بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درسرزمینی زندگی میکنم که درآن دویدن سهم کسانیست که نمیرسندورسیدن سهم کسانیست که نمیدوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که همه دنیا رو حریفه ولی با اشک مادر له میشه@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفـرم  سفری دور به جایی نزديک سفری از خود من به خودم .مدتی است نگاهم به تماشای خداســــت  .......و.............. امیدم به خداوندی اوست….....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمــــــــــر هر دردی  به مــــــــــن دادے حس میکنم عین نیــــــــــازم بود... جایی که افتــــــــــادم به پای تــــــــــو... زیبـــــاترین جای نمــــــــــازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ی دلم پوسیده بس که کسی بازش نکرده ... حرفهایم شاید آذوقه ی زمستان باشد  برای مورچه ها  که با خود به گور خواهم برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امشبــم آن شمـــــع طرب مــــی آمد وین روز مفــــارقــــــت به شـــب مـــــی آمد آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست ای کاش که جــــان ما به لــــب مــــی آمد رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل قشنگتو هيچ وقت در گير "آه"نکن بذار"آه" سهم کساني باشه که دلگيرت ميکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدمهارا دگرگون میکند...اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد...هیچ چیز دردناکتر ازاین تضاد میان دگرگونی آدمها وثبات خاطره نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچـگـاه، هـیـچـگـاه و هـیـچـگـاه خـود و دیـگـران را دست کـم نـگیـریـد و تـحـقـیـر نـکنـیـد، بـیـاد داشتـه بـاشیـد کـه خـداونـد پـس از ساخـتـن شمـا بـه خـود تـبـریـک گـفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرگاهان توبه کرده باشد و تو ندانی‎@‎‎@‎‎@‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حیله گر باشد روباه است خاعن باشد گرگ است اگر ترسو باشد بز است اگر آرام باشد گوسفند است اگر احمق باشد خر است در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حوّای کسی بودم که دیر فهمیدم آدم نیست … ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بازی قشنگی بود اما ما قشنگ بازی نکردیم قبول کن که هر دو باختیم من که همه را به تو فروختم و تو که مرا به هیچ فروختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از یک چمدان پر از شاپرک آسان تر از کنترل یک دختر عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی ترا قدر و ترا قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی عمیییییییییییییییق شین لدفن♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد،  آن را به کسی نمیسپارد...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درسرزمینی زندگی میکنم که درآن دویدن سهم کسانیست که نمیرسندورسیدن سهم کسانیست که نمیدوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که همه دنیا رو حریفه ولی با اشک مادر له میشه@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفـرم  سفری دور به جایی نزديک سفری از خود من به خودم .مدتی است نگاهم به تماشای خداســــت  .......و.............. امیدم به خداوندی اوست….....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمــــــــــر هر دردی  به مــــــــــن دادے حس میکنم عین نیــــــــــازم بود... جایی که افتــــــــــادم به پای تــــــــــو... زیبـــــاترین جای نمــــــــــازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ی دلم پوسیده بس که کسی بازش نکرده ... حرفهایم شاید آذوقه ی زمستان باشد  برای مورچه ها  که با خود به گور خواهم برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امشبــم آن شمـــــع طرب مــــی آمد وین روز مفــــارقــــــت به شـــب مـــــی آمد آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست ای کاش که جــــان ما به لــــب مــــی آمد رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل قشنگتو هيچ وقت در گير "آه"نکن بذار"آه" سهم کساني باشه که دلگيرت ميکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدمهارا دگرگون میکند...اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد...هیچ چیز دردناکتر ازاین تضاد میان دگرگونی آدمها وثبات خاطره نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچـگـاه، هـیـچـگـاه و هـیـچـگـاه خـود و دیـگـران را دست کـم نـگیـریـد و تـحـقـیـر نـکنـیـد، بـیـاد داشتـه بـاشیـد کـه خـداونـد پـس از ساخـتـن شمـا بـه خـود تـبـریـک گـفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرگاهان توبه کرده باشد و تو ندانی‎@‎‎@‎‎@‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حیله گر باشد روباه است خاعن باشد گرگ است اگر ترسو باشد بز است اگر آرام باشد گوسفند است اگر احمق باشد خر است در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حوّای کسی بودم که دیر فهمیدم آدم نیست … ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بازی قشنگی بود اما ما قشنگ بازی نکردیم قبول کن که هر دو باختیم من که همه را به تو فروختم و تو که مرا به هیچ فروختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از یک چمدان پر از شاپرک آسان تر از کنترل یک دختر عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی ترا قدر و ترا قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی عمیییییییییییییییق شین لدفن♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد،  آن را به کسی نمیسپارد...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …