بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را به اندازه لياقت آنها دوست بدار و به اندازه ظرفيت آنها ابراز كن.....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

° مــــــــــــــــن فقط : تـــــو مـــــخ میـــرم..  اصلا بلـــــد نیستم ߘکه تـــــو دلـــــ( )ــــ برم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیرهم راضیه با دمش بازی كنن اما با دلش نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت بزرگ بود... من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم...اما میتونم قول بدم نمیذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خنده هایی رو صاحب خنده یادش نیست اما تو خوب یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درسرزمینی زندگی میکنم که درآن دویدن سهم کسانیست که نمیرسندورسیدن سهم کسانیست که نمیدوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که همه دنیا رو حریفه ولی با اشک مادر له میشه@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفـرم  سفری دور به جایی نزديک سفری از خود من به خودم .مدتی است نگاهم به تماشای خداســــت  .......و.............. امیدم به خداوندی اوست….....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمــــــــــر هر دردی  به مــــــــــن دادے حس میکنم عین نیــــــــــازم بود... جایی که افتــــــــــادم به پای تــــــــــو... زیبـــــاترین جای نمــــــــــازم بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را به اندازه لياقت آنها دوست بدار و به اندازه ظرفيت آنها ابراز كن.....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

° مــــــــــــــــن فقط : تـــــو مـــــخ میـــرم..  اصلا بلـــــد نیستم ߘکه تـــــو دلـــــ( )ــــ برم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیرهم راضیه با دمش بازی كنن اما با دلش نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت بزرگ بود... من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم...اما میتونم قول بدم نمیذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خنده هایی رو صاحب خنده یادش نیست اما تو خوب یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درسرزمینی زندگی میکنم که درآن دویدن سهم کسانیست که نمیرسندورسیدن سهم کسانیست که نمیدوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که همه دنیا رو حریفه ولی با اشک مادر له میشه@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفـرم  سفری دور به جایی نزديک سفری از خود من به خودم .مدتی است نگاهم به تماشای خداســــت  .......و.............. امیدم به خداوندی اوست….....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمــــــــــر هر دردی  به مــــــــــن دادے حس میکنم عین نیــــــــــازم بود... جایی که افتــــــــــادم به پای تــــــــــو... زیبـــــاترین جای نمــــــــــازم بود