بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادم ها بت نسازيد... اين خيانت است... هم به خودتان.هم به خودشان.... خدايي ميشوند... كه خدايي كردن نميدانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدمهاي سنگدل امروز با احساسترين آدماي ديروز بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مثل من اگه گوشي شبيه به گوشي قديميتون رو دسته كسي ميبينيد.مي گيد اااااااااا 1زماني منام از اينا داشتم(و به خاطرات گوشي فكر مي كني.عشق/خيانت/قهر كردنا.و چي شد كه گوشيرو شيكوندي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در برابر خاطرات توقف کن ویاد آور دوستی ها و رفاقت ها باش،امیدوارم سهم من از این تجدید خا طرات یک یادت بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما بیشتر دچار بحران عاطفی هستن تا بحران اقتصادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ، . . . .ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبخــت تـرين آدم هـا ؛ اونـايي هستــن کـه ايـن جمـله رو مي شنـوند : عيــب نـداره با هــم درستــش مي کنيــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن.... شاید امید تنها دارایی او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيارو ميشه با يك جمله تحمل كرد "خدايا ميدانم كه ميبيني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد نوشته بودم من کویرم !! تو اومدی گفتی من میشم ابر و میبارم و سرسبزت میکنم . ولی من نمیدونستم که ابر خودش عاشقه دریاست و وجودشو از اون میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارآرزوي بشردرمقابل يك تقديرالهي محكوم به فناست، آرزودارم خدابهترين وقشنگ ترين تقديرهارابرايت رقم بزنه..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادم ها بت نسازيد... اين خيانت است... هم به خودتان.هم به خودشان.... خدايي ميشوند... كه خدايي كردن نميدانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدمهاي سنگدل امروز با احساسترين آدماي ديروز بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مثل من اگه گوشي شبيه به گوشي قديميتون رو دسته كسي ميبينيد.مي گيد اااااااااا 1زماني منام از اينا داشتم(و به خاطرات گوشي فكر مي كني.عشق/خيانت/قهر كردنا.و چي شد كه گوشيرو شيكوندي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در برابر خاطرات توقف کن ویاد آور دوستی ها و رفاقت ها باش،امیدوارم سهم من از این تجدید خا طرات یک یادت بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما بیشتر دچار بحران عاطفی هستن تا بحران اقتصادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ، . . . .ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبخــت تـرين آدم هـا ؛ اونـايي هستــن کـه ايـن جمـله رو مي شنـوند : عيــب نـداره با هــم درستــش مي کنيــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن.... شاید امید تنها دارایی او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيارو ميشه با يك جمله تحمل كرد "خدايا ميدانم كه ميبيني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد نوشته بودم من کویرم !! تو اومدی گفتی من میشم ابر و میبارم و سرسبزت میکنم . ولی من نمیدونستم که ابر خودش عاشقه دریاست و وجودشو از اون میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارآرزوي بشردرمقابل يك تقديرالهي محكوم به فناست، آرزودارم خدابهترين وقشنگ ترين تقديرهارابرايت رقم بزنه..