بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادم ها بت نسازيد... اين خيانت است... هم به خودتان.هم به خودشان.... خدايي ميشوند... كه خدايي كردن نميدانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدمهاي سنگدل امروز با احساسترين آدماي ديروز بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مثل من اگه گوشي شبيه به گوشي قديميتون رو دسته كسي ميبينيد.مي گيد اااااااااا 1زماني منام از اينا داشتم(و به خاطرات گوشي فكر مي كني.عشق/خيانت/قهر كردنا.و چي شد كه گوشيرو شيكوندي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در برابر خاطرات توقف کن ویاد آور دوستی ها و رفاقت ها باش،امیدوارم سهم من از این تجدید خا طرات یک یادت بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما بیشتر دچار بحران عاطفی هستن تا بحران اقتصادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ، . . . .ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبخــت تـرين آدم هـا ؛ اونـايي هستــن کـه ايـن جمـله رو مي شنـوند : عيــب نـداره با هــم درستــش مي کنيــم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادم ها بت نسازيد... اين خيانت است... هم به خودتان.هم به خودشان.... خدايي ميشوند... كه خدايي كردن نميدانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدمهاي سنگدل امروز با احساسترين آدماي ديروز بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مثل من اگه گوشي شبيه به گوشي قديميتون رو دسته كسي ميبينيد.مي گيد اااااااااا 1زماني منام از اينا داشتم(و به خاطرات گوشي فكر مي كني.عشق/خيانت/قهر كردنا.و چي شد كه گوشيرو شيكوندي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در برابر خاطرات توقف کن ویاد آور دوستی ها و رفاقت ها باش،امیدوارم سهم من از این تجدید خا طرات یک یادت بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا آدما بیشتر دچار بحران عاطفی هستن تا بحران اقتصادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ، . . . .ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبخــت تـرين آدم هـا ؛ اونـايي هستــن کـه ايـن جمـله رو مي شنـوند : عيــب نـداره با هــم درستــش مي کنيــم