بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان من نمی توانند.. نه نمی توانند.. هرگز این سیب را.. عادلانه قسمت کنند!ا تو ب سهم خود فکر میکنی! من ب سهم تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق واقعی رو فقط تو مادرم دیدم،بسلامتی همه مادرا... بچه ها نکنه عشق دو روزه یه دختر چشماتنو کور کنه عشق مادرتونو فراموش کنید... عشق=مادر....وصلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هـم اگــر ،  دیـوانـه ات بــودم . . .  گـذشـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا ازكوچه ات ميگذرد... چشم مپوشان....! اين مرده همان است كه بيمار تو بود...