بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت یادتو کمرنگ نشد،سال ها رفت دل ساده من سنگ نشد،ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود،نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است فکرم درد می کند... دکتر ها می گویند: توده ای از حرفهای ناگفته در سر دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که به "درد" نخوره، به هیچ "دردی" نمی خوره از یک دریای ارام هرگز یک ناخدای خوب به وجود نمیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد که محکم ترین و تعصب امیزترین اعتقادات مان، انهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش ازآنيم كه حج ميرويم!غافل ازآنيم كه كج ميرويم! ماكه به ديدارخداميرويم...اوكه همين جاست,كجاميرويم_عيد قربان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي باران زيباترين ترانه ي خداست كه طنينش زندگي را برايمان تكرار مي كند.. نكند فقط به گل آلودي كفش هايمان بينديشيم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي دليل نيست كه روي حرفهايت نماندي... ما روي زمين زندگي مي كنيم كه هر 24 ساعت خودش رو دور ميزنه... قدرت يادگيريت در حد المپياد تيز هوشانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم خداوندخارج ازدرك ماست اماهرچه هست به نفع ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر درستي راهمان كوچكترين ترديدي نداريم .نبايد زانوي مابلزد بايد قلبمان مطمئن باشد.(شهيد خرازي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدعي خواست كه از بيخ كند ريشه ي ما. غافل از آن كه خداهست در انديشه ي ما ... ماخداراداريم ...وبس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شلوغی های این گذر در جنب وجوش برگ های خزان من بی دل مشغولی بیکار در انتظارت نشسته ام عجیب که این رویا از دنیا شور و شوق تورا بیشتردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای خودمـ مـردی شده امـ ...! بیـصدا گريه ميکنمـ ... ! ايـن روزها در سکوتــ سرسختــ ...! "دنيــــــا" مواظـبمـ بـاش ... "قلـــــبم" هنــــوز زنــــانـــــه می تـــــپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه ها را نصیب مادران کن که زیباترین لحظه هایشان را بخاطرمان از دست دادند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را آهسته در لبخند پنهان می کنم تا دلش غم نگیرد هر کسی با ما نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدی درپی مزاری باش ک بر سنگش نوشته:
ساده بودم باختم! بزن لایکو....................!!! ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود: فدا کردن آسایش زندگی.. برای ساختن وسایل آسایش زندگی..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت یادتو کمرنگ نشد،سال ها رفت دل ساده من سنگ نشد،ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود،نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است فکرم درد می کند... دکتر ها می گویند: توده ای از حرفهای ناگفته در سر دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که به "درد" نخوره، به هیچ "دردی" نمی خوره از یک دریای ارام هرگز یک ناخدای خوب به وجود نمیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد که محکم ترین و تعصب امیزترین اعتقادات مان، انهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش ازآنيم كه حج ميرويم!غافل ازآنيم كه كج ميرويم! ماكه به ديدارخداميرويم...اوكه همين جاست,كجاميرويم_عيد قربان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي باران زيباترين ترانه ي خداست كه طنينش زندگي را برايمان تكرار مي كند.. نكند فقط به گل آلودي كفش هايمان بينديشيم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي دليل نيست كه روي حرفهايت نماندي... ما روي زمين زندگي مي كنيم كه هر 24 ساعت خودش رو دور ميزنه... قدرت يادگيريت در حد المپياد تيز هوشانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم خداوندخارج ازدرك ماست اماهرچه هست به نفع ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر درستي راهمان كوچكترين ترديدي نداريم .نبايد زانوي مابلزد بايد قلبمان مطمئن باشد.(شهيد خرازي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدعي خواست كه از بيخ كند ريشه ي ما. غافل از آن كه خداهست در انديشه ي ما ... ماخداراداريم ...وبس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شلوغی های این گذر در جنب وجوش برگ های خزان من بی دل مشغولی بیکار در انتظارت نشسته ام عجیب که این رویا از دنیا شور و شوق تورا بیشتردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای خودمـ مـردی شده امـ ...! بیـصدا گريه ميکنمـ ... ! ايـن روزها در سکوتــ سرسختــ ...! "دنيــــــا" مواظـبمـ بـاش ... "قلـــــبم" هنــــوز زنــــانـــــه می تـــــپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه ها را نصیب مادران کن که زیباترین لحظه هایشان را بخاطرمان از دست دادند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را آهسته در لبخند پنهان می کنم تا دلش غم نگیرد هر کسی با ما نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدی درپی مزاری باش ک بر سنگش نوشته:
ساده بودم باختم! بزن لایکو....................!!! ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود: فدا کردن آسایش زندگی.. برای ساختن وسایل آسایش زندگی..!