کسی خوشش نیامد به جهنم که نیامد اینج مجسمه سازی نیست!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیری را گفتم توبه کردی.. خون دل میخوری گفت: توان پارس وگاز گرفتن سگهای پست گله را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت دعا کن که آرام باشی . وقتی توفان می آید ، تو همچنان آرام باشی . تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومی است(قسمت) همه ی تقصیرهای ما را به گردن میگیرد...