بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !ا . . . این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منی.دردا که با من نیستی! گرچه همزادی. هم آوا نیستی! ناقصی..زیرا که دوری از کمال! قطره هستی.. چون به دریا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها ديرعادت كن وبه نبودن ها زود....
ادم هانبودن رابهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای به راز دل (عاشقا) پی ببری لازمه که فقط به ترانه هایی که گوش میدن توجه کنی.اتوماتیک همه چی دستت میاد.عین آب خوردن